SCHEEP- EN LUCHTVAART

15673 Lloyd's calender 1911, 1911 , halflinnen, kl.8vo, 573pp, met ills., London, Lloyd's Royal Exchange, with maps of England, Scotland and Ireland, back damaged, pakket E 50,- 

6513 Het Aanzien. Lucht- en ruimtevaart. Vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld, Utrecht, Spectrum, 1978 , 1e druk, karton, 4vo, 213pp, met talrijke foto's E 7,- 

7697 Het aanzien. De koopvaardij. Van driemaster tot mammoettanker, 1979 , 1e druk, karton, kl.4vo, 213pp, met talrijke foto's E 7,- 

14238 Jane's fighting ships, ca.1940, 1e druk, boards, kl.4vo, 471pp, with numerous photographs, London, Sampson Low, back damaged, signs of usage, pakket E 25,- 

4904 mapje met 7 menukaarten van de Rotterdamsche Lloyd voor een reis op 5 juni 1956 van de Willem Ruis, 1956 , 1e druk, karton, 8vo, geillustreerd door Anton Pieck, incl. geill. boekje 'Uit en toch thuis' van M.Dendermonde, zeldzaam E 125,- 

12586 De reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam 1601-1604, Leiden, Martinus Nijhoff, 1933 , 1e druk, linnen, 180pp, met ills., met uitvouwbare kaarten, LINSCHOTEN-VEREENIGING 38 E 58,- 

13780 Rotterdam Lloyd. Baloeran-Dempo, Sibajak-Indrapoera, ca.1935, 1e druk, ingenaaid+besch.omslag, gr.8vo, brochure (ontwerp von Stein) met een beschrijving van 4 schepen in het Engels, met foto's van interieuren E 25,- 

13785 Travel guide of the 'Nederland' Royal Mail Line (Port Said, Genoa, Algiers, Gibraltar, Southampton), ca.1935, 1e druk, cloth, kl.8vo, 60pp, kaarten en tekeningen door Willy Sluyters, mooi ex. E 20,- 

11583 Travel guide of the 'Nederland' Royal Mail Line Amsterdam (Port Said, Genoa, Algiers, Gibraltar, Southampton), ca.1925, 1e druk, leather, kl.8vo, 57 pag. text and some empty pag. for notes, nice copy E 25,- 

14854 Wegwijzer voor de binnenscheepvaart. Deel II. Zuidelijk Nederland, 1932 , 2e druk, linnen, kl.8vo, 769pp, Rijkswaterstaat, met kaarten E 15,- 

12397 Aa C. van der, Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de walvischvangst ..., 1998 , 2e druk, kunstleer, gr.4vo, 135pp, Franeker, Van Wijnen, nr. 166 van de Fascimile editie in 750 exemplaren, z.g.a.n. E 50,- 

12647 Asaert G. e.a.(red), Maritieme geschiedenis van Nederland, A'dam, C.de Boer, 1976 , 1e druk, linnen+omslag, kl.4vo, met talrijke ills., standaard werk in 4 banden, in mooie staat, pakket E 95,- 

7730 Baker W.A./ Tryckare T., Van raderboot tot atoomschip. De geschiedenis van het werktuiglijk voortgestuwd schip, R'dam/Den Haag, Nijgh & v.Ditmar, 1965 , 1e druk, linnen, 4vo, 268pp, met talrijke ills., pakket E 10,- 

8101 Bakker H.Th., De K.P.M. in oorlogstijd. Een overzicht van de verrichtingen van de Koninklijke Pakketvaart-Maatschappij en haar personeel gedurende de wereldoorlog.., 1950 , 1e druk, linnen, kl.4vo, 332pp, met foto's E 20,- 

6816 BAKKER P., Wij en het water 4 'Woest maar kalm', ca.1960, 3e druk, karton, kl.form., 96pp, ills. E 5,- 

10381 Balen W.J. v., Nederlands voorhoede, 1946 , 2e druk, linnen, 230pp, hoek uit schutblad E 5,- 

0795 BALEN W.J. v., Nederlands voorhoede, 1946 , 2e druk, linnen+besch.omslag, 228pp, ills E 7,- 

8427 Ballard R.D. e.a., Op het spoor van de Lusitania. Het raadsel van de scheepsramp die geschiedenis maakte, 1995 , 1e druk, karton+omslag, 4vo, 227pp, met talrijke foto's en tekeningen, z.g.a.n. E 12,- 

8058 Barjot / Savant J., Wereldgeschiedenis der zeevaart, Amerongen, W.Gaade, 1961 , 1e druk, linnen, kl.4vo, 432pp, met talrijke foto's, pakket E 15,- 

4207 Baron Van Haersolte J.W.J., Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger, H.D.Tjeenk Willink, 1926 , 1e druk, ingenaaid, 160pp, met talrijke foto's, beschrijving van allerlei soorten passagiersschepen op de mail-route naar Nederlands Indie, gebruikssporen E 25,- 

16384 BEERS A.C. v., Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den onderzeedienst der koninklijke marine, 1945 , 2e druk, geniet, 48pp, met foto's, naam op schutblad E 6,- 

11514 Bernet Kempers A.J., Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzeb 1662, Leiden, Martinus Nijhoff, 1941 , 1e druk, halflinnen, 275pp, met ills., bovenkant rug licht beschadigd, naam op schutblad, pakket E 40,- 

5705 Beukema H., Sail ahoy, 1980 , 1e druk, karton+omslag, kl.4vo, 176pp, met talrijke foto's E 7,- 

11549 Bezemer K.W.L., Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, A'dam, Elsevier, 1986 , 1e druk, linnen, 1446pp, met talrijke foto's, in linnen casette, pakket E 20,- 

14669 Bezemer K.W.L., Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: Supplement, 1990 , 1e druk, linnen, 123pp, met foto's, z.g.a.n. E 25,- 

3066 BEZEMER K.W.L., Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog, Utrecht, W.de Haan, 1967 , 1e druk, linnen+besch.omslag, 532pp, met foto's, pakket E 10,- 

3134 BEZEMER K.W.L., Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog, Utrecht, W.de Haan, 1967 , 1e druk, linnen+besch.omslag, 532pp, ills(f), pakket E 8,- 

7706 Blauwhof G., Van passie tot professie. Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart, SUN, 1998 , 1e druk, ingenaaid, 229pp, met foto's, z.g.a.n. E 8,- 

5308 Blok P.J., Michiel Adriaanszoon de Ruyter, Leiden, Martinus Nijhoff, 1947 , 1e druk, linnen, 436pp, met ills., naam op schutblad, pakket E 8,- 

16548 Blok P.J., Michiel Adriaanszoon de Ruyter, Leiden, Martinus Nijhoff, 1930 , 2e druk, linnen, 436pp, met ills., roestvlekkig., pakket E 8,- 

12551 Blussā L. e.a., Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650, 1983 , 1e druk, paperback, 256pp, met talrijke ills., Franeker, Wever E 6,- 

8009 Blussā L./ Moor J.de, Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650, 1983 , 1e druk, paperback, 256pp, met talrijke ills., l.gebruikssporen E 9,- 

14619 Boer G.J. de, Scheepvaart 2011, 2012 , 1e druk, ingenaaid, gr.4vo, 536pp, met talrijke foto's, Alkmaar, De Alk, mooi ex. E 17,- 

2744 BOER M.G. de, 100 jaar nederlandsche scheepvaart, A'dam, C.de Boer, 1939 , 1e druk, linnen, 210pp, illustraties (foto's/tekeningen), mooi ex., schutbladen licht roestvlekkige pagina's., pakket E 9,- 

12003 Boer M.G. de, Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920, 1920 , 1e druk, ingenaaid, gr.4vo, 104pp, met talrijke foto's, l.gebruikssporen E 25,- 

2551 BOER M.G. de, Het Proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637 - 1639, 1946 , 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 156pp, uitg. Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, ills. E 13,- 

3599 BOER M.G. de, Van oude voyagiŽn, ca.1930, 3e druk, halflinnen, , 261pp, met talrijke ills., pakket E 7,- 

8057 Boer M.G.de/ Westerman M.G., Een halve eeuw paketvaart 1891-1941, 1941 , 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 430pp, met talrijke foto's, pakket E 18,- 

5070 Bolt S., Het aanzien. Lucht- en ruimtevaart. vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld, 1978 , 1e druk, karton, 4vo, 213pp, met talrijke foto's E 5,- 

7704 Bolt S. e.a.(red.), het Aanzien. Lucht- en ruimtevaart. Vijfenzeventig Jaar Vlieghistorie in Beeld, Utrecht, Spectrum, 1978 , 1e druk, karton, kl.4vo, 216pp, met talrijke foto's, Amsterdam boek E 7,- 

6119 Bonsor N.R.P., North Atlantic Seaway. Volume I. an illustrated history of the passenger services linking the old wor[l]d with the new, 1975 , 1e druk, karton+omslag, 471pp, met foto's, geplastificeerd, pakket E 15,- 

12581 Booy A. de, De derde reis van de V.O.C. naar Oost-IndiŽ onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606, Leiden, Martinus Nijhoff, 1968-70, 1e druk, linnen, 487pp, met ills., 2 banden, pakket E 45,- 

12400 Bosch L. van den, Leeven en daden Der Doorluchtighste Zee-helden En Ontdeckers van Landen, deser eeuwen. Beginnende met Christoffel Colombus, ..., 1990 , 1e druk, kunstleer, gr.8vo, 661pp, met ills., Franeker, Van Wijnen, nr. 166 van de 2500 ex. van de fascimile uitgave van het boek uit 1676, pakket E 42,- 

7997 Bosscher Ph.M., Vlootvoogden en zeeslagen, 1985 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 104pp, met talrijke ills. E 10,- 

11230 Bosscher Ph.M. e.a., Prins Hendrik de zeevaarder, A'dam, Strengholt, 1975 , 1e druk, kunstleer+omslag, 4vo, 227pp, met talrijke foto's E 7,- 

2568 BOSSEN P. / ZEE P.v.d., Maritieme meteorologie en oceanografie. Leerboek voor koopvaardijofficieren, 1932 , 4e herz. druk, linnen, 318pp, ills(f/t/k),rug verschoten E 8,- 

5198 Bovens G.A.J. e.a., Havens achter de kim, ca.1955, 4e herz. druk, ringband, 4vo, 70pp, John Wood & Son Ltd., plaatjesalbum, ringband besch. E 10,- 

5202 Bovens G.A.J. e.a., Op de lange deining, ca.1955, 10e druk, ringband, 4vo, 70pp, John Wood & Son Ltd., plaatjesalbum, plaatjes 183, 201, 211, 273, 296 en 340 ontbreken E 10,- 

13790 Boyer D., Ghost ships of the great lakes, 1968 , 1st edition, cloth+sl.damaged dj, 294pp, with photographs E 7,- 

13317 Brandt G., Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, ..., 1835-37, 1st edition, halfleer, kl.8vo, 2180pp, met ills., Dordrecht, F.Boekee, 5 boeken met (deels uitvouwbare) gravures, pakket E 325,- 

6120 Brinnin J.M., The sway of the Grand Saloon. A Social History of the North Atlantic, 1971 , 1e druk, halflinnen+omslag, 599pp, N.Y., Delacorte Press, ills., geplastificeerd, pakket E 18,- 

8205 Brouwer J., De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenoten, A'dam, van Kampen, 1938 , 1e druk, half kunstleer, 208pp, over de ondergang van de Armada in 1588 , ills. E 6,- 

14815 Bureau Of Naval Personnel, Engineering, operation and maintenance, 1949 , 1st edition, stiched, 4vo, 465pp, with numerous illustrations, signs of usage E 10,- 

2571 CHAMBON A., 100.000 zeemijl per onderzeeboot met Professor Vening Meinesz, A'dam, C.de Boer, ca.1950, 3e druk, halflinnen, 192pp, met talrijke foto's E 5,- 

10066 Costa G., Boegbeelden, A'dam, C.de Boer, 1980 , 1e druk, linnen+omslag, 4vo, 173pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 15,- 

5284 DAM W.v., Te roer en te waak, 1946 , 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 259pp, overzicht van de scheepvaart, met uitvouwplattegronden, hoek uit schutblad E 6,- 

4838 DAM W.v., Te roer en te waak, 1946 , 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 259pp, overzicht van de scheepvaart, met uitvouwplattegronden, hoek uit schutblad, hoeken band l.beschadigd E 7,- 

8160 Dijk W.J., H.K.S. De Hoop 1898-1938, ca.1938, 1e druk, linnen, gr.4vo, 58pp, rug op een paar plaatsen kapot, er lijkt een illustratie op de voorkant te ontbreken E 10,- 

4824 DOEDENS A. / Mulder L., Oceaanreuzen. Een eeuw Nederlandse passagiersvaart, Baarn, Bosch & Keuning, 1990 , 1e druk, ingenaaid, kl.4vo, 192pp, Met de 4 briefkaarten achterin, met talrijke foto's, naam op schutblad E 12,- 

12661 Dominicus F.C., Het ontslag van Wilhelm Adriaen van der Stel, 1928 , 1e druk, ingenaaid, 107pp, rug besch., licht roestvlekkige pagina's. E 8,- 

4375 EGMOND J.A., Scheepsbouw, zeemanschap en extract internationaal seinboek Leerboek voor stuurlieden en aspirant-stuurlieden, 1933 , 4e druk, linnen, 625pp, ills, gebruikssporen, pakket E 25,- 

12583 Engelbrecht W.A. e.a., De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617, Leiden, Martinus Nijhoff, 1945 , 1e druk, linnen, 494pp, met ills., 2 banden, met los bijgevoegde kaart, onafgesnedeneden, pakket E 45,- 

11339 Ethell J.L., Fifty classic warbirds, 1988 , 1st edition, stiched, gr.8vo, 80pp, with numerous photographs E 5,- 

0560 FAIRHALL D., Russia looks to the sea. A study of the expansion of Soviet Maritime Power, 1971 , 1st edition, im. leather+dj, 288pp, ills.(f/k), stripes with pencil, pakket E 7,- 

10092 Fast R., De praktijk van het vliegen, 1983 , 1st edition, ringband, 168pp, met ills., Eindhoven E 10,- 

12579 Foreest H.A. v. e.a., De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604), Leiden, Martinus Nijhoff, 1981 , 1e druk, linnen, 339pp, met ills., deel I & II, 2 banden, z.g.a.n. E 50,- 

8056 Frere-Cook G., The decorative arts of the mariner, 1966 , 1st edition, cloth, 4vo, 296pp, with numerous photographs, London, Cassell, pakket E 20,- 

4158 FUHLBERG HORST J., Auto, schip en vliegtuig, A'dam, Kosmos, ca.1935, 1st edition, linnen, 236pp, Met 160 foto's en tek.,roestvlekkig., pakket E 12,- 

1322 Gilbert J., Beroemde vliegtuigen en hun historie, 1971 , 1e druk, linnen, 4vo, 251pp, met talrijke foto's E 4,- 

13900 Gorter D., Nederlandse koopvaardijschepen in beeld. Tankvaart, 2007 , 1e druk, paperback, kl.4vo, 120pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 15,- 

14606 Graaf J.W. v.d. e.a., Artillerie. Deel I, 1952 , 1e druk, paperback, gr.4vo, 107pp, Koninklijk Instituut voor de Marine, onderk.rug besch. E 7,- 

14702 Graffelman A.J., In konvooi. Koopvaardijreizen gedurende de Tweede Wereldoorlog, A'dam, C.de Boer, 1948 , 1e druk, halflinnen, 393pp, met foto's, pakket E 7,- 

7733 Groot E.P. de, Per Mailboot naar Amerika. Vijftig jaar Noordatlantische passagiersvaart onder Nederlandse vlag, 1980 , 1e druk, paperback, kl.4vo, 144pp, met talrijke foto's E 8,- 

4113 Groot E.P. de, 'San Antonio'. Kroniek van een Nederlandse driemastschoener, A'dam, C.de Boer, 1978 , 1e druk, ingenaaid, 123pp, met talrijke foto's E 6,- 

9678 Grosfeld F., Schiphol. Van vliegwei tot superluchthaven, 1982 , 1e druk, karton, 88pp, met talrijke foto's E 5,- 

14618 Gruss R., Flotte Marchande Francaise 1950-51, 1953 , 1st edition, cloth, gr.8vo, 255pp, with numerous photographs, Paris, Sociātā d'āditions Gāographiques, Maritimes et Coloniales, back damaged, name on endpapers E 10,- 

1862 GUNSTEREN W.F.v. e.a, Physisch- en economisch-geografische beschouwingen over de Rijn ..., 1948 , 1st edition, halflinnen, 366pp, ills(f/k) E 9,- 

9697 Haan J.C. de (red.), Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis, Utrecht, W.de Haan, 1940 , 1e druk, halflinnen+besch.omslag, kl.4vo, 352pp, met talrijke ills. waaronder enkele opgeplakte in kleur, pakket E 12,- 

9241 Haan J.C. de (red.), Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis, Utrecht, W.de Haan, 1942 , 2e druk, halflinnen+besch.omslag, kl.4vo, 352pp, met talrijke ills. E 12,- 

4137 Hagenvelt Tj., Het aanzien. De koopvaardij. Van driemaster tot mammoettanker, 1979 , 1e druk, karton, kl.4vo, 213pp E 5,- 

14596 Halpern P.G. (red.), The naval war in the mediterranean 1914-1918, 1987 , 1st edition, boards+dj, 631pp, pakket E 35,- 

11554 Hazelhoff Roelfzema H., De Tweede Wereldoorlog ter zee. Een beknopt overzicht van de gehele strijd met bijzondere aandacht voor de verrichtingen door de Nederlandse zeestr..., 1978 , 1e druk, karton, 4vo, 124pp, met talrijke foto's E 8,- 

15746 HELFRICH C.E.L., Memoires van C.E.L.Helfrich. deel 1: De Maleise BarriŤre, deel 2: Glorie en Tragedie, 1950 , 1e druk, linnen, 890pp, met foto's, 2 boeken, pakket E 15,- 

15029 HETTEMA H.W., Dispereert niet. Met de Marnix van St. Aldegonde bij de invasies van Noord-Afrika, SiciliŽ en Salerno, A'dam, Scheltens & Giltay, ca.1945, 4e druk, halflinnen, 272pp, met foto's, pakket E 5,- 

2722 HEURN J.N.C. van, Uur der beproeving. Onze marine in den strijd tegen Japan, A'dam, Elsevier, 1945 , 1e druk, halflinnen, 96pp, ills.(f) E 4,- 

5216 HĀnd H.W. e.a., De Vliegende Hollander, 1934 , 1e druk, linnen, gr.4vo, plaatjesalbum N.V. Biscuitfabriek PATRIA, roestvlekkig., mooi ex. echter een groot deel van de in te plakken foto's ontbreekt E 12,- 

8575 HOOFTMAN H., Alles over de Fokker Friendship, A'dam, L.J.Veen, ca.1965, 1e druk, karton, 152pp, met talrijke foto's, rug licht beschadigd E 5,- 

13910 Hoogendijk J.H., De Nederlandsche koopvaardij in den oorlogstijd (1914-1918). Eigen ervaringen van gezagvoerders, stuurlieden en andere opvarenden, 1930 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 508pp, met foto's, minieme slijtage langs de randen, pakket E 33,- 

12585 Hoogewerff G.J., Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem Ijsbrantsz. Bontekoe 1618-1625, Leiden, Martinus Nijhoff, 1952 , 1e druk, linnen, 211pp, met ills., onafgesneden. E 35,- 

15174 Horridge A., The Prahu. Traditional Sailing Boat of Indonesia, 1985 , 2nd edition, boards, gr.8vo, 112pp, Oxford University Press, with many drawings and photos, fine copy E 45,- 

5808 Hunter-Cox J., Ocean pictures. The golden age of transatlantic travel, 1936-1959, 1989 , 1st edition, boards+dj, kl.4vo, 128pp, Fotoboek van vele beroemdheden aan boord van de stomers, name on endpapers E 9,- 

12403 Jong D. de e.a., Nieuwe beschryving der Walvisvangst en Haringvisschery..., 1992 , 1st edition, kunstleer, 4vo, met ills., nr.166 van de 1000 genummerde ex. van de fascimile editie van het boek uit 1792, z.g.a.n. E 60,- 

3528 JONG P.de / CAGELING M.A., Onze strijdmacht ter zee, R'dam, Wyt, 1938 , 1e druk, linnen, 108pp, met talrijke foto's E 8,- 

16432 Jongh G.J.J. de, Route-atlas van den Rotterdamschen Lloyd, Bussum, Moussault, 1931 , 5e druk, halflinnen, , 32pp, 's-Gravenhage , Mouton, 2 hoeken band l.besch, bovenaan 1 hoek besch. E 15,- 

3416 JĀrgen Hansen H., Hijs de zeilen! Windjammerparade 1974, A'dam, C.de Boer, 1974 , 1e druk, karton+omslag, gr.4vo, 112pp, met talrijke foto's E 5,- 

14794 KAMPEN A.v., Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, Schout bij Nacht, A'dam, C.de Boer, 1947 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 256pp, met ills. E 5,- 

12580 Kern H., Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592, Leiden, Martinus Nijhoff, 1955-57, 2e druk, linnen, 536pp, met ills., eerste 3 banden, onafgesnedeneden, pakket E 150,- 

12588 Keuning J., De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598 - 1600, Leiden, Martinus Nijhoff, 1947-49, 1e druk, linnen, 553pp, Bijna compleet in 8 banden. Deel 3 eerste boeck ontbreekt., pakket E 200,- 

7714 Kielich W. e.a., Race door de tijd. Vliegende Hollanders voor, en na de triomf van de Uiver, 1984 , 1e druk, ingenaaid, 4vo, 128pp, met talrijke foto's E 6,- 

11522 Koppen G.A., Holland-IndiŽ-Holland in storm en zonnebrand, 1927 , 1e druk, ingenaaid, 60pp, naam op titelblad, onder- en bovenk.rug besch. E 7,- 

2271 KRAMER J.G., Om de schatten van de onoverwinlijke vloot, Holkema & Warendorf, ca.1930, 2e druk, karton, geillustreerd door Reinderhoff R., onderk.rug besch.,'Tip-Top' serie, roestvlekkig. E 4,- 

1285 KROESE A., Neerland's zeemacht in oorlog, 1945 , 3e druk, linnen+besch.omslag, 145pp, ills(f/k) E 5,- 

8606 KROESE A., Neerland's zeemacht in oorlog, 1945 , 3e druk, linnen, 145pp, met foto's en een kaart, licht gevlekte band, tekst op schutblad E 5,- 

4962 KROESE A., Neerland's zeemacht in oorlog, 1945 , 3e druk, linnen, 145pp, met foto's en een kaart E 5,- 

7072 Kroese W., De legendarische vlucht van de Uiver Londen-Melbourne oktober 1934, 1983 , 1e druk, paperback, 4vo, 160pp, met talrijke foto's E 7,- 

7653 Lagendijk A., Scheepvaart van de Lage Landen. Passagiersschepen op Afrika en Latijns Amerika, passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied, 1978 , 1e druk, ingenaaid, 220pp, met talrijke foto's, 2 boekjes, 1 rug licht beschadigd E 12,- 

8100 LandstrĒm B., Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot met reconstructies in woord en beeld, Amerongen, W.Gaade, 1961 , 1e druk, linnen, 4vo, 320pp, met talrijke ills., pakket E 8,- 

7693 LandstrĒm B., Het schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot in woord en beeld, 1972 , 1e druk, linnen, 4vo, 320pp, met talrijke ills., pakket E 8,- 

16737 Langeraar W. e.a., Met Hr. Ms. "De Ruyter" naar Nederlandsch-IndiŽ, Den Haag, Kruseman, 1937 , 1e druk, linnen, 272pp, met talrijke foto's, slijtage aan de randen van de band, roestvlekkig., pakket E 9,- 

14603 Lawrence A., The Taipan Traders. A Portrait of Hong Kong's Days of Youth From the Finest Collections of China Trade Paintings, 1992 , 1st edition, boards+dj, folio, 96pp, with numerous illustrations, fine copy E 12,- 

12020 LECLERCQ W.L., De laatste Nederlandse zeilschepen, Utrecht, A.Oosthoek, 1966 , 1e druk, karton+besch.omslag, kl.8vo, 102pp, met foto's, naam op titelblad E 6,- 

14685 Linden H.H.M. van der, Drie massagraven voor de Nederlandse kust. 22 september 1914, 2010 , 1e druk, paperback, 188pp, z.g.a.n. E 9,- 

8099 Lloyd Chr., Ships & seamen. From the Vikings to the present day: a history in text and pictures, 1961 , 1st edition, cloth, 4vo, 224pp, with numerous illustrations E 10,- 

11342 Loo E. v., Crossing the Border. de Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur, SDU, 2003 , 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 848pp, nieuw in geopend folie, z.g.a.n., pakket E 10,- 

13979 Lubbock B., The China clippers, 1981 , 5th edition, cloth+dj, gr.8vo, 295pp, with illustrations, Glaleaning bookblockow, Brown, Son and Ferguson, Ltd, pakket E 15,- 

14597 Lubbock B., The colonial clippers, 1975 , 4th edition, cloth, gr.8vo, 384pp, with photographs, Glaleaning bookblockow, Brown, Son & Ferguson, pakket E 12,- 

11350 Lutgert W.H., Check the Horizon. de Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavie 1991-1995, SDU, 2001 , 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 634pp, met talrijke foto's, z.g.a.n., pakket E 7,- 

9698 Macintyre D. e.a., Het oorlogsschip. Een gečllustreerde geschiedenis, A'dam, C.de Boer, 1976 , 1e druk, karton, kl.4vo, 280pp, met talrijke foto's E 10,- 

5799 Malcolm Brinnin J., Beau voyage. Life aboard the last great ships, 1987 , 1e druk, boards+dj, gr.4vo, 271pp, with numerous photographs E 25,- 

14600 Manhoudt Jr. h., Zeilschepen en hun tuigage. voornamelijk het diepwaterzeilschip sedert het jaar 1800, 1946 , 1e druk, linnen, 211pp, titel op rug geheel vervaagd, naam op schutblad E 7,- 

11340 March P.R., Desert Warpaint, 1992 , 1st edition, stiched, gr.8vo, 128pp, with numerous photographs E 12,- 

6121 Maxtone-Graham J., The only way to cross, 1973 , 3e druk, linnen+l.besch.omslag, 434pp, met foto's, N.Y., MacMillan & Co LTD, the golden era of the great Atlantic express liners..., pakket E 18,- 

1495 McPhee M.B., Sailing. A celebration of the Sport and the World's Best Places to Enjoy It, 1992 , 1st edition, paperback, 212pp, ills. E 4,- 

5813 Miller W.H., Great Luxury Liners 1927-1954, 1981 , 1st edition, stiched, 4vo, 162pp, with numerous photographs, l.signs of usage E 10,- 

14687 MĀnching L.L. von, Nederlandse Koopvaarders, 1948 , 1e druk, halflinnen, , met talrijke foto's E 5,- 

16347 Mollema J.C., De eerste schipvaart der hollanders naar Oost-IndiŽ 1595-1597, Leiden, Martinus Nijhoff, 1936 , 1e druk, linnen, 366pp, met talrijke ills., ex bibliotheek exemplaar met besch. niet-originele rug, pakket E 7,- 

13760 Mollema J.C., De Nederlandsche vlag op de wereldzeeŽn. Met David Pietersz. de Vries in de vier werelddeelen, A'dam, Scheltens & Giltay, ca.1935, 1e druk, linnen, kl.4vo, 304pp, met talrijke ills., pakket E 15,- 

5906 Nicolson I., The Ian Nicolson Omnibus. The log of the maken, Sea Saint, Building the St. Mary, 1986 , 1st edition, boards+dj, 500pp, met foto's, pakket E 8,- 

14599 Oderwald J., Nederlandsche snelzeilers. De geschiedenis der snelle Nederlandsche clipperschepen, zooals zij gebouwd werden aan de groote stroomen in de 19e eeuw, Amsterdam, J.H.de Bussy, 1940 , 1e druk, linnen, 252pp, met foto's, rug verschoten E 8,- 

12582 Opstall M.E. v., De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar AziŽ 1607-1612, Leiden, Martinus Nijhoff, 1972 , 1e druk, linnen, 441pp, 2 banden, met los bijgevoegde kaarten, pakket E 35,- 

3523 OUDENDIJK J oh.K., Johan de Witt en de zeemacht, 1944 , 1e druk, linnen, 204pp, ills., rug verschoten. E 12,- 

10720 Poort W.A. e.a., Slagschaduwen over Nederland. De geschiedenis van de oorlog van 10 tot en met 28 mei 1940 op Nederlands grondgebied in Europa, 1946 , 1e druk, halflinnen, 327pp, met foto's, Haarlem, Boom - Ruygrok N.V. / Vliegwereld Bibliotheek nummer 4 E 10,- 

13791 Porten E.P. von der, The German navy in world war II, 1969 , 1st edition, cloth+dj, 274pp, with numerous photographs E 10,- 

2553 POSTEMA J.A. / SCHIPHORST M.F.A., Sluizen, kanalen en havens, A'dam, Kosmos, 1937 , 1e druk, linnen, 308pp, 353 ills (f/t) E 8,- 

2366 PRATT F., Zeeslagen in den grooten oceaan 1941-1942, 1945 , 1e druk, ingenaaid, 328pp, illustraties (foto's/tekeningen),gebruikssporen E 4,- 

2596 RAB A.C. / GERUS A.N.S., Handleiding moderne navigatiemiddelen, 1949 , 1e druk, linnen, 4vo, 117pp, illustraties (foto's/tekeningen), l.gebruikssporen E 18,- 

8681 Roeper V. e.a., De Batavia te water, 1995 , 1e druk, karton+omslag, gr.4vo, 112pp, met talrijke ills., z.g.a.n. E 8,- 

13524 Roeper V. e.a., Om de Zuid. De eerste schipvaart naar Oost-IndiŽ onder Cornelis Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem lodewycksz, SUN, 1997 , 1e druk, ingenaaid met flappen, gr.8vo, 248pp, met ills., z.g.a.n. E 9,- 

12550 Roeper V.D. inl., De schipbreuk van de Batavia, 1629, Zutphen, Walburg Pers, 1994 , 1e druk, ingenaaid, 253pp, met ills., boekblok scheef (scheefgelezen). E 10,- 

9845 Rol H., KLM. De geschiedenis van een vervoermaatschappij, ca.1990, 1e druk, ingenaaid, , 64pp, met talrijke foto's E 5,- 

14605 Ronde F.S.W. de, Voorlopige Handleiding Maritieme Visie, 1948-51, 1e druk, paperback, 4vo, 500pp, Koninklijk Instituut voor de Marine, deel I tot en met VI, l.gebruikssporen, pakket E 45,- 

9843 Sande L. v.d., Zilver Zestienhoven, ca.1980, 1e druk, ingenaaid, , 111pp, met talrijke foto's, Randstad Edities E 5,- 

4991 SAVORNIN LOHMAN A.F.de, Nieuwe schepen, 1954 , 1e druk, ringband, kl.4vo, 60pp, ills. E 10,- 

14617 Schat A.P., The lifeboat launching problem. 2. From swung out to the water (with listed or rolling schip), 1932 , 1e druk, linnen, gr.4vo, 160pp, met talrijke foto's, London - Utrecht, A.P. Schat Offices, front partly discoloured, , bovenkant rug licht beschadigd E 17,- 

13975 Schmalenbach P., Die Geschichte der deutschen Schiffsartillerie, 1993 , 3rd revised edition, boards+dj, 194pp, with photographs E 12,- 

5368 SCHMITT A., Verraad aan de 'Columbus'. Het lot van een duitsch schip en zijn bemanning, 1943 , 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 160pp, met foto's E 14,- 

14314 Talbot-booth E.C., All the world's fighting fleets, 1943 , 6th edition, cloth, kl.8vo, 732pp, with numerous photographs, London, Sampson Low, Marston & Co, pakket E 10,- 

10819 Tydeman G.F., Verbleekte films, W.P.van Stockum & Zn, 1937 , 1e druk, ingenaaid, 175pp E 10,- 

16547 VERHOOG P., De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665, Leiden, Martinus Nijhoff, 1961 , 1e druk, linnen, 364pp, met ills., zijkanten rug op diverse plekken los E 8,- 

4374 VREUGDENHIL A., Scheepsbranden. Oorzaken en bestrijding, A'dam, J.H.Paris, 1936 , 1e druk, kunstleer, 330pp, illustraties (foto's/tekeningen) E 20,- 

4823 WALL R., De gouden tijd van de oceaanstomers, A'dam, Elsevier, 1978 , 1e druk, karton+omslag, 4vo, 256pp, met talrijke foto's E 20,- 

14932 WARNSINCK J.C.M., Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen, A'dam, van Kampen, 1938 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, kl.8vo, 175pp, met ills., Patria XII E 6,- 

11543 Warnsinck J.C.M., De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617, Leiden, Martinus Nijhoff, 1943 , 1e druk, halflinnen, 192pp, 2 boeken, āān met de tekst, de ander met uitvouwbare platen, onafgesneden. E 50,- 

12624 Warnsinck J.C.M., Reisen van Nicolaus de Graaff Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 / Oost-Indise spiegel, Leiden, Martinus Nijhoff, 1976 , 1e druk, linnen+omslag, 362pp, fotomechanische herdruk, pakket E 25,- 

3207 WARNSINCK J.C.M., Van vlootvoogden en zeeslagen, A'dam, van Kampen, 1942 , 3e herz. druk, halflinnen, 460pp, pakket E 8,- 

16811 WARNSINCK J.C.M., Van vlootvoogden en zeeslagen, A'dam, van Kampen, 1940 , 1e druk, linnen, 431pp, met uitklapbare ills., pakket E 7,- 

12553 Warnsinck-Delprat C.E. (bew), De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, Leiden, Martinus Nijhoff, 1951 , 3e druk, ingenaaid, 70pp E 10,- 

2283 WERKMAN G., Behouden vaart, ca.1942, 3e druk, halflinnen, 128pp, illustraties (foto's/tekeningen) E 4,- 

3229 WIJNAND J.H., Het schipryck Amsterdam. Een werk over de scheepvaart en den scheepsbouw van Amsterdam ..., 1946 , 1e druk, linnen, gr.form., 184pp, ills.(f/t) E 5,- 

8644 Wilke J.Th./Halfweeg S. (red.), Neerlands scheepsbouw en scheepvaart. Deel I Scheepsbouw, 1944 , 1e druk, halflinnen, 172pp, met talrijke foto's E 7,- 

12758 Wintergerst M., Reisen auf dem mittellĄndischeen Meere, der Nordsee, nach ceylon und nach Java 1688-1710, Leiden, Martinus Nijhoff, 1932 , 1st edition, hcloth, 152pp, with a map E 25,- 

12406 Witsen N., Aeloude En Hedendaegsche Scheeps-bouw en Bestier: waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeyen ..., 1994 , 1st edition, kunstleer, kl.4vo, 555pp, met ills., Franeker, Van Wijnen, op. 600 ex., fascimile editie naar de 1e druk uit 1671, een paar vlekjes op de voorplat, verder z.g.a.n., pakket E 100,- 

9561 Wolf A.L. de, De vlootverhoudingen in het verre oosten. U.S.A., Japan, Engeland, Ned. IndiŽ, Assen, Born, 1941 , 1e druk, ingenaaid, 126pp, gebruikssporen E 4,- 

6818 WYTEMA M.S., Klaar voor onderwater! Met Hr.Ms.'KXVIII' langs een omweg naar Soerabaia, 1936 , 1e druk, linnen, 304pp, ills. E 12,-