OOST-INDIE - POEZIE

16036 Maandblad van de vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlansch-IndiŽ. Mei-Juli 1935, 1935 , 1e druk, geniet, 4vo, 12pp E 10,- 

16045 Oost Timor tribunaal, ca.1981, 1e druk, paperback, 93pp, A'dam, Komitee IndonesiŽ E 10,- 

16084 Oost Timor tribunaal, ca.1980, 1e druk, paperback, 93pp, met onderstrepingen met rood op 7 pagina's E 5,- 

14403 1930. Handbook of The Netherlands East-Indies, 1930 , 1e druk, hcloth, kl.4vo, 424pp, with numerous photographs, with folding maps, cover damaged, back badly E 25,- 

0792 de Arbeiderswoning ter oostkust van Sumatra / Perumahan Buruh di Sumatera Timur, 1952 , 1e druk, halflinnen, kl.4vo, 20pp, met foto's, in het Nederlands en Maleis, schaars E 35,- 

13719 Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Deel 101., vierde aflevering, Leiden, Martinus Nijhoff, 1942 , 1e druk, ingenaaid, ca.150pp, met foto's, met o.a. 'Islam en folklore West- en Missen-Java' en 'eene verzameling Minangkabausche 'Adatspreuken'', rug besch. E 8,- 

1984 Borobudur. Kunst en religie in het oude Java, 1977 , 1e druk, paperback, 4vo, 194pp, Amsterdam, Rijksmuseum , cellofaan laat los van de kaft E 4,- 

16047 De Brug - Djambatan, 1946-47, 1e druk, geniet+omslag, 4vo, 62pp, 3 afleveringen van dit tijdschrift E 8,- 

15210 De Catholijke en Protestantsche zendelingen in IndiŽ. Uit het Fransch vertaald, 1852 , 1e druk, karton, 142pp, Utrecht, J.R. van Rossum, rug zwaar besch., bibliotheekstempels voorin E 25,- 

15299 Cultureel Indie. Eerste jaargang, 1939 , 1e druk, linnen, gr.4vo, 400pp, met talrijke foto's, Leiden, E.J.Brill, pakket E 10,- 

8500 De Echo. Mail-editie voor Oost- en West-IndiŽ. Vierde jaargang 20 mei 1887 - 11 mei 1888, , 1e druk, halflinnen, kl.4vo, 768pp, ingebonden jaargang, rug ontbreekt, pakket E 15,- 

7471 Een ereschuld ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog, ca.1970, 1e druk, karton+l.besch.omslag, 4vo, 160pp, met talrijke foto's E 10,- 

3137 Gedenkboek Ons Aller Belang 1902-1952, ca.1952, 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 208pp, met foto's E 10,- 

4027 Gedenkboek Korps Beroepsofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger 1940-1950, 1950 , 1e druk, linnen, 8vo, 140pp, met een uitgebreide lijst van namen en rangen van officiers, ills E 22,- 

4780 Handbook on Netherlands New Guinea, 1958 , 1st edition, stiched, 4vo, 80pp, with numerous photographs, The New Guinea Institute of Rotterdam E 20,- 

1321 Handbook on Netherlands New Guinea, 1958 , 1st edition, stiched, 4vo, 80pp, with numerous photographs, The New Guinea Institute of Rotterdam, naamsticker op voorkant, name on endpapers, without the relief map E 15,- 

1324 Handbook on Netherlands New Guinea, 1958 , 1st edition, stiched, 4vo, 80pp, with numerous photographs, The New Guinea Institute of Rotterdam, without the relief map E 17,- 

1699 De Heerbaan. Algemeen zendingstijdschrift, 1949-63, 1st edition, geniet, 10 nummers, gebruikssporen E 15,- 

14676 Illustrated Tourist Guide to East Java, Bali and Lombok, 1914 , 1st edition, boards, kl.8vo, 161pp, with numerous photographs, Official Tourist Bureau, Weltevreden (Batavia), Rijswijk 17, with 3 maps, name on titlepage, corner cut from titlepage, geen schutblad (ontbreekt?), signs of usage E 75,- 

14423 Het Indische stadsbeeld voorheen en thans, 1939 , 1e druk, linnen, 4vo, 105pp, met talrijke foto's, Bandoeng: Stichting Technisch Tijdschrift, 1 foto uitgeknipt, enkele aantekeningen met pen, bovenkant rug besch. E 20,- 

10491 De Indonesische deviezen- en geldsaneringsbepalingen 21 maart 1950, 1950 , 1e druk, geniet, 17pp, Amsterdam, Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., licht gevlekte band E 5,- 

1720 Indonesia vol.IV. Looking back over 1964, Den Haag, W.van Hoeve, , 1e druk, linnen+omslag, 4vo, 168pp, met talrijke foto's E 10,- 

13691 Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-IndiŽ over 1924, 1925 , 1e druk, karton, kl.4vo, 125pp, met talrijke uitvouwbare foto's en kaartjes, opnieuw ingebonden, naam op schutblad E 25,- 

14570 De koloniale roeping van Nederland (Holland's colonial call), 1930 , 1e druk, linnen, folio, ca.200pp, met talrijke foto's, Den Haag, Nederlandsch-Engelsche Uitg. Maatsch., in Dutch and English E 25,- 

5832 Mededeelingen no.12 januari 1936 Oost-Java nummer/no.13 1936 /no.14 1937/no.15 1937/no.16 1939/no.17 juli 1940 Buitengewestennummer/no.18, 1936-40, 1e druk, geniet, kl.4vo, 188pp, met talrijke foto's, 7 tijdschriften van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor bergsport, 1 nummer in linnen, l.gebruikssporen E 75,- 

7931 Melanesische kunst, Tropen museum Amsterdam, 1954 , 1e druk, geniet, 16pp, illustraties (foto's/tekeningen), l.gebruikssporen E 8,- 

1247 Mensenrechten in Indonesie. Standrechtelijke executies. Persvrijheid. Verkiezingen'82. Pramoedya ananta toer, 1983 , 1e druk, paperback, 4vo, ca.160pp, uitg. Indoc, 4 afleveringen, 1 achterkant ontbreekt E 20,- 

14415 Nederlandsch-IndiŽ oud & nieuw. Maandblad gewijd aan: Bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, ..., 1921-22, 1e druk, halflinnen, 4vo, 313pp, met talrijke foto's, boekblok niet stevig en enkele blz. liggen los, enkele bibliotheekstempels E 35,- 

15428 Sleeswijk's Kaart van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Schaal 1:5.000.000, ca.1925, 1e druk, geniet, goed exemplaar, 2 heel kleine scheurtjes, alleen de voorkant met de titel is smoezelig, de kaart niet E 50,- 

8581 Soldaat overzee, 1999 , 5e druk, karton, gr.8vo, 144pp, met talrijke foto's E 7,- 

8600 Te gast in IndonesiŽ, 1991 , 4e druk, geniet, 48pp, met talrijke foto's E 4,- 

1338 Uitbesteed, goed besteed? Een onderzoek naar het uitbestedingsbeleid voor bilaterale ontwikkelingsactiviteiten met nadruk op rurale en regionale ..., 1989 , 2e druk, ingenaaid, 304pp, met foto's E 5,- 

16863 Vredeswerk. Orgaan van de Nederlandsch-Indische vredes-federatie 15 december 1932, 15 december 1934 en 15 juni 1935 / Bataafsch Nieuwsblad 19 mei 1934. Eerste blad / Vrouwen Wereldbond voor den Vrede,-Toeloengagoeng Mededeelingen maart 1931, 1931-35, 2e druk, paperback, 5 (delen van) kranten/brochures E 7,- 

1530 West Papua: The Obliteration of a people, 1983 , 1st edition, paperback, 114pp, with photographs, London, Tapol, name on titlepage E 5,- 

10406 Wetboek van strafregt voor Nederlandsch-IndiŽ. Wetboek voor de Europeanen, 1866 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 91pp, Batavia, Lands-Drukkerij, 2 gaatjes in de rug E 50,- 

0879 ZENTO-GIDS, 1949 , 1e druk, geniet, 40pp, ills., over zendingswerk in IndonesiČ E 4,- 

1252 Adelaar S., Mensenrechten in IndonesiŽ. Een dokument uit Atjeh, 1981 , 1e druk, paperback, 4vo, 80pp, het pleidooi van A.Q. Djaelani Abdullah voorgelezen voor de rechtbank te Banda Atjeh, in de zaak 'Aceh Merdeka', Ned. en Ind.tekst, samenv.in Engels E 10,- 

15231 Adriani N., Het animistisch heidendom als godsdienst, 1922 , 2e druk, ingenaaid, gr.8vo, 80pp, Oegboekblok scheef (scheefgelezen)eest, Zendingsbureau, over o.a. de Toradja's, rug besch. E 7,- 

15227 Adriani N., Onze zendingsvelden II: Posso (Midden-Celebes), 1919 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 264pp, met foto's E 10,- 

15196 Adriani N., Verzamelde geschriften II, Utrecht, de Erven F.Bohn, 1932 , 1e druk, linnen, 408pp E 10,- 

11260 Akveld L. (red), De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002, 2002 , 1e druk, ingenaaid, 4vo, 192pp, met talrijke ills. E 8,- 

4611 ALBRECHT J.C.H., Contributions to the geology of the region between Soengai Klindjau and Soengai Belajan, northern Koetai, Borneo, 1946 , 1e druk, linnen, 122pp, Diss. Univ. Utrecht, ills., 2 fold.maps E 20,- 

11438 Alewijn W.F. e.a., Fotograferen in de tropen, 1947 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 76pp, Bloemendaal, Focus, enigszins los in de band E 4,- 

0793 ALKEMA / BEZEMER B. / T.J., Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ, 1927 , 1e druk, linnen, 584pp, met talrijke ills., pakket E 25,- 

16770 ALKEMA / BEZEMER B. / T.J., Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ, H.D.Tjeenk Willink, 1927 , 1e druk, linnen, 584pp, bandontwerp door, naam op schutblad, pakket E 25,- 

15229 Arckel G. v., Magie en Adat in de Gordel van Smaragd, 1999 , 1e druk, paperback, 156pp, Bergen, Bonneville, z.g.a.n. E 5,- 

1127 Asasi Manusia K.H., Memoria passionis di papua, 2001 , 1e druk, paperback, 113pp, naam op schutblad E 7,- 

1132 Asasi Manusia K.H., Memoria passionis di papua, 2001 , 1st edition, paperback, 113pp, name on endpapers E 7,- 

1313 Audretsch D' f.c., Economic Geological Investigation of NE Vogelkop (Western New Guinea) 1959-1962, 1966 , 1st edition, stiched, 4vo, 151pp, 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, incl. map met kaarten, in linnen box, name on endpapers E 15,- 

10167 Baak C. e.a.(red), Tales from a concave world : liber amicorum Bert Voorhoeve, 1995 , 1e druk, ingenaaid, 601pp, nr.18 van de 250 genummerde ex., naam op schutblad E 25,- 

1208 Baal J. van, West Irian. A bibliography, 1984 , 1st edition, paperback, 307pp, Dordrecht, Foris, name on endpapers E 15,- 

15186 Baars M., Nog geen krasje op een rots. sporen van de Nederlandse beschaving in IndonesiŽ, 2009 , 1e druk, ingenaaid, 191pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 7,- 

12662 Backer Dirks F.C., De gouvernements marine in het voormalige Nederlands-IndiŽ 1861-1949, A'dam, C.de Boer, 1985 , 1e druk, karton+l.besch.omslag, 4vo, ca.1000pp, met talrijke foto's, 3 banden, mooie ex., pakket E 45,- 

1329 Bakker D., Maakidi. Je hebt gelijk. Het verhaal van een lekenbroeder franciscaan, 2000 , 1e druk, paperback, 4vo, 139pp, met foto's, over het missiewerk in Nederlands Nieuw Guinea / Irian Yaja tussen 1961-1970, naam op schutblad E 8,- 

7959 Bakker P., Bali in kleuren, ca.1955, 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 72pp, plaatjesalbum Douwe Egberts, onderkant hoeken besch. E 5,- 

7856 Bakker P., Bali in kleuren, ca.1955, 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 72pp, plaatjesalbum Douwe Egberts E 6,- 

13716 Bank J., Katholieken en de Indonesische Revolutie, Baarn, Amboboeken, 1983 , 1e druk, paperback, 576pp, pakket E 5,- 

13708 Barwegen M., Gouden hoorns. De geschiedenis van de veehouderij op Java, 1850-2000, 2005 , 1e druk, ingenaaid, 316pp, met foto's, naam op schutblad E 15,- 

0840 Baudet H., Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-IndiŽ, Assen, Van Gorcum & Comp., 1961 , 1e druk, linnen+omslag, 374pp E 8,- 

16216 Baudet H., Het Nederlands belang bij IndiŽ, Utrecht, Spectrum, 1983 , 1e druk, paperback, 255pp E 7,- 

13697 Baudet H. e.a., Balans van beleid, Assen, Van Gorcum & Comp., 1961 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 374pp, tekst op schutblad E 9,- 

2295 BAVINCK J.H., Ons zendingsboek, ca.1950, 1e druk, linnen, 218pp, ills(f/k/t),naam op schutblad E 4,- 

0797 BEAUFORT L.F. de, ZoŲgeographie van den Indischen Archipel, 1926 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 202pp, ills(t) E 8,- 

15206 Beekman A.A. e.a.(red), Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie. Deel XXII no.4 & deel XXIV no.4, 1905/07, 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 349pp, met een grote uitvouwbare kaart van de Maccluer-golf en de zuidpool en een uitvouwbare kaart van district Tobelo, licht roestvlekkige pagina's. E 25,- 

12442 Beers J.K. e.a., Westfriezen naar de Oost. De kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun recruteringsgebied, 1700-1800, 1990 , 1e druk, karton, kl.8vo, 111pp, met ills., Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' E 12,- 

14795 Berg, De Wajang foxtrot. Sporen uit een Indische verleden, Den Haag, BZZToH, 1992 , 1e druk, paperback, 144pp, met ills., ezelsoren voorplat E 5,- 

15203 Berg E.J. van den, De val van Sora. Verhandelingen Kon. Inst. Taal- Land- en Volkenkunde van Ned. IndiŽ deel 2, Leiden, Martinus Nijhoff, 1939 , 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 193pp, mooi ex. met een stempel op de kaft en dhet schutblad E 8,- 

15672 Berg N.P. van den, Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen, H.D.Tjeenk Willink, 1904 , 1e druk, halflinnen, 419pp, rug besch. en randen band afgesleten E 30,- 

1310 Berkhof H., Sedjarah Geredja. disadur untuk Indonesia oleh, 1962 , 1st edition, stiched, 342pp, with photographs, Djakarta, Badan Penerbit Kristen, name on endpapers E 20,- 

13944 BEZEMER T.J., Beknopte encyclopedie van Nederlandsch-IndiŽ, Leiden, Martinus Nijhoff, 1921 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 630pp, bovenkant rug licht beschadigd, pakket E 20,- 

16035 Bijkerk, Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ, 1974 , 1e druk, linnen, 288pp, met foto's, Franeker, Wever E 5,- 

16231 Bijkerk J.C., De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in IndiŽ, Sijthoff, 1982 , 1e druk, paperback, 295pp E 4,- 

16213 BIJKERK J.C., Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ, 1974 , 1e druk, linnen+omslag, 288pp, met foto's, mooi ex., pakket E 5,- 

4402 BIJKERK J.C., Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ, 1974 , 1e druk, linnen+omslag, 288pp, tekst op schutblad E 6,- 

2586 BIJKERK J.C., Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ, 1974 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 288pp, met foto's E 7,- 

1518 BIJKERK J.C., Vaarwel, tot betere tijden! Documentaire over de ondergang van Nederlands-IndiŽ, 1974 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 288pp, met foto's E 5,- 

3032 BIJLMER H.J.T., Naar de achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar Nieuw Guinee, A'dam, Scheltens & Giltay, ca.1950, 4e druk, linnen, 256pp, ills(f), pakket E 6,- 

1115 Bijlmer H.J.T., Nieuw Guinea, , 4e druk, halflinnen, 109pp, met kaarten en foto's, naam op schutblad E 5,- 

1677 Bikker A. e.a.(samenst.), Pergilah kamoe! Gaat dan heen! Geschiedenis van de buitenlandse zending der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, tot 1959, 1960 , 1e druk, kunstleer+l.besch.omslag, Over de zending onder de Toradja's op CELEBES E 8,- 

1274 Bjerre J., De laatste kannibalen in Nieuw Guinea, , 1e druk, karton+besch.omslag, kl.4vo, 197pp, met foto's, naam op schutblad E 7,- 

5270 Bjerre J., De laatste kannibalen in Nieuw Guinea, A'dam, Scheltens & Giltay, ca.1960, 1e druk, karton+besch.omslag, kl.4vo, 197pp, met foto's E 7,- 

1463 Bjerre J., Oog in oog met het Stenen tijdperk, A'dam, J.H.Paris, 1964 , 1e druk, linnen, 248pp, met foto's, over Nieuw-Guinea, mooi exemplaar gedrukt op luxe papier E 8,- 

16020 Bjerre J., Oog in oog met het Stenen tijdperk, A'dam, J.H.Paris, 1964 , 1e druk, linnen, 248pp, met foto's, over Nieuw-Guinea, delen van de omslag binnenin geplakt E 5,- 

1325 Blom H., Mijn verhaal, [2006] , 1e druk, paperback, 4vo, 171pp, met talrijke foto's, over 43 jaar bouwen van kerken, pastorieČn, hangbruggen e.d. in Papua en de problemen die dit met zich meebrengt E 25,- 

8057 Boer M.G.de/ Westerman M.G., Een halve eeuw paketvaart 1891-1941, 1941 , 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 430pp, met talrijke foto's, pakket E 18,- 

14656 Boer P.C., De luchtstrijd rond Borneo. Operaties van de Militaire Luchtvaart KNIL in de periode December 1941 tot Februari 1942, Holkema & Warendorf, 1988 , 1e druk, karton+omslag, kl.4vo, 299pp, met foto's, z.g.a.n., pakket E 22,- 

12623 Boetzelaer C.W.Th. v., DE protestantsche kerk in Nederlandsch-IndiŽ. Haar ontwikkeling van 1620-1939, Leiden, Martinus Nijhoff, 1947 , 1e druk, ingenaaid, 488pp, mooi ex. E 25,- 

16241 Boogaart E. van den e.a., Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590- 1975, van Dishoeck, 1982 , 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 291pp, met ills., iests boekblok scheef (scheefgelezen). E 5,- 

15238 Boomgaard P. e.a., Het IndiŽ boek, 2001 , 1e druk, karton, kl.8vo, 512pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 7,- 

3344 BOOMGAART L., Smaller Foraminifera from Bodjonegoro, 1949 , 1st edition, cloth, gr.8vo, ca.200pp, about Java, ills., slightly stained cover E 20,- 

10486 Booms A.S.H., Gečllustreerde gids voor Hollandsche reizigers van en naar IndiŽ via Genua en Marseille, 1907 , 4e herz. druk, linnen, kl.8vo, ca.750pp, Semarang, G.C.T.van Dorp & Co, met foto's en kaarten, rug verschoten, SCHAARS, pakket E 195,- 

13371 Booms A.S.H., Neerlands Krijgsroem in Insulinde. Schitterende daden van moed, beleid, trouw en opoffering in de 19e eeuw sedert de instelling v.d. Militaire Willems, W.P.van Stockum & Zn, 1902 , 1e druk, linnen, 701pp, 2 delen in 1, schaars, naam op schutblad, pakket E 65,- 

12581 Booy A. de, De derde reis van de V.O.C. naar Oost-IndiŽ onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606, Leiden, Martinus Nijhoff, 1968-70, 1e druk, linnen, 487pp, met ills., 2 banden, pakket E 45,- 

14460 Borel H., Opstellen. 2e bundel, 1906 , 1e druk, linnen, 312pp, uitg. mij 'Voorburg', aanhechting 1e schutblad los, schaars, pakket E 15,- 

14459 Borel H., Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven, A'dam, van Kampen, 1902 , 1e druk, linnen, 208pp, gesigneerd door Hein Buitenweg, onderkant rug licht beschadigd, verder mooi ex. E 40,- 

1442 Bos C.A., Papua Kelam, 2002 , 1e druk, paperback, 192pp, naam op schutblad E 6,- 

16779 Bos C.A., Toraja up. Een reisverslag, 1994 , 1e druk, ingenaaid, 192pp, gesigneerd ex. E 5,- 

13705 Bosma U., Terug uit de koloniŽn. Zestig jaar postkoloniale migranten en hun organisaties, Bert Bakker, 2009 , 1e druk, paperback, 448pp, met foto's, pakket E 9,- 

13702 Bossenbroek M., De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereld-oorlog, Bert Bakker, 2001 , 1e druk, karton+omslag, 688pp, met foto's, z.g.a.n., pakket E 8,- 

16228 Bossenbroek M.P., Van Holland naar IndiŽ. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-1909, A'dam, De Bataafsche Leeuw, 1986 , 1e druk, karton+omslag, 232pp, met ills., z.g.a.n. E 11,- 

15157 Brandon Bravo Bruinsma G.J., De herschikking van de geboortecodering, 2015 , 1e druk, paperback, kl.8vo, 146pp, met ills., z.g.a.n. E 8,- 

9347 BRANDT W., IndonesiŽ's voltooid verleden tijd. Oost-Indische spiegel uit nagelaten papieren van F.J.G. van Emden en G.L.Tichelman, A'dam, Strengholt, 1965 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 270pp, ills. E 8,- 

13732 BRASSER J.C., Soldatenleven in de Indische wildernis (het Kolon.leger in Atjeh), Zutphen, Thieme, 1929 , 1e druk, linnen, 220pp, met foto's, onderkant rug licht beschadigd, licht roestvlekkige pagina's., pakket E 12,- 

14470 BROM G., Java in onze kunst, Utrecht, Bruna, 1931 , 1e druk, halflinnen, 256pp, ills,licht gevlekte band, rug besch. en geplakt, enkele potlood aantekeningen en āān met pen, tekst op schutblad E 7,- 

11308 Brommer B., Reizend door Oost-IndiŽ. prenten en verhalen uit de 19e eeuw, Utrecht, Spectrum, 1979 , 1e druk, ingenaaid+omslag, 4vo, 158pp, met talrijke ills. E 6,- 

1660 Brongersma L.D./Venema G.F., het Witte hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte, A'dam, Scheltens & Giltay, 1960 , 2e druk, linnen, 292pp, met zw/w. en kleurenfoto's, pakket E 8,- 

16713 Brongersma L.D./Venema G.F., het Witte hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte, A'dam, Scheltens & Giltay, 1961 , 2e druk, linnen, 292pp, met zw/w. en kleurenfoto's, licht roestvlekkige pagina's., pakket E 7,- 

15620 Brongersma L.D./Venema G.F., het Witte hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte, A'dam, Scheltens & Giltay, 1961 , 2e druk, linnen, 292pp, met zw/w. en kleurenfoto's, ex-bibliotheek exemplaar, ligt, aanhechting schutbladen los, pakket E 4,- 

12552 Brouwer C.G., De VOC in Jemen 1614-1655/ The VOC in Yemen 1614-1655, 1988 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 100pp, met ills., A'dam, D'Fluyte Rarob E 10,- 

0805 BROUWER K.J./GEURTJENS H., Zending en missie in IndiŽ, Den Haag, W.van Hoeve, ca.1930, 1e druk, halflinnen, 92pp, roestvlekkig., ills(f), hoeken band l.beschadigd E 4,- 

11699 Bruggeman L., Indisch tuinboek, 1948 , 2e druk, linnen, kl.4vo, 316pp, met 292 kleurenreproducties door Ojong Soerjadi, naam op titelblad, schutblad ontbreekt, geplastificeerd, aanhechtingen schutbladen besch., pakket E 15,- 

14073 Bruggen C. van, Vergeet ons niet. Het papoea vrijwilligers korps (1961-1963), ASP, 2011 , 2e druk, paperback, gr.8vo, 316pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 25,- 

16249 Brugmans I.J. e.a., Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945, WEV, ca.1963, 3e druk, linnen+omslag, 661pp, mooi ex., pakket E 10,- 

16242 Bruijn J.R. e.a.(red.), Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de Hullu, ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC, Groningen, Wolters Noordhoff, 1980 , 1e druk, ingenaaid, 174pp, met ills. E 15,- 

1651 Budiardjo C., West Papua: The Obliteration of a people, 1988 , 3rd revised edition, paperback, 150pp, with photographs, name on endpapers E 8,- 

10400 Buffart J.F.A.M., Het nieuwe Indische zeerecht, H.D.Tjeenk Willink, 1941 , 1e druk, ingenaaid, 158pp E 40,- 

14509 buitenweg H., De laatste tempo doeloe, N.V. Servire, 1964 , 1e druk, kunstleer, gr.4vo, 208pp, met talrijke foto's, gesigneerd door de auteur, bovenkant rug beschadigd E 10,- 

14510 buitenweg H., De laatste tempo doeloe, N.V. Servire, 1964 , 1e druk, kunstleer, gr.4vo, 208pp, met talrijke foto's, gesigneerd door de auteur E 12,- 

5843 BUITENWEG H., Op Java staat een huis, 1960 , 2e druk, karton, kl.8vo, 152pp, met 120 foto's E 6,- 

5188 BUITENWEG H., Wat wij in ons hart sloten, N.V. Servire, 1964 , 1e druk, linnen+omslag, kl.4vo, 156pp, met talrijke foto's E 12,- 

15995 Buitenweg H., Zwerftochten door Java, V.A.Kramers, 3e druk, paperback, kl.8vo, 96pp, met talrijke foto's E 4,- 

6203 Buitenweg H. e.a., Wat wij in ons hart sloten, N.V. Servire, ca.1950, 1e druk, linnen, kl.4vo, 156pp, licht gevlekte band E 9,- 

16211 Buiter H., Nederlands-IndiŽ (1830-1949). Een kolonie in ontwikkeling, A'dam, Kosmos, 1993 , 1e druk, paperback, kl.8vo, 160pp, met foto's E 4,- 

13806 Burger P.A. e.a., Voorloopige Manggaraise spraakkunst e.a. artikelen in Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch- IndiŽ, MYH, 1946 , 1e druk, ingenaaid, 337pp, onderkant rug beschadigd E 7,- 

6087 Buurman P., Wayang golek. de fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel, Sijthoff, 1984 , 2e druk, ingenaaid, 4vo, 160pp, onderkant licht beschadigd E 10,- 

4275 CHEGARAY J., Bliss in Bali. The Island of Taboos, 1955 , 2nd edition, cloth+dj, 200pp, ills on 14 plates, mostly showing ritual Balinese scenes, slightly stained pages. E 35,- 

16214 Cheong Y.M., H.J. van Mook and Indonesian Independence. Study of His Role in Dutch-indonesian Relations, 1945-48, Leiden, Martinus Nijhoff, 1982 , 1st edition, im. leather, gr.8vo, 255pp E 6,- 

15450 Claassen R. e.a., IndiŽ in Den Haag, 1982 , 1e druk, ingenaaid, gr.4vo, 39pp, met talrijke foto's, Haags Gemeentemuseum E 5,- 

13936 COLENBRANDER H.T., Koloniale geschiedenis, Leiden, Martinus Nijhoff, 1925-26, 1e druk, linnen, 1051pp, 3 dln, 31 ills(k), gevl., pakket E 40,- 

16773 Colijn H. (red.), Neerlands IndiŽ. Land en volk`. Geschiedenis en bestuur. Bedrijf en samenleving, A'dam, Elsevier, 1913 , 2e druk, linnen, gr.4vo, 772pp, met talrijke foto's, 2 delen, nette exemplaren, maar ruggen verschoten, pakket E 35,- 

15188 Cool W., De Lombok Expeditie. Met een 100-tal platen, afbeeldingen, potretten, plattegronden en twee kaarten, 1896 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 496pp, Batavia, G.Kolff & Co, licht roestvlekkige pagina's., in blinde band, naam op schutblad, pakket E 60,- 

12411 Coolhaas W.Ph., Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, Leiden, Martinus Nijhoff, 1975-88, 1e druk, linnen, gr.8vo, ca.3600pp, 5 delen (V t/m IX) (R.G.P. 150,159,164,193 & 205), pakket E 250,- 

14921 Coolhaas W.Ph., Een Indisch verslag uit 1631, 1947 , 1e druk, ingenaaid, 230pp, in Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap deel 65, onderkant rug licht beschadigd E 8,- 

0809 COOLHAAS W.PH., Insulinde. Mensch en maatschappij, 1943 , 1e druk, halflinnen, 206pp, met talrijke foto's E 4,- 

0810 COURT A. de la, een Staat in wording. foto-reportage over het IndonesiŽ van heden, A'dam, Contact, ca 1948, 1e druk, karton, gr.8vo, met talrijke foto's Cas Oorthuys E 7,- 

10069 Croo M.H. du, Generaal Swart. pacificator van Atjeh, Maastricht, N.V.Leiter-Nypels, 1943 , 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 177pp, met talrijke foto's, naam op schutblad E 10,- 

13693 Daalder H., Vier jaar nachtmerrie. Willem Drees 1886-1988. De Indonesische kwestie 1945-1949, Balans, 2004 , 1e druk, linnen+omslag, 548pp, met foto's, z.g.a.n., pakket E 14,- 

12412 Dam P. v., Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, Leiden, Martinus Nijhoff, 1976 , 2e druk, linnen, gr.8vo, 4 delen in 7 banden E 225,- 

0675 DAMMERMAN K.W., Landbouwdierkunde van Oost-IndiŽ. De schadelijke en nuttige dieren voor land-, tuin- en boschbouw in Oost-IndiŽ, 1919 , 1e druk, linnen, 368pp, Met talrijke foto's en kl. en zw.w. ills., band besch.(aangevreten) E 18,- 

1733 DANIEL A., Bali behind the mask, 1981 , 1e druk, stiched, kl.4vo, 168pp, with numerous photographs E 7,- 

14043 Dekker A, Indonesische volksliederen. Een bijdrage aan de nationale identiteit, 2011 , 1e druk, paperback, kl.4vo, 207pp, met foto's, met een CD, boekblok scheef (scheefgelezen). E 14,- 

16154 Delden E.E. v. (samenst.), Klein repertorium. Index op tijdschriftartikelen met betrekking tot voormalig Nederlands IndiŽ. Deel 3. Tijdschrift voor het binnenlandsch bestuur 1910-1917, 1987 , 1e druk, ingenaaid, 80pp, naam op titelblad E 12,- 

16155 Delden E.E. v. (samenst.), Klein repertorium. Index op tijdschriftartikelen met betrekking tot voormalig Nederlands IndiŽ. Deel 4. Indisch genootschap 1854-1940, 1988 , 1e druk, ingenaaid, 114pp, naam op titelblad E 15,- 

0326 DELLEMAN Th., Sinai en Ardjoeno. Het Indonesische volksleven in het licht der tien geboden, 1946 , 1e druk, halflinnen, 298pp, gebruikssporen,schutblad ontbreekt,roestvlekkig. E 5,- 

4754 DELLEMAN Th. (samenst), Sinač en Ardjoeno. Het Indonesische volksleven in het licht der tien geboden, 1946 , 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 296pp E 8,- 

13675 Delleman Th. (samenst), Sinač en Ardjoeno. Indonesisch volksleven in het licht der tien geboden, 1946 , 1e druk, halflinnen+besch.omslag, 293pp E 5,- 

3129 DELLEMAN Th. (samenst), Sinai en Ardjoeno. Het Indonesische volksleven in het licht der tien geboden, 1946 , 1e druk, halflinnen+besch.omslag, 296pp, beschadigd omslag, naam op schutblad E 10,- 

0812 DELSMAN H.C., Dierenleven in IndonesiŽ, Den Haag, W.van Hoeve, 1951 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 348pp, met talrijke foto's E 5,- 

4856 DELSMAN H.C. / HARDENBERG J.D.F., De indische zeevisschen en zeevisscherij, 1934 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 388pp, Batavia, Visser & Co, met 273 zw.w. ills. en 7 kleurenplaten, naam op schutblad E 55,- 

1989 Detaq Y.Y., Memperkenalkan kebudayaan suku bangsa sawu, 1973 , 1e druk, geniet, 64pp, met genealogische tafels, SCHAARS E 35,- 

13903 Dijk K., The Netherlands Indies and the great war 1914-1918. Verhandelingen van het koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde, 2007 , 1st edition, stiched, gr.8vo, 674pp, with photographs, Leiden, KITLV Press, rare, pakket E 125,- 

13728 Div. Auteurs, Bijdragen tot de taal- en volkenkunde van Nederlandsch- IndiŽ. Deel 102, eerste- en tweede afl. / derde- en vierde afl., Leiden, Martinus Nijhoff, 1943 , 1e druk, ingenaaid, ca.600pp, met foto's, 2 boeken, pakket E 10,- 

13729 Div. Auteurs, Bijdragen tot de taal- en volkenkunde van Nederlandsch- IndiŽ. Deel 81 derde- en vierde aflevering, Leiden, Martinus Nijhoff, 1925 , 1e druk, ingenaaid, 300pp, o.a. artikelen over de Minahasa, onafgesnedeneden pagina's E 10,- 

0813 DIV. AUTEURS, het Koninklijk Nederlandsch-Indische leger in den strijd tegen Japan, Maastricht, N.V.Leiter-Nypels, 1945 , 1e druk, ingenaaid, 80pp, ills(f), naam op titelblad E 4,- 

9931 Div.auteurs, 25 boeken over Nederlands Nieuw-Guinea, 1930-70, 1e druk, linnen, de meeste boeken zijn beschadigd E 25,- 

16254 Doel H.W. van den, De stille macht. het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942, Bert Bakker, 1994 , 1e druk, paperback, 578pp, mooi exemplaar zonder leesvouwen, pakket E 15,- 

15177 Dolk L., Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957), 2003 , 2e druk, ingenaaid, 217pp, Leiden, KITLV Uitgeverij, z.g.a.n. E 5,- 

13565 Dolk L., Vindplaatsen. De Indische jaren van F.Springer, A'dam, Querido, 2012 , 1e druk, ingenaaid met flappen, gr.8vo, 143pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 16,- 

14696 Dolk L. (red), Atjeh. De verbeelding van een koloniale oorlog, Bert Bakker, 2001 , 1e druk, paperback, kl.8vo, 223pp E 8,- 

12661 Dominicus F.C., Het ontslag van Wilhelm Adriaen van der Stel, 1928 , 1e druk, ingenaaid, 107pp, rug besch., licht roestvlekkige pagina's. E 8,- 

11326 Doorn J.A.A. v., Indische lessen. Nederland en de koloniale ervaring, Bert Bakker, 1995 , 1e druk, pocket, 189pp, met ills. E 5,- 

0443 Doorn J.A.A. v., De laatste eeuw van IndiŽ, Bert Bakker, 1994 , 1e druk, paperback, 370pp, met foto's, pakket E 6,- 

14665 Doorn J.A.A. v., Ontsporing van geweld. Het Nederlands-Indonesisch conflict, Zutphen, Walburg Pers, 2012 , 4e herz. druk, paperback, 367pp, met foto's, boekblok scheef (scheefgelezen)., pakket E 9,- 

5545 DOUWES DEKKER N.A., Tanah air kita. Een boek over land en volk van IndonesiŽ, ca.1950, 2e druk, linnen+besch.omslag, 4vo, 320pp, met talrijke foto's E 16,- 

15452 Drissen E. (verz), Vastgelegd voor later. Indische foto's van Thilly Weissenborn, Sijthoff, 1983 , 1e druk, ingenaaid, gr.4vo, 151pp, met talrijke foto's E 6,- 

16243 Drooglever P.J., De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek, 1980 , 1e druk, linnen+omslag, 423pp, mooi exememplaar, pakket E 8,- 

4350 DROSSAARD W., IndonesiŽ, land van ons hart. Ervaringen en gedachten, opgedaan tijdens een reis door IndonesiŽ, Haarlem, Gottmer, 1982 , 1e druk, ingenaaid, 224pp, met talrijke foto's, naam op schutblad E 7,- 

14413 Dudok De Wit L.C., Herinneringen ontleend aan Reizen Te Water, Te Voet, Te Paard en per Spoor, 1881 , 1e druk, halflinnen, 4vo, 63pp, Amsterdam, Niet in den handel, 1 plaat en de kaart zijn uitgeknipt, gesigneerd door H.Buitenweg en een brief mogelijk door hem geschreven, zeer zeldzaam E 250,- 

1378 Dunk S., Met andere ogen. Een blik op de Papoea's van Irian Jaya vroeger en nu, 1991 , 1e druk, geniet, 64pp, met foto's, naam op schutblad E 7,- 

0814 DUYNSTEE F.J.F.M., Nieuw Guinea als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ, 1961 , 1e druk, paperback, 431pp, l.gebruikssporen E 4,- 

16223 DUYNSTEE F.J.F.M., Nieuw Guinea als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ, 1961 , 1e druk, paperback, 431pp E 5,- 

14472 Eckart, Indische brieven aan een staatsraad, Utrecht, de Erven F.Bohn, 1888 , 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 247pp, 2 aantekeningen met pen ontdekt, bovenste helft voorkant rug los, gesigneerd door Hein Buitenweg, schaars E 60,- 

2276 EECHOUD J. v., Vergeten aarde. Nieuw-Guinea, A'dam, C.de Boer, 1951 , 1e druk, linnen, 288pp, ills(f/k),naam op schutblad E 5,- 

13722 Eijkman A.J. e.a., Leerboek der geschiedenis van Nederlandsch Oost-IndiŽ, Groningen, Wolters Noordhoff, 1924 , 4e herz. druk, ingenaaid, 222pp, naam op titelblad E 10,- 

14508 Elout C.K., Indisch dagboek, W.P.van Stockum & Zn, 1936 , 2e druk, linnen, 4vo, 239pp, met talrijke foto's, mooi ex. gesigneerd door Hein Buitenweg E 15,- 

13930 Emden F.J.G. v. e.a., Kleurig memoriaal van de Hollanders op oud-Java, A'dam, Strengholt, 1964 , 1e druk, karton, 240pp, met foto's E 5,- 

1505 Emeis M.G., Inleiding tot de Bahasa Indonesia, Groningen, Wolters Noordhoff, 1950 , 4e druk, linnen, 243pp, incl. oefenboekje, naam op schutblad E 8,- 

2354 ENGERS J.F., IndiŽ in de branding. De geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch IndiŽ van Pearl Harbor tot Hollandia, A'dam, Querido, 1945 , 1e druk, linnen, 136pp, hoek uit schutblad E 7,- 

16218 Enk E.M.C. v., Pionieren in de cultures. Harvey Thomson (1790-1837) op Java temidden van andere buitenlandse ondernemers, 1990 , 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 70pp, z.g.a.n. E 10,- 

1099 Esterik C. van, Nederlands laatste bastion in de oost. Economie en politiek in de Nieuw-Guinea-Kwestie, 1982 , 1e druk, paperback, 224pp, met foto's, naam op schutblad E 4,- 

7551 FABRICIUS J., Een reis door het nieuwe IndonesiŽ. Een bewerkte herdruk van 'Sentimental Journey', Den Haag, Leopold, 1973 , 2e herz. druk, paperback, 136pp, met talrijke foto's, l.gebruikssporen E 5,- 

1253 Fam.Roes, Over de grenzen heen, 1986 , 2e herz. druk, paperback, 4vo, 212pp, met talrijke foto's, Geschiedenis van 50 jaar Franciskaans missiewerk in o.a. Nieuw Guinea E 15,- 

16018 Fasseur C., Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel. Deel I en II, Leiden, Martinus Nijhoff, 1980 , 1e druk, ingenaaid, 491pp, pakket E 7,- 

16222 Fasseur C., Kultuurstelsel en koloniale baten. de Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860, 1978 , 2e druk, ingenaaid, 289pp, Leiden, Universitaire Pers E 20,- 

15149 Fasseur C., De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen, Bert Bakker, 1995 , 1e druk, paperback+omslag, 314pp, met foto's, z.g.a.n. E 11,- 

11316 Feber L.J.M., De wereld in beeld. Serie II. De groote Indische cultures, 1929 , 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 76pp, Nijmegen, N.V.Zeepfabrieken 'Het Anker', plaatjesalbum, hoeken band l.beschadigd E 12,- 

6152 FEENSTRA P., D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist, A'dam, van Oorschot, 1962 , 1e druk, ingenaaid, 228pp E 6,- 

4885 FEITH J., Holland over zee. Ons Oost- en West-IndiŽ gedurende de laatste 40 jaren beschreven voor landgenoten, jong en oud, Baarn, Hollandia N.V., 1941 , 1e druk, linnen, 288pp, ills(t), pakket E 8,- 

1665 FEITH J., Holland over zee. Ons Oost- en West-IndiŽ gedurende de laatste veertig jaren beschreven voor landgenoten, jong en oud, Baarn, Hollandia N.V., 1941 , 1e druk, halflinnen, 288pp, ills(t), gevl., hoeken band beschadigd, pakket E 4,- 

8295 Feuilletau De Bruyn W.K.H., Tien moeilijke jaren voor landbouw en industrie in Nederlands-IndiŽ 1930-1940, 1941 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 116pp, met foto's E 5,- 

3130 FISCHER H.Th., Zending en volksleven in Nederlands-IndiŽ, H.D.Tjeenk Willink, 1932 , 1e druk, ingenaaid, 208pp, l.gebruikssporen E 8,- 

0919 Fontein J., Het Goddelijke gezicht van IndonesiŽ. Meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600, 1992 , 2e druk, ingenaaid, 4vo, 312pp, met talrijke foto's E 12,- 

13684 Ford-van Lennep M. e.a., IndonesiŽrs spreken, Den Haag, W.van Hoeve, 1947 , 1e druk, halflinnen+besch.omslag, 228pp, tekst op schutblad E 12,- 

12579 Foreest H.A. v. e.a., De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604), Leiden, Martinus Nijhoff, 1981 , 1e druk, linnen, 339pp, met ills., deel I & II, 2 banden, z.g.a.n. E 50,- 

14417 Fruin-Mees W., Geschiedenis van Java. Deel I. Het Hindoetijdperk / Deel II. De Mohammedaansche rijken ..., 1919-20, 1e druk, karton, gr.8vo, 110pp, Weltevreden, Commissie voor de volkslectuur, dl.1 band zwaar besch. en met onderstrepingen, dl.2 bovenkant rug licht beschadigd, onderkant rug licht beschadigd E 15,- 

14593 Gaastra F.S., De geschiedenis van de VOC, Zutphen, Walburg Pers, 2002 , 4e druk, karton+omslag, gr.4vo, 192pp, met talrijke ills., z.g.a.n. E 12,- 

16723 Gaastra F.S., De geschiedenis van de VOC, van Dishoeck, 1982 , 1e druk, karton+omslag, gr.8vo, 164pp, met talrijke ills. E 7,- 

9023 Galdikas M.F., De spiegel van het paradijs. mijn jaren bij de orang-oetans van Borneo, Amsterdam, Atlas, 1996 , 1e druk, paperback, 527pp, gebruikssporen, pakket E 7,- 

1956 Gardi R., Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur, ca.1965, 1e druk, linnen+besch.omslag, 4vo, 138pp, met talrijke foto's, over Nieuw-Guinea, uitstekend ex bibl.exemplaar E 5,- 

1896 Gardi R., Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur, ca.1965, 1e druk, linnen+omslag, 4vo, 138pp, met talrijke foto's, over Nieuw-Guinea, matig ex bibl.exemplaar E 5,- 

5770 Gardi R., Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw-Guinea, ca.1965, 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 228pp, bandontwerp door P.A.H.Hofman, met foto's, gepl.omsl. E 7,- 

3439 Gardi R., Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw-Guinea, ca.1965, 1e druk, linnen, gr.8vo, 228pp, bandontwerp door P.A.H.Hofman, met foto's, naam op schutblad E 5,- 

5984 Gardi R., Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw-Guinea, ca.1965, 1e druk, linnen, gr.8vo, 228pp, bandontwerp door P.A.H.Hofman, met foto's, sm. E 4,- 

1526 Gardi R., Tambaran. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Nieuw-Guinea, NBC, ca.1965, 1e druk, linnen, gr.8vo, 228pp, bandontwerp door P.A.H.Hofman, met foto's, naam op schutblad E 5,- 

15178 Geerts G.A., Eresaluut aan een vergeten leger. 140 jaar vreugde en verdriet van de bewoners van ' Bronbeek ', A'dam, De Bataafsche Leeuw, 2003 , 1e druk, ingenaaid met flappen, gr.8vo, 280pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 8,- 

3450 GEORGE FRANKS H., Oerwoudstrijders onder onze driekleur, A'dam, Elsevier, 1946 , 1e druk, halflinnen, 276pp, vertaald door M.H.Szākely-Lulofs, ills.(f), naam op schutblad E 5,- 

1735 GERBRANDY P.S., de Scheuring van het rijk, het Drama van de Indonesische crisis, Kampen, J.H.Kok N.V., 1951 , 1e druk, linnen, 206pp, ills(f/k),naam op titelblad E 6,- 

7602 GERBRANDY P.S., de Scheuring van het rijk. Het drama van de Indonesische crisis, Kampen, J.H.Kok N.V., 1951 , 1e druk, linnen, 206pp, ills(f/k), hoek uit schutblad E 9,- 

16162 Gerretson C., Geschiedenis der 'Koninklijke', Utrecht, A.Oosthoek, 1937/42, 1e druk, linnen, kl.4vo, 1320pp, met talrijke ills., 3 boeken, naam op schutblad, pakket E 10,- 

1838 GEURTJENS H., Oost is oost en west is west. Psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring, Utrecht, Spectrum, 1946 , 1e druk, halflinnen, 256pp, ills(f),licht roestvlekkige pagina's E 9,- 

7932 GEURTJENS H., Oost is oost en west is west. Psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring, Utrecht, Spectrum, 1946 , 1e druk, halflinnen+l.besch.omslag, 256pp, ills(f),licht roestvlekkige pagina's., tekst op schutblad E 15,- 

14454 Gevers Deynoot W.T., Herinneringen eener reis naar Nederlandsch IndiŽ in 1862, Leiden, Martinus Nijhoff, 1864 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 234pp, bovenkant rug licht beschadigd, met onderstrepingen en aantekeningen met pen, band hier en daar verkleurd, gesigneerd door Hein Buitenweg E 75,- 

3543 Giay B., GembalakanlaH. umatKu; Geredja Kemah Injil (Kingmi) Irian Jaya dalam masa yang tengah berubah, 1998 , 1st edition, stiched, 205pp, with photographs, Waena,Jayapura, Deiyai, name on endpapers E 7,- 

1922 Giay B., Zakheus pakage and his communities. indigenous religious discourse, socio-political resistance, and ethnohistory of the Me of Irian Jaya, 1995 , 1st edition, stiched, 295pp, with photographs E 12,- 

16225 Glamann K., Dutch-Asiatic trade 1620 1740, Leiden, Martinus Nijhoff, 1981 , 2nd edition, boards, gr.8vo, 334pp E 50,- 

14471 Godāe-Molsbergen E.C. v., Tijdens de O.-I. Compagnie, 1932 , 1e druk, linnen, 658pp, Bandoeng, A.C. Nix & Co., ruggen besch., pakket E 50,- 

13670 Goedhart F.J., Een revolutie op drift. Indonesisch reisjournaal, A'dam, van Oorschot, 1953 , 1e druk, linnen+omslag, kl.8vo, 220pp E 5,- 

16843 Goeroe Kapala, "Sai horasma hita". ''Dat het u allen welga". Schetsen uit het Bataksche schoolleven, 1941 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 101pp, tekst op schutblad E 5,- 

8583 Golde J. de, De prijs van de macht. Ned. Oost Indie, 2001 , 1e druk, paperback, gr.8vo, 144pp, met talrijke foto's, gesigneerd door de auteur E 18,- 

1734 GONGGRIJP G., Schets eener economische geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ, 1938 , 2e druk, linnen, kl.8vo, 244pp E 4,- 

15126 Gonggryp G.F.E., Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ, 1934 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 1583pp, Leiden, Leidsche Uitgeversmaatschappij, met foto's en kaarten, rug besch., pakket E 7,- 

16210 Goor J. v., IndiŽ / IndonesiŽ. van kolonie tot natie, 1987 , 1e druk, paperback, 130pp E 4,- 

16215 Goor J. v., Kooplieden, Predikanten & Bestuurders Overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld, 1982 , 1e druk, ingenaaid, 212pp E 5,- 

12440 Goor J. v. (ed), Trading companies in Asia 1600-1830, 1986 , 1st edition, paperback, 167pp, with illustrations E 9,- 

16221 Goor J. v. (red.), Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-IndiŽ, HES, 1986 , 1e druk, paperback, 322pp, met foto's E 4,- 

1177 GŲtzen L., Rapport van de commissie van advies inzake de agrarische ontwikkelingsmogelijk heden in nieuw-guinea, 1955 , 1e druk, karton, 232pp, met kaarten en foto's, naam op schutblad, licht gevlekte band E 22,- 

1185 GŲtzen L., Rapport van de commissie van advies inzake de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden in Nieuw-Guinea, 1955 , 1e druk, karton, 232pp, met kaarten en foto's, naam op schutblad, licht gevlekte band E 22,- 

1165 GŲtzen L. e.a., Rapport van de commissie van advies inzake de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden in nieuw-guinea, 1955 , 1e druk, karton, 232pp, met foto's en kaarten, vlekjes op achterkant en op zijkant pagina's E 22,- 

0845 GRAAF H.J. de, De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken, 1977 , 1e druk, kunstleer+l.besch.omslag, 304pp, Wever B.V., Franeker, met talrijke foto's en tekeningen E 13,- 

8597 Graaff A.P. de, Notities van een soldaat. Het dagboek van soldaat A.A. van der Heiden, 1994 , 2e druk, paperback, 91pp, z.g.a.n. E 6,- 

5403 GRAAFF A.P.de, De weg terug. Het vergeten leger toen en nu, 1988 , 1e druk, paperback, 128pp, geplastificeerd, naam op schutblad E 5,- 

13711 Graaff B. de, 'Kalm temidden van woedende golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving 1912-1940, SDU, 1997 , 1e druk, karton+omslag, gr.8vo, 865pp, naam op schutblad, z.g.a.n., pakket E 9,- 

1856 GRANT B., IndonesiŽ. het begin, de natie, de leider, de communisten, het leger, de economie, de cultuur, ..., Utrecht, W.de Haan, 1965 , 1e druk, paperback, ills(f), naam op schutblad E 4,- 

0818 GRANT B., IndonesiŽ, 1965 , 1e druk, linnen, licht roestvlekkige pagina's E 4,- 

13726 Groneman J., De Gamelan te Jogjakarta. Uitgegeven, met eene voorrede over onze kennis der Javaansche muziek, 1890 , 1e druk, ingenaaid, kl.4vo, 125pp, A'dam, Johannes MĀller, rug ontbreekt, de katernen liggen los E 50,- 

3885 GUNAWAN B., Kudeta. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging in IndonesiŽ, 1968 , 1e druk, ingenaaid, 216pp, ills(f/k) E 8,- 

1850 GUNNING C.P., Naar grooter Nederland, W.P.van Stockum & Zn, 1926 , 1e druk, linnen, 312pp, Reiservaringen,vele foto's,roestvlekkig,bovenk.rug licht beschadigd, pakket E 7,- 

0819 Haan J.C. de, Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis, 1940 , 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 352pp, met talrijke ills., hoeken band l.beschadigd, licht smoezelig, titelpl.ontbr., pakket E 7,- 

9697 Haan J.C. de (red.), Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis, Utrecht, W.de Haan, 1940 , 1e druk, halflinnen+besch.omslag, kl.4vo, 352pp, met talrijke ills. waaronder enkele opgeplakte in kleur, pakket E 12,- 

9241 Haan J.C. de (red.), Nederlanders over de zeeŽn. 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis, Utrecht, W.de Haan, 1942 , 2e druk, halflinnen+besch.omslag, kl.4vo, 352pp, met talrijke ills. E 12,- 

10390 Haar B. ter, Beginselen en stelsel van het adatrecht, Groningen, Wolters Noordhoff, 1939 , 1e druk, linnen, 262pp E 10,- 

12194 HAASSE H.S., Een handvol achtergrond. 'Parang sawat' Autobiografische teksten, A'dam, Querido, 1993 , 2e druk, linnen+omslag, kl.8vo, 208pp, z.g.a.n. E 6,- 

6187 HAASSE H.S., Een handvol achtergrond. 'Parang sawat' autobiografische teksten, A'dam, Querido, 1993 , 1e druk, linnen+omslag, 208pp, z.g.a.n. E 8,- 

14567 Habnit F.F., KrŤta SŤtan. 'de duivelswagen'. Autopioniers van Insulinde, 1977 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 4vo, 292pp, met talrijke foto's, 's-Gravenhage, TongTong E 20,- 

16772 Habnit F.F., KrŤta SŤtan. 'de duivelswagen'. Autopioniers van Insulinde, 1977 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 4vo, 292pp, met talrijke foto's, 's-Gravenhage, TongTong, naam op schutblad E 25,- 

1448 Haenen P., Weefsels van wederkerigheid. sociale structuur bij de Moi van Irian Yaya, ca.1975, 1st edition, boards, 175pp, met foto's en tekeningen, enkele potloodstrepen, name on endpapers E 15,- 

15451 Haks L. e.a., IndonesiŽ. 500 oude prentbriefkaarten, 2005 , 1e druk, karton, 4vo, 288pp, met talrijke foto's, Atrium, z.g.a.n. E 20,- 

13002 Hall C.J.J., Insulinde. De inheemsche landbouw, , 1e druk, halflinnen, 220pp E 4,- 

7937 HALL C.J.J. v., Insulinde. Werk en welvaart, ca 1940, 2e druk, halflinnen, 192pp, met talrijke foto's E 6,- 

0153 HALL C.J.J. v., Insulinde. De inheemsche landbouw, ca 1940, 1e druk, halflinnen, 220pp, met talrijke foto's, naam op schutblad E 5,- 

13715 Hanswijck H.A.G.P. v., Troepentransport naar Nederlandsch-IndiŽ 1946-1950, A'dam, C.de Boer, 1981 , 1e druk, paperback, gr.8vo, 118pp, met talrijke foto's E 5,- 

1430 Hasselt J.L. v., Beknopte spraakkunst der Noefoorsche taal, 1876 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 32pp, het boekje is niet compleet!, los in de band E 5,- 

11560 HEIJBOER P., Klamboes Klewangs Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren, 1977 , 1e druk, paperback, 4vo, 184pp, met talrijke foto's E 5,- 

4670 HEIJBOER P., Klamboes Klewangs Klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren, 1987 , 2e druk, paperback, 4vo, 184pp, met talrijke foto's E 5,- 

15847 Heijboer P., De Politionele Acties. De strijd om 'IndiŽ' 1945/1949, van Dishoeck, 1979 , 1e druk, karton, 4vo, 160pp, met talrijke foto's E 6,- 

1722 Helsdingen W.H. v., Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their work in the XXth century, A'dam, Elsevier, 1945 , 1st edition, cloth, 254pp, ills(f) E 7,- 

9004 Hempenius M. (red), Sailing the boat while building it. Het milieubeleid in IndonesiŽ, bevindingen van bestuurskundestudenten, 1992 , 1e druk, paperback, 166pp, z.g.a.n. E 10,- 

0823 HERMANS E.H., Gezondheidsleer voor Nederlands-IndiŽ. Een boek voor ieder die naar indie gaat, of daar woont, 1925 , 1e druk, linnen, 288pp, licht smoezelig E 7,- 

2722 HEURN J.N.C. van, Uur der beproeving. Onze marine in den strijd tegen Japan, A'dam, Elsevier, 1945 , 1e druk, halflinnen, 96pp, ills.(f) E 4,- 

11314 Heyde J. van der, Indisch ABC, [1922] , 1e druk, halflinnen, 4vo, 8pp, Visser & Co, Amersfoort, Valkhoff, rug besch., vlekken en potloodstrepen op band, los in de band, scheurtjes in en plakband op eerste blad, naam op schutblad, hoeken band beschadigd, een matig ex. E 150,- 

0824 HEYDEMAN W.J., Mijn kruistocht door IndiŽ, A'dam, Querido, 1930 , 1e druk, linnen, 234pp, 56 ills(f),gevl, streep op achterplat E 7,- 

15219 Hollander J.J. de, Handleiding bij de beoefening der Javaansche taal, 1886 , 1e druk, ingenaaid, 216pp, Leiden, E.J.Brill, matig exemplaar (rug besch., voorkant los, randen besch.) E 20,- 

2792 Holst Pellekaan R.E. v., Patrouilleren voor de Papoea's. De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1960, 1989 , 1e druk, karton+omslag, 4vo, 207pp, met talrijke foto's, serie Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis E 25,- 

3903 HONIG P./ VERDOORN F., Science and scientists in the Netherlands Indies, 1945 , 1st edition, cloth, 492pp, standard work, ills, pakket E 30,- 

14553 Hooftman H., Militaire luchtvaart in Nederlandsch - Indie in beeld deel 1 (1913-1940), Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978 , 1e druk, karton, , 156pp, met talrijke foto's, z.g.a.n. E 10,- 

14516 Hooftman J.L. e.a., Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek. Tweede deeltje B. Java en buitengewesten, Groningen, Wolters Noordhoff, 1917 , 7e druk, ingenaaid, kl.8vo, 159pp, met kleurenplaten en talrijke foto's, uitvouwbare kaart gescheurd E 5,- 

14517 Hooftman J.L. e.a., Nederlandsch-IndiŽ. Aardrijkskundig leesboek. Tweede deeltje B. Java en buitengewesten, Groningen, Wolters Noordhoff, 1917 , 7e druk, ingenaaid, kl.8vo, 159pp, met kleurenplaten en talrijke foto's, bovenkant rug licht beschadigd E 5,- 

9616 HOOP J. v.d., Door de lucht naar IndiŽ, 1925 , 1e druk, linnen, 344pp, met talrijke foto's, achterkant rug los, pakket E 7,- 

10719 Hornman W., De geschiedenis van de Mariniersbrigade, 1985 , 1e druk, kunstleer+omslag, 450pp, met talrijke foto's, pakket E 7,- 

15174 Horridge A., The Prahu. Traditional Sailing Boat of Indonesia, 1985 , 2nd edition, boards, gr.8vo, 112pp, Oxford University Press, with many drawings and photos, fine copy E 45,- 

14455 Horsting L.H.C., Pawiro. Zwerftochten door IndiŽ, 1926 , 1e druk, linnen, 236pp, met talrijke foto's, Den Haag, Adi-Poestaka, rug hier en daar los, gesigneerd door Hein Buitenweg, licht roestvlekkige pagina's. E 7,- 

6181 Hughes J., Omwenteling in IndonesiŽ, 1968 , 1e druk, karton+l.besch.omslag, 302pp E 8,- 

11327 Hulst W., Van Sabang tot Merauke. Indonesische ontmoetingen, R'dam/Den Haag, Nijgh & v.Ditmar, 1992 , 3e druk, pocket, 239pp E 4,- 

8598 HULZEN Joh. v., Onze Indische geschiedenis, Kampen, J.H.Kok N.V., 1940 , 1e druk, halflinnen, 310pp, ills(t), licht roestvlekkige pagina's., naam op schutblad, pakket E 7,- 

1671 HULZEN Joh. v., Onze Indische geschiedenis, Kampen, J.H.Kok N.V., 1940 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 310pp, ills(t)ý, pakket E 9,- 

3429 HURLEY F., Parelvisschers en Papoea's, Den Haag, Leopold, ca.1925, 1e druk, linnen, gr.8vo, 336pp, met talrijke foto's, prachtig verslag van een expeditie door Australisch Nieuw-Guinea in de jaren '20, pakket E 6,- 

5793 Hutchings J., Riri. A Balinese phantasie, ca.1965, 1st edition, cloth+dj, kl.4vo, with numerous photographs, Photography by Werner Hahn. b/w and col. E 25,- 

12413 Jacob H.K. s', De Nederlanders in Kerala 1663- 1701, Leiden, Martinus Nijhoff, 1976 , 1e druk, linnen, 437pp, incl. kaart, MOGELIJK NIET MEER OP VOORRAAD, pakket E 45,- 

2958 Jacobs E.M., De Vereenigde Oost-Indische Compagnie, 1997 , 1e druk, karton+omslag, 208pp, met talrijke ills., naam op schutblad, z.g.a.n. E 5,- 

3184 Jacobs G.F., Wedloop met de moesson. Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra, 1982 , 1e druk, paperback, 256pp E 6,- 

4545 JAGER GERLINGS J.H., Sprekende weefsels. Studie over ontstaan en betekenis van weefsels van enige Indonesische eilanden, 1952 , 1e druk, ingenaaid, 160pp, proefschrift, vooral over Borneo en Celebes, vrij zeldzaam, mooi ex., ills.(f/t) E 39,- 

15224 Jalhaij S.M., Tussen blank en bruin. Indo in Nederlands-IndiŽ, , 1e druk, ingenaaid, 239pp E 13,- 

16240 Jaquet L.G.M., Aflossing van de wacht. Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indie, R'dam, Ad Donker, 1978 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 320pp, pakket E 8,- 

16219 Jaquet L.G.M., Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ. Nederland op de tweesprong tussen AziŽ en het Westen, 1982 , 1e druk, ingenaaid, 398pp, vouw in voorplat E 4,- 

10176 Jessup H.I., Court arts of Indonesia, ca.1993, 1e druk, stiched, 4vo, 288pp, met prachtige kleurenfoto's E 15,- 

3303 JONG J. de, Het Geestesleven der volken van IndonesiŽ, Groningen, Wolters Noordhoff, 1948 , 3e druk, ingenaaid, 120pp, ills.(f) E 5,- 

16246 Jong J.J.P. de, Diplomatie of strijd. Een analyse van het Nederlands beleid tegenover de Indonesische Revolutie 1945-1947, J.A.Boom & zoon, 1988 , 1e druk, ingenaaid, 530pp, mooi ex., pakket E 13,- 

16248 Jong J.J.P. de, De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azie en de Indonesische archipel 1595 - 1950, SDU, 1998 , 1e druk, linnen+omslag, 715pp, z.g.a.n., pakket E 17,- 

11365 Jonge N. de (red), Indonesia. apa kabar? Oude tradities - nieuwe tijden, 1991 , 3e druk, karton+omslag, gr.4vo, 160pp, met talrijke foto's E 6,- 

0827 JONKERS A., Welvaartszorg in IndonesiŽ, Den Haag, W.van Hoeve, 1948 , 1e druk, halflinnen, 262pp E 12,- 

10403 JONKERS J.E., Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht, 1946 , 1e druk, linnen, 228pp E 7,- 

10405 JONKERS J.E., Het Nederlandsch-Indische strafstelsel, 1940(?), 1e druk, karton, 116pp, naam op voorplat E 5,- 

2421 JONKERS J.E., Het Nederlandsch-Indische strafstelsel, 1940 , 1e druk, linnen, 116pp E 7,- 

8297 Jonkers J.E., Vrouwe justitia in de tropen (strafrecht), Den Haag, W.van Hoeve, 1942 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 90pp, ills., l.gebruikssporen E 4,- 

16251 Jonkman J.A., Het oude Nederlands-IndiŽ. Memoires van J.A. Jonkman / Nederland en IndonesiŽ beide vrij. Memoires van J.A. Jonkman, Assen, Van Gorcum & Comp., 1971 , 1e druk, kunstleer, 317pp, 2 mooie exemplaren, alleen wat vergeelde omslag, pakket E 17,- 

5279 JONKMAN J.A., Het oude Nederlands IndiŽ, Assen, Van Gorcum & Comp., 1971 , 1e druk, linnen+omslag, 320pp E 10,- 

6999 Joosten L., Samosir. De oudbatakse samenleving, 1999 , 1e druk, paperback, 99pp, 's-Hertogenbosch, Minderbroeders Kapucijnen, met foto's E 5,- 

11047 Junghuhn F.W., Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn, Sijthoff, 1980 , 1e druk, karton+besch.omslag, 4vo, 180pp, met talrijke ills. E 8,- 

5187 KAAN R.F., Oranje en IndonesiŽ. Officieel herdenkingsalbum, Zuidholl.Uitg.mij, 1971 , 1e druk, paperback, kl.4vo, 48pp, l.gebruikssporen E 6,- 

13692 KADT J. de, De indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen, A'dam, van Oorschot, 1949 , 1e druk, ingenaaid, 206pp, onderkant rug licht beschadigd, naam op schutblad, scheefgelezen E 5,- 

0829 KAMERLING G., Onze Oost. Beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands IndiŽ, 1927 , 1e druk, halflinnen, 168pp, ills,rug l.besch. E 6,- 

3232 KAMPEN A.v., Wijkende wildernis. Onder Kannibalen en Christen-Papoea's het voormalige Ned.IndiŽ, N-Guinea, Suriname en Nederland, A'dam, C.de Boer, 1956 , 1e druk, linnen, 280pp, met 55 foto's, naam op schutblad E 5,- 

4036 KAMSTEEG, A., Ambon nu Ambon Sekarang, Kampen, J.H.Kok N.V., 1984 , 1e druk, paperback, 96pp, met talrijke foto's, naam op schutblad E 4,- 

14396 Karwats J. (red.), De Zweep, 1922 , 1e druk, halflinnen, folio, weekblad voor Nederlands-IndiČ met schitterende kleuren- en zw.w. ills.en talrijke advertenties, 1e jaargang 1922 in 2 halflinnen banden, schaars E 350,- 

1847 KAT ANGELINO A.D.A. de, Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-IndiŽ. Eerste deel Grondslagen en richtlijnen van koloniaal beleid, Leiden, Martinus Nijhoff, 1929 , 1e druk, linnen, 2040pp, 2 boeken,belett.rug besch., pakket E 15,- 

10429 Kat Angelino A.D.A. de, Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-IndiŽ, 1930 , 2e druk, linnen, 2058pp, 2 delen in 3 banden, pakket E 20,- 

5186 KEMPERS A.J.B., Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven, N.V. Servire, 1970 , 2e herz. druk, kunstleer+omslag, gr.8vo, 224pp, met talrijke foto's E 18,- 

15164 Kempers A.J.B. v., Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in IndonesiŽ, Zutphen, Walburg Pers, 1978 , 1e druk, karton, gr.8vo, 232pp, met talrijke foto's E 6,- 

12580 Kern H., Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592, Leiden, Martinus Nijhoff, 1955-57, 2e druk, linnen, 536pp, met ills., eerste 3 banden, onafgesnedeneden, pakket E 150,- 

13723 Kern H., Verspreide geschriften. Achtste deel. De Nagarakrtagama slot. Spraakkunst van het Oudjavaansch. Eerste gedeelte, Leiden, Martinus Nijhoff, 1918 , 2e druk, ingenaaid, gr.8vo, 323pp, scheurtjes in randen rug E 15,- 

12588 Keuning J., De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598 - 1600, Leiden, Martinus Nijhoff, 1947-49, 1e druk, linnen, 553pp, Bijna compleet in 8 banden. Deel 3 eerste boeck ontbreekt., pakket E 200,- 

7553 KIELICH W., Volken en stammen van IndonesiŽ, Utrecht, Spectrum, 1981 , 3e druk, ingenaaid, 4vo, 160pp, met talrijke foto's E 7,- 

1593 Kijne O.I.S., 25 mazmur. Perkataannja dikarang, 1951 , 1st edition, im. leather, kl.8vo, 64pp, 's-Gravenhage, Stichting Geestelijke Liedern uit den Schat van de Kerk der Eeuwen, liederen met notenschrift, SCHAARS E 10,- 

1317 Klein W.C., Nieuw Guinee. Deel II, 1937 , 1st edition, linnen, kl.4vo, ca.450pp, met foto's, Molukken-Instituut , ex bibl.ex., rug ontbreekt E 8,- 

1012 Klein W.C., Nieuw Guinea. De ontwikkeling op Economisch, Sociaal en Cultureel Gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea, 1954 , 1st edition, linnen, 1561pp, met talrijke ills., met kaarten, ruggen dl.2 en 3 beschadigd maar wel stevig in de banden, enkele bibliotheekstempels en etiketten, incl. 2 los bijgevoegde kaarten, pakket E 25,- 

1239 Klein W.C., Nieuw Guinea. De ontwikkeling op Economisch, Sociaal en Cultureel Gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea, 1953/54, 1e druk, linnen, 1561pp, met talrijke ills., met kaarten, ruggen dl.2 en 3 gevlekt, incl. 3 los bijgevoegde kaarten, naam op schutblad, pakket E 30,- 

14465 Knaap O., Bas Veth, 1900 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 54pp, titel met pen op blinde band geschreven, naam op titelblad, zeer schaars E 25,- 

11621 KOCH D.M.G., Batig slot. Figuren uit het oude IndiŽ, 1960 , 1e druk, linnen+besch.omslag, 212pp, met 20 portretten, naam op schutblad E 6,- 

4389 KOCH D.M.G., Batig slot. Figuren uit het oude IndiŽ, 1960 , 1e druk, linnen+omslag, 212pp, met 20 portretten, naam op schutblad E 8,- 

16824 Koch D.M.G., Verantwoording. Een halve eeuw in IndonesiŽ, Den Haag, W.van Hoeve, 1956 , 1e druk, linnen, 285pp, met opdracht door de auteur, bovenkant rug licht beschadigd E 5,- 

16049 Koch D.M.G. e.a.(red.), Het geschilpunt West Nieuw Guinea eist een oplossing. Een gecommentarieerde bloemlezing, ca.1955, 1e druk, geniet, 4vo, 49pp, gevl. E 7,- 

11587 KOCK P.P. de, De ongelijke strijd in de Vogelkop, 1981 , 1e druk, paperback, 176pp, Franeker, T.Wever, ills.(f), naam op schutblad, Over de jarenlange guerrillastrijd tegen de Japanners v.h. op Nieuw-Guinea gelegerde Manokwari-detachem, l.gebruikssporen E 5,- 

10075 Koevoets N.A.J. e.a.(red), Pioniers overzee. De geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie '7 December' ('C' Divisie') 1945 -1950, [1950] , 1e druk, linnen, gr.4vo, 339pp, met talrijke foto's E 40,- 

15830 KŲhler H.J., Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks, Zutphen, Thieme, 1926 , 1e druk, linnen, 438pp, met talrijke foto's, met een grote vouwkaart van het betreffende gebied op Midden-Sumatra, pakket E 15,- 

13909 Kok R. e.a, Koloniale oorlog 1945-1949. Van Indie naar Indonesie, 2009 , 1e druk, karton, kl.4vo, 222pp, met talrijke foto's, A'dam, Carrera, z.g.a.n. E 32,- 

1724 KOKS J.Th., de Indo, A'dam, J.H.Paris, 1930 , 1e druk, ingenaaid+besch.omslag, 270pp, proefschrift E 16,- 

0834 KOLFF G.H. v.d. (red.), Tussen steenbok en kreeft. Oosterse schering en westerse inslag, 1960 , 1e druk, linnen, 222pp, ills,licht smoezelig,achterin z.l.watersch E 8,- 

3391 Kooijman S., Nieuw Guinea: Kunst, kunstvormen en stijlgebieden, ca.1980, 1e druk, ingenaaid, , 76pp, met talrijke foto's, Leiden, Rijksmuseum voor Volkenkunde E 8,- 

1932 KOPSTEIN F., een ZoŲlogische reis door de tropen, ca.1930, 1e druk, halflinnen, folio, 160pp, 172 ills(f),o.a. Nw.Guinea, Java en de Molukken, waterschade, hoeken band beschadigd E 12,- 

16229 Korver A.P.E., Sarekat Islam 1912-1916. Opkomst, bloei en structuur van IndonesiŽ's eerste massabeweging, 1982 , 1e druk, ingenaaid, 285pp, Amsterdam, Historisch Seminarium van de Universiteit E 6,- 

16236 Kousbroek R., Het Oostindisch kampsyndroom, A'dam, Meulenhoff, 1992 , 1e druk, paperback, 494pp, keurig ex., pakket E 6,- 

15185 Kousbroek R. e.a., Hollandse sporen in de Sawa, Den Haag, BZZToH, 2004 , 1e druk, paperback, kl.8vo, 192pp, z.g.a.n. E 5,- 

1311 Kouwenhoven W.J.H., Nimboran. A study of social change and social-economic development in a New Guinea society, ca.1945, 1e druk, stiched, 238pp, with photographs, onderstrepingen met pen op ca. 12 pagina's E 10,- 

1341 Kouwenhoven W.J.H., Nimboran. A study of social change and social-economic development in a New Guinea society, ca.1945, 1e druk, ingenaaid, 238pp, met foto's, enkele pennestreepjes op ca. 15 pagina's, licht gevlekte band E 15,- 

1297 Kouwenhoven W.J.H., Nimboran. A study of social change and social-economic development in a New Guinea society, ca.1945, 1e druk, ingenaaid, 238pp, N.B: pag.6,7, 10, 11, 14 en 15 niet bedrukt E 10,- 

1479 Kraemer H. / Adriani N., Dr. N. Adriani. Schets van leven en arbeid / Dr. N. Adriani zooals wij hem zien uit zijn brieven, A'dam, J.H.Paris, 1935 , 2e druk, linnen, 217pp, met foto's, roestvlekkig., hoek uit schutblad, naam op schutblad, naam op titelblad E 5,- 

11371 Kramer Sr. A.L.N., Kamus Belanda. Nederlands-Indonesisch en Indonesisch-Nederlands, Den Haag, van Goor, 1951 , 2e herz. druk, linnen, 508pp, gevl., naam op titelblad, tekst op schutblad, pakket E 8,- 

14419 Krause G. e.a., Bali, 1922 , 2nd edition, boards, gr.4vo, 248pp, with numerous photographs, Folkwang Verlag, rug l.besch. E 35,- 

15191 Kuitenbrouwer M., Tussen oriŽntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001, 2001 , 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 360pp, met foto's, KITLV Uitgeverij, z.g.a.n. E 8,- 

16235 Kunst A.J.M., Recht, commercie en kolonialisme in West-IndiŽ. Vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw, Zutphen, Walburg Pers, 1981 , 1e druk, kunstleer, 374pp, pakket E 8,- 

1715 Lagerberg C.S.I.J., Refugi. Man i hang am ap namel nating, 1990 , 1e druk, paperback, 127pp, met foto's, Rapport inzake de situatie van Papoea's in Iryan Jaya na een verkenning onder de vluchtelingen in Papua Nieuw Guinea, z.g.a.n. E 6,- 

12780 LAMSTER J.C., IndiŽ. Gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ en van hare beschaving, -1928 , 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 176pp, Droste plaatjesalbum met 144 ingeplakte kleurenplaatjes, boekblok is aan de voorkant los van de band, pakket E 15,- 

15093 LAMSTER J.C., IndiŽ. Gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ en van hare beschaving, -1928 , 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 176pp, Droste plaatjesalbum, 25 van de 144 kleurenplaatjes ontbreken, de meeste plaatjes liggen los, pakket E 10,- 

0835 LAMSTER J.C., J.B.van Heutz als gouverneur generaal 1904-1909, A'dam, van Kampen, 1946 , 1e druk, halflinnen, 312pp, ills(f/k) E 10,- 

0836 LAMSTER J.C., J.B.van Heutsz, A'dam, van Kampen, 1945 , 2e druk, halflinnen+omslag, 186pp E 7,- 

2836 LAMSTER J.C., J.B.van Heutz als gouverneur generaal 1904-1909, A'dam, van Kampen, 1946 , 1e druk, halflinnen, 312pp, met foto's en kaartjes, licht gevlekte band E 8,- 

16737 Langeraar W. e.a., Met Hr. Ms. "De Ruyter" naar Nederlandsch-IndiŽ, Den Haag, Kruseman, 1937 , 1e druk, linnen, 272pp, met talrijke foto's, slijtage aan de randen van de band, roestvlekkig., pakket E 9,- 

13683 Langhout J., Vijftig jaren economische staatkunde in Atjeh, W.P.van Stockum & Zn, 1923 , 1e druk, linnen, 194pp E 15,- 

13789 Lanzing F., De Nisero-affaire, 2009 , 1e druk, paperback, 127pp E 5,- 

4771 LAST J., Zo zag ik IndonesiŽ, Den Haag, W.van Hoeve, 1956 , 1e druk, karton, 320pp, met foto's, pakket E 10,- 

1350 Leeden A.C. van der, Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijk binnenland van Sarmi, ca.1955, 1e druk, ingenaaid, 185pp, met foto's, Leiden, Eduard Ijdo n.v., l.gebruikssporen E 10,- 

1343 Leeden A.C. van der, Hoofdtrekken der sociale struktuur in het westelijk binnenland van Sarmi, ca.1955, 1e druk, ingenaaid, 185pp, Leiden, Eduard Ijdo n.v., gebruikssporen E 8,- 

15222 Leertouwer L., Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken, 1977 , 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 247pp, Groningen, VRB drukkerijen E 7,- 

10399 Lemaire W.L.G., Het wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-IndiŽ vergeleken met het Nederlandsche wetboek van strafrecht, 1934 , 1e druk, linnen, 182pp, Noordhoff-Kolff E 14,- 

14416 Leufkens H., Mooi Java, 1934 , 1e druk, linnen, folio, Batavia, Hub. leufkens, tekst op schutblad, ca. 90 grote foto's met roestvlekkig. vloeipapier E 45,- 

0674 Leur J.L.W. v., De Indische Instelling te Delft. mťťr dan een opleiding tot bestuursambtenaar. 125 jaar verzamelen, 1989 , 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 108pp, met talrijke foto's E 9,- 

4737 Lewis N., Reizen in IndonesiŽ, 1995 , 2e druk, paperback, 351pp, l.gebruikssporen E 5,- 

3123 LEZER L.A., Lezer's Soendasch Woordenboek. Soendasch-Nederlandsch, Nederlandsch-Soendasch, 1931 , 1e druk, linnen, 352pp E 22,- 

14792 Liebeek J. v. e.a.(red), Bali & Lombok, 2008 , 5e druk, karton, kl.8vo, 297pp, met talrijke foto's, Cambium, Zeewolde, Insight Guide, z.g.a.n. E 7,- 

14694 Liempt A. v., Nederland valt aan. Op weg naar oorlog met IndonesiŽ 1947, Balans, 2012 , 1e druk, paperback, 303pp, met foto's E 8,- 

1740 LINGEN J.P., IndonesiŽ, landendocumentatie 1981 nr.1, , 1e druk, ingenaaid, 76pp, ills(f/k) E 4,- 

16253 Locher-Scholten E., Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-1942, HES, 1981 , 1e druk, ingenaaid, 224pp, met foto's E 13,- 

14410 Loos-Haaxman J. de, Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden, 1972 , 1e druk, linnen, 4vo, 103pp, met talrijke ills., incl. een brief door de auteur aan H.Buitenweg met dankzegging voor zijn recensie E 35,- 

6200 Loos-Haaxman J. de, Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een Verstild Verleden, 1972 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, kl.4vo, 103pp, met talrijke ills., incl. mapje met 12 reproducties E 6,- 

12540 Lorm A.J. de e.a., Verdwijnend cultuurbezit. Beeldende kunst der Bataks, 1941 , 1e druk, ingenaaid+besch.omslag, Leiden, E.J. Brill, 64p tekst + talrijke fotopagina's E 32,- 

7564 Lubis M., Insulinde. Het land onder de zon, Baarn, Bosch & Keuning, 1981 , 1e druk, ingenaaid, 4vo, 208pp, met talrijke foto's E 7,- 

0692 Lubis M., Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu, 1981 , 1e druk, karton+omslag, 4vo, 208pp E 5,- 

4783 LUINENBURG O., Java, , 1e druk, halflinnen, 4vo, 92pp, Plaatjesalbum 'Onze zendingsvelden' ZONDER de plaatjes, afb. op voorplat licht beschadigd E 5,- 

3496 LUNDQUIST E., Papoea's waren mijn makkers, Utrecht, W.de Haan, 1952 , 2e druk, linnen, 247pp, met foto's E 4,- 

16232 Maas P.F., IndiŽ verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen, A'dam, De Bataafsche Leeuw, 1983 , 1e druk, karton+omslag, gr.8vo, 95pp, met talrijke foto's E 5,- 

15217 MacDonald M., Borneo people, 1956 , 1st edition, cloth, 376pp, with numerous photographs, aanhechting schutbladen l.besch. E 15,- 

1986 Mackay R., Nieuw-Guinea. De wereld der woeste natuur, 1976 , 1e druk, halflinnen+besch.omslag, 4vo, 184pp, met talrijke foto's, Time-Life E 4,- 

1032 Mansoben J.R., Sistem politik tradisional di Irian Jaya, Indonesia studi perbandingan, 1994 , 1e druk, paperback, 409pp, naam op schutblad E 15,- 

1736 Mansoben J.R., Sistem politik tradisional di Irian Jaya, Indonesia. Studi Perbandingan, 1994 , 1st edition, paperback, 409pp, ills., name on endpapers, fine copy E 12,- 

3585 Mansoben J.R., Sistem politik tradisional di Irian Jaya, Indonesia. Studi Perbandingan, 1994 , 1st edition, paperback, 409pp, ills., name on endpapers E 15,- 

11320 Marsman W., Van Kalimantan tot de Baliem. reizen door de Indonesische archipel, 1997 , 1e druk, karton+omslag, kl.8vo, 254pp, z.g.a.n. E 7,- 

1528 Mead M., Growing up in New Guinea, 1954 , 1e druk, pocket, 272pp, plakband op bovenk.rug E 3,- 

7847 MEIJER RANNET J.W., de Weg voor IndiŽ, ca.1945, 1e druk, ingenaaid+omslag, 68pp E 4,- 

0839 MEIJER RANNET J.W., de Weg voor IndiŽ, 1945 , 1e druk, ingenaaid, 68pp E 4,- 

4858 MERDEKA - AGITPROP, Het politieke gebeuren rondom de repoeblik Indonesia. Overzicht der Ontwikkeling sedert den oorlog met Japan, 1947 , 1e druk, geniet, 4vo, Batavia Regeerings Voorlichtings Dienst, 2 delen, beperkte oplage , T. g. v. een drukfout ontbreken foto 55 en 56, l.gebruikssporen, zeldzaam E 125,- 

3131 MERKELIJN A., 26 jaren op het zendingsveld, Daamen, 1941 , 1e druk, linnen, 368pp, ills.(f),bovenk.rug licht beschadigd, rug gevlekt, pakket E 4,- 

2079 Meulen D. van der, Hoort gij de donder niet? Begin van het einde der Nederlandse gezagvoering in IndiŽ. Een persoonlijke terugblik, 1977 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 365pp, met foto's, pakket E 10,- 

14790 Meyer H.Chr., Uit het land van Pawiro / Willem de Zwijger-hulde in een Indische binnenplaats, 1933 , 1e druk, geniet, folio, 11pp, 2 artikelen uit een tijdschrift uit 1933, 2 exemplaren samen E 10,- 

1917 Miedema J. (red), Texts from the oral tradition in the south-western Bird's Head Peninsula of Irian Jaya: Teminabuan and hinterland, 1995 , 1e druk, ingenaaid, 4vo, 98pp, Leiden/Djakarta, Dsalcul/Isir, teksten in Engels, Nederlands en Maleis E 25,- 

1919 Miedema J. (red), Texts from the oral tradition in the south-western Bird's Head Peninsula of Irian Jaya: Teminabuan and hinterland, 1995 , 1e druk, ingenaaid, 4vo, 98pp, Leiden/Djakarta, Dsalcul/Isir, teksten in Engels, Nederlands en Maleis E 20,- 

1920 Miedema J. (red), Texts from the oral tradition in the southern Bird's Head Peninsula of Irian Jaya: Inanwatan-Berau, Arandai-Bintuni and Hinterland, 1997 , 1e druk, ingenaaid, 4vo, 122pp, Leiden/Djakarta, Dsalcul/Isir, teksten in Engels, Nederlands en Maleis E 30,- 

1908 Miedema J./Stokhof W.A.L., Irian Jaya source materials. no.1, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 17 & 19, 1990-97, 1e druk, ingenaaid, kl.4vo, Leiden-Djakarta, Dsalcul/Iris, 10 nrs., o.a. de overgave van de afdelingen West Nieuw-Guinea en Zuid Nieuw-Guinea, deels in Engels, deels in Nederlands E 150,- 

16781 MJOBERG E., Borneo de onbekende parel van Nederlandsch-IndiŽ. Het leven, de zeden en de gewoonten der bewoners van Borneo, ca.1935, 1e druk, karton, 212pp, met foto's E 10,- 

16782 MJOBERG E., Borneo de onbekende parel van Nederlandsch-IndiŽ. Het leven, de zeden en de gewoonten der bewoners van Borneo, ca.1935, 1e druk, karton, 212pp, met foto's, band verkleurd E 9,- 

10565 Moens J.C.B., De kinacultuur in AziŽ 1854 t/m. 1882, 1882 , 1e druk, linnen, 4vo, Batavia, Ernst & Co., 'met 33 platen en een kaart', gevl. E 75,- 

16472 Mol B., Vrij! 'n Filmisch beeld van strijd en bevrijding in Nederland en Nederlands Oost-IndiŽ 1939-1945, 1945 , 1e druk, halflinnen, 445pp, met foto's, rug nijna los en slijtage aan de randen E 10,- 

16347 Mollema J.C., De eerste schipvaart der hollanders naar Oost-IndiŽ 1595-1597, Leiden, Martinus Nijhoff, 1936 , 1e druk, linnen, 366pp, met talrijke ills., ex bibliotheek exemplaar met besch. niet-originele rug, pakket E 7,- 

5272 MOOK H.J.v., IndonesiŽ, Nederland en de wereld, A'dam, Bezige Bij, 1949 , 1e druk, linnen, 256pp, met foto's, naam op schutblad E 5,- 

15136 Mourik J.J. v. e..a.(red), Insight guide. IndonesiŽ, 2004 , 11e druk, ingenaaid met flappen, 464pp, met talrijke foto's, Zeewolde, Cambium, z.g.a.n. E 6,- 

12144 Moussault-Veegens M. (red), Practisch huishouden, A'dam, Kosmos, 1938 , 1e druk, linnen, 290pp, met foto's, met een hoofdstuk 'Het huishouden in IndiČ' door Emmy van Lokhorst E 25,- 

11317 Mr†zek R., Bali. Poort naar de tuin der goden, Sijthoff, 1983 , 1e druk, karton+omslag, 4vo, 129pp E 8,- 

10509 Mulder J.A., Het Indonesisch-Arabische Schrift, Groningen, Wolters Noordhoff, 1949 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 157pp, incl. bijlage Sleutel op het ndonesisch-Arabische Schrift E 20,- 

10258 Naeff F. (samenst), Het aanzien. Nederlands IndiŽ. herinneringen aan een koloniaal verleden, 1978 , 1e druk, karton, 4vo, 213pp, met talrijke foto's, tekst op schutblad E 8,- 

9942 Nederlander-Midenstander, (S.Jaarsma) Empirebuilding, 1937 , 2e druk, ingenaaid, gr.8vo, 175pp, Soerabaja, De Toekomst, sneetje in achterplat E 10,- 

4154 Neef A.J. de, Papoealand. Het arbeidsveld van de Utrechtsche Zendings-vereeniging, 1937 , 1e druk, halflinnen, gr.4vo, 115pp, Oegboekblok scheef (scheefgelezen)eest, Zendingsbureau, plaatjesalbum, ca. de helft van de plaatjes ontbreekt, hoeken band l.beschadigd E 5,- 

5948 Neef A.J. de, Papoealand het arbeidsveld van de Utrechtsche Zendings-vereeniging, 1937 , 1e druk, halflinnen, 4vo, 118pp, Oegboekblok scheef (scheefgelezen)eest, Zendingsbureau, plaatjesalbum, hoeken band l.beschadigd E 10,- 

1130 Neef A.J. de, Papoealand. het arbeidsveld van de Utrechtsche Zendings-vereeniging, 1937 , 1e druk, halflinnen, 4vo, 118pp, Oegboekblok scheef (scheefgelezen)eest, Zendingsbureau, compleet plaatjesalbum, besch.ex bibl.ex. E 5,- 

16614 Neef A.J. de, Papoealand. het arbeidsveld van de Utrechtsche Zendings-vereeniging, ca.1938, 1e druk, halflinnen, 4vo, 115pp, Oegboekblok scheef (scheefgelezen)eest, Zendingsbureau, mooi compleet plaatjesalbum E 9,- 

6511 Newton Keith A., Vrouwenkamp Borneo, 1950 , 2e druk, linnen, kl.8vo, 303pp, met foto's, onderkant rug licht beschadigd E 5,- 

12404 Nieuhof J., Het Gezantschap Der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den Grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen Keizer van China..., 1991 , 2e druk, kunstleer, gr.4vo, met talrijke ills., Franeker, Van Wijnen, nr.166 van de 1000 genummerde ex. van de fascimile editie van de 1e druk uit 1665, z.g.a.n., pakket E 125,- 

3886 NIEUWENHUIJZE C.A.O. v., Mens en vrijheid in IndonesiŽ, Den Haag, W.van Hoeve, 1949 , 1e druk, linnen+omslag, 214pp E 7,- 

0842 NIEUWENHUIJZE C.A.O.v., Mens en vrijheid in IndonesiŽ, Den Haag, W.van Hoeve, 1949 , 1e druk, linnen, 214pp E 6,- 

5613 Nieuwenhuis R., Tussen twee vaderlanden, A'dam, van Oorschot, 1967 , 2e druk, ingenaaid+omslag, 232pp, STOA reeks, naam op schutblad E 7,- 

14611 NIEUWENHUYS R., Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920, A'dam, Querido, 1981 , 1e druk, linnen+omslag, 4vo, 192pp, met ca.400 foto's, z.g.a.n. E 15,- 

15169 NIEUWENHUYS R., Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920, A'dam, Querido, 1981 , 1e druk, linnen, 4vo, 192pp, met ca.400 foto's, titel op rug gesleten E 7,- 

14609 NIEUWENHUYS R., Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870-1920, A'dam, Querido, 1982 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 4vo, 192pp, met ca.400 foto's E 10,- 

14152 Nieuwenkamp W.O.J., Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden, A'dam, Elsevier, 1925 , 1e druk, linnen, folio, 174pp, met talrijke ills., met talrijke ills. door nieuwenkamp, mooie typografie, mooi exemplaar, alleen beletering rug onduidelijk en 4 minieme vlekjes op voorplat E 125,- 

7227 Nieuwenkamp W.O.J., Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden, A'dam, Elsevier, 1925 , 1e druk, linnen, folio, 174pp, met talrijke ills. door nieuwenkamp, mooie typografie, onderkant rug licht beschadigd, band ietwat smoezelig E 95,- 

13717 Noordman W.E. e.a., Leerboek der aardrijkskunde voor H.B.S., gymnasium en lyceum. Deel V A. Nederlands-Indonesische Unie, Zutphen, Thieme, 1950 , 1e druk, ingenaaid, 210pp, met talrijke foto's E 7,- 

9752 Oegema J.J.G., De Stoomtractie op Java en Sumatra, Deventer, AE.E.Kluwer, 1982 , 1e druk, karton, 4vo, 223pp, met talrijke foto's, papier iets gegolfd tgv vocht, niet gevlekt E 20,- 

14806 Oey Th.G., Taalgids Indonesisch. Taalgids en woordenlijst, Utrecht, Spectrum, 1993 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 198pp E 5,- 

1371 Oomen H.A.P.C., Voeding en milieu van het Papoeakind, 1958 , 1e druk, ingenaaid, 151pp, met talrijke foto's, 's Gravenhage, Staatsdrukkerij- En Uitgeverijbedrijf, ex bibliotheek ex., rug besch. E 7,- 

1380 Oomen H.A.P.C., Voeding en milieu van het Papoeakind, 1958 , 1e druk, ingenaaid, 151pp, met talrijke foto's, 's Gravenhage, Staatsdrukkerij- En Uitgeverijbedrijf, rug geplastificeerd, l.gebruikssporen E 8,- 

12237 Ovink-soer M., De Canneheuveltjes in IndiŽ, Den Haag, van Goor, ca.1930, 4e druk, linnen, gr.8vo, geillustreerd door Rie Cramer, gebruikssporen E 5,- 

8588 PALTE J.G.L./TEMPELMAN G.J., IndonesiŽ, 1975 , 1e druk, ingenaaid, 222pp, ills(f/k),l.gebruikssporen E 4,- 

0844 PALTE J.G.L./TEMPELMAN G.J., IndonesiŽ, 1975 , 1e druk, ingenaaid, 222pp, ills(f/k),lichte gebruikssporen,hoek uit schutblad E 4,- 

16207 Paul H., Nederlanders in Japan 1600 - 1854. De VOC op Desjima, van Dishoeck, 1984 , 1e druk, ingenaaid, 192pp, met talrijke ills., z.g.a.n. E 6,- 

12594 Peters M., In steen geschreven. Leven en sterven van VOC - dienaren op de kust van Coromandel in India, 2002 , 1e druk, ingenaaid met flappen, gr.4vo, 283pp, met talrijke foto's, A'dam, Bas Lubberhuizen E 24,- 

3141 PEVERELLI P., De zorg voor de volksgezondheid in Nederlandsch-IndiŽ, Den Haag, W.van Hoeve, ca.1948, 1e druk, karton+omslag, kl.form., 112pp, ills.(f),l.besch.o. E 6,- 

15833 Pluvier J., IndonesiŽ: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme, SUN, 1978 , 1e druk, ingenaaid, 381pp, bovenkant rug licht beschadigd E 4,- 

15853 Pluvier J., IndonesiŽ: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme, SUN, 1978 , 1e druk, ingenaaid, 381pp E 5,- 

16224 Pluvier J., IndonesiŽ: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme, SUN, 1978 , 1e druk, ingenaaid, 381pp E 5,- 

1484 Poerwadarminta W.J.S., Logat ketjil bahasa Indonesia, Groningen, Wolters Noordhoff, 1954 , 1st edition, boards, 150pp, name on endpapers E 4,- 

16234 Pol A., Schepen met geld. De handelsmunten van de Verenigde Oostindische compagnie 1602-1799, 1989 , 1e druk, karton, gr.8vo, 62pp, met talrijke ills. E 7,- 

0846 POL D., Midden-Java ten zuiden, ZEN, 1922 , 1e druk, linnen, 337pp, serie 'onze zendingsvelden', ills(f/k) E 6,- 

0847 POL H., de Zending en de Sa'dan-Toradja's, 1947 , 1e druk, halflinnen, 108pp, ills E 10,- 

13688 Pollmann T., Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen, SDU, 1999 , 1e druk, paperback, gr.8vo, 232pp, tekst op schutblad E 8,- 

14507 Pollmann T., Terug op de Molukken, A'dam, Arbeiderspers, 1982 , 1e druk, linnen+besch.omslag, gr.4vo, 176pp, met talrijke foto's E 7,- 

11937 Ponder H.W., Javanese panorama. A further account of the world's richest island with some intimate pictures of life among the people of its lesser known regions, ca.1935, 1st edition, cloth+damaged dj, 263pp, with photographs, pakket E 18,- 

1726 PONDER H.W., Java's pracht en praal, 1941 , 3e druk, kunstleer, kl.4vo, 328pp, met talrijke foto's, pakket E 6,- 

13430 Poortenaar J. e.a., Een kunstreis in de tropen, Zutphen, Thieme, [1925] , 1e druk, linnen, gr.8vo, 204pp, met talrijke ills., pakket E 15,- 

10402 Porte G.A. de la, Recht en rechtsbedeeling in Nederlandsch-IndiŽ. Handleiding bij de beoefening van het Nederlandsch-Indische privaat-en strafrecht, 1933 , 2e druk, ingenaaid, 168pp, rug licht beschadigd, naam op voorplat E 8,- 

10226 Postuma M, Selamat Indonesia, 1991 , 1e druk, kunstleer, 92pp, z.g.a.n. E 10,- 

1388 Pouwer J., Enkele aspecten van de Mimika-cultuur (Nederlands Zuidwest Nieuw Guinea), 1955 , 1e druk, ingenaaid, 323pp, Den Haag, Staatsdrukkerij E 19,- 

1411 Pouwer J., Enkele aspecten van de Mimika-cultuur (Nederlands Zuidwest Nieuw Guinea), 1955 , 1e druk, ingenaaid, 323pp, Den Haag, Staatsdrukkerij, licht gevlekte band, naam op schutblad E 20,- 

0851 PRAAG S.v., Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der Aarde: IndonesiŽ, ca 1920, 1e druk, halflinnen, 537pp, ills. E 15,- 

14594 Praamstra O. e.a., Omstreden paradijs, 2010 , 1e druk, paperback, 309pp, met talrijke foto's, scheefgelezen E 7,- 

13725 Prapantja (ed), Wedding ceremonials in Indonesia, ca.1950, 1e druk, stiched, kl.8vo, 90pp, with numerous photographs, name on endpapers E 5,- 

15195 Prinsen Geerligs H.C., Van Java's noordkust, 1935 , 1e druk, linnen+besch.omslag, 66pp, met opdracht door de auteur E 10,- 

2167 Proefstation Midden- en Oost-Java, Vraagbaak voor de koffiecultuur en de koffiebereiding, 1941 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 537pp, Malang, Kolff, ills., naam op schutblad, niet in de handel geweest E 15,- 

15187 Quanjer Ph.C.A.J., Land en volk van Nederlandsch-IndiŽ. Handleiding ten dienste van het onderwijs, Zutphen, Thieme, 1933 , 1e druk, linnen, 278pp, met foto's, pakket E 5,- 

15212 Quanjer Ph.C.A.J., Volkenkunde van Ned. Oost-IndiŽ, 1917 , 1e druk, ingenaaid, 87pp, met foto's, Weltevreden, N.V. Boekhandel Visser & Co, naam op titelblad, enkele kleine papierluiboekblok scheef (scheefgelezen)aatjes in een aantal pagina's, pakket E 15,- 

3125 QUISPEL H.v., Nederlandsch-IndiŽ in den tweeden wereldoorlog, 1945 , 1e druk, linnen, 248pp, met foto's E 4,- 

7810 RĒling B.V.A., Nieuw-Guinea als wereldprobleem, Assen, Van Gorcum & Comp., 1958 , 1e druk, ingenaaid+omslag, 104pp E 6,- 

14007 Raalte-Geel H. v., Mogen wij altijd in dit kamp blijven? een ode aan de moeders in de interneringskampen, 2005 , 1e druk, paperback, 216pp E 7,- 

1015 Rathgeber T., Economic, social and cultural rights in West-Papua, 2005 , 1st edition, paperback, 223pp E 15,- 

1133 Rathgeber T., Wirtschaftliche, soziale und kulturelle rechte in West-Papua. Soziale realitat und politische perspektiven, 2006 , 1st edition, paperback, 245pp, name on endpapers, fine copy E 12,- 

0751 RATOE I., Hariati, 1947 , 1e druk, karton, novellen over Java, ills,rug l.besch E 4,- 

1459 Reesink P., Semaian 11. Topics in descriptive austronesian linguistics, 1994 , 1st edition, stiched, gr.8vo, 291pp, name on endpapers E 18,- 

1446 Reesink P., Semaian 11. Topics in descriptive austronesian linguistics, 1994 , 1st edition, stiched, gr.8vo, 291pp, name on endpapers, fine copy E 18,- 

12728 Reitsma S.A., Zwerftochten door IndiŽ, 1941 , 1e druk, halflinnen+besch.omslag, kl.8vo, 94pp, met foto's, licht roestvlekkige pagina's. E 7,- 

1345 Rietbergen D., IndonesiŽ - van stad tot kampung, , 1e druk, paperback, kl.8vo, 136pp, met talrijke foto's E 4,- 

15836 Rietbergen D., IndonesiŽ - van stad tot kampung, ca.1980, 1e druk, paperback, 136pp, met foto's E 4,- 

1360 Rijksen H., Zending op Irian Jaya. kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting Nipsan, ca.1975, 1e druk, karton, , 199pp, met talrijke foto's, Zending Gereformeerde Gemeenten, bovenk.rug besch. E 8,- 

14613 Rinkes D.A. e.a.(red), Het Indische boek der zee, 1925 , 1e druk, karton, gr.4vo, 310pp, met talrijke foto's, talrijke gebruikssporen zoals losliggen in de band en besch. rug (lijkt wel compleet) E 10,- 

13524 Roeper V. e.a., Om de Zuid. De eerste schipvaart naar Oost-IndiŽ onder Cornelis Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem lodewycksz, SUN, 1997 , 1e druk, ingenaaid met flappen, gr.8vo, 248pp, met ills., z.g.a.n. E 9,- 

8859 Ruiter J.W.E. de, De Goenoeng Salak, 1920 , 1e druk, geniet, 7pp, overdruk uit het jaarboek van den Topographischen dienst 1919, + 3 fotopagina's, omslag beschadigd en los E 7,- 

1723 RUTGERS J.C. (bew.), W.H.T.Gairdner - Islam en Christendom, 1912 , 2e herz. druk, linnen, 296pp, incl. boekje met leidraad voor de bestudeering, ills(f/k),hoek uit schutblad E 8,- 

16206 RUTGERS S.J., IndonesiŽ. Het Koloniale systeem in de periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog, A'dam, Pegasus, 1947 , 1e druk, halflinnen, 252pp, boekblok los in de band E 4,- 

1622 RUTGERS S.J., IndonesiŽ. Het Koloniale systeem in de periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog, A'dam, Pegasus, 1947 , 1e druk, halflinnen, 252pp E 8,- 

1135 Ruysch W.A., Antiquity and survival. An international review of traditional art and culture. NO.5 New Guinea, 1956 , 1e druk, stiched, gr.8vo, 130pp, with numerous photographs, name on endpapers, naamsticker op voorkant, bovenk.rug slightly damaged E 10,- 

1156 Ruysch W.A., Antiquity and survival. An international review of traditional art and culture. No.5 New Guinea, 1956 , 1e druk, paperback, gr.8vo, 130pp, with numerous photographs, rug besch. E 7,- 

1163 Ruysch W.A., Antiquity and survival. An international review of traditional art and culture. no.5 New Guinea, 1956 , 1st edition, stiched, gr.8vo, 130pp, with numerous photographs, signs of usage, rug besch. E 7,- 

4844 SALAK K., Dwars door de wildernis. Reisverslag van een jonge vrouw door Papoea-Nieuw-Guinea, THB, 2003 , 1e druk, paperback, 368pp, mooi ex., naam op schutblad, pakket E 7,- 

16244 Santen H.W. v., De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindustan, 1620-1660, 1982 , 1e druk, ingenaaid, 289pp, Meppel, Krips Repro E 25,- 

12521 Santen H.W. v., VOC-dienaar in India. Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogul, 2001 , 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 191pp, met ills. E 10,- 

1558 Sapioper A., Reisverslag Nationaal Papoea vereniging '95 West Nieuw Guinea, 2005 , 1e druk, geniet, 27pp, met foto's E 4,- 

16013 Sastroamidjoyo U., The Indonesian Struggle for Freedom, 1948 , 1e druk, geniet, kl.8vo, 16pp, omslag besch. en op 2 pagina's geschreven E 5,- 

3534 Schaay J.H., Een rank aan de ware wijnstok, ca.1990, 1e druk, geniet, 50pp, met foto's, over zendelingenwerk in IndonesiŽ, gebruikssporen E 4,- 

10259 Schaik A. v., Malang. beeld van een stad, 1996 , 1e druk, karton+omslag, gr.4vo, 160pp, met talrijke foto's, Purmerend, Asia Maior E 75,- 

14405 Schamhardt F., Walraven en de suikerbond. Bijeen getikt en aan elkaar gepraat door F. Schamhardt, 1958 , 1e druk, paperback, kl.4vo, 40pp, titel op voorplat geschreven, schaars E 30,- 

0859 SCHOKKING H., Tusschen polder en sawah, A'dam, Ploegsma, 1936 , 1e druk, karton, 116pp, over immigratie en emigratie E 6,- 

13904 Scholten E. l., Sumatraans sultanaat en koloniale staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme., 1994 , 1st edition, stiched, gr.8vo, 368pp, with photographs, Leiden, KITLV E 16,- 

3133 SCHOOREL A.F., Handleiding voor de theecultuur, 1949 , 1e druk, linnen, 344pp, met talrijke foto's, over Java E 19,- 

7680 Schulberg L., Das frĀhe Indien, 1969 , 1st edition, hcloth, 4vo, 190pp, with numerous photographs, A'dam, Time-Life E 8,- 

1851 SCHWEITZER A., de Wereldbeschouwing der Indische denkers, H.D.Tjeenk Willink, 1935 , 1e druk, linnen, roestvlekkig. E 7,- 

15208 Scidmore E.R., Java. The Garden of the East, 1912 , 1st edition, hcloth, kl.8vo, 336pp, New York, The Century Co, with 38 photos, pakket E 22,- 

4173 Slinger N.H., Een reis naar IndiŽ, , 1st edition, halflinnen, 4vo, 38pp, Zaandam, Keg's theehandel, plaatjesalbum, incl. losse landkaart, rug besch., hoeken band l.beschadigd E 15,- 

3481 Smedts M., Geen tabak geen Hallelujah. Het leven van de laatste mensen uit de steentijd, 1956 , 1e druk, kunstleer+besch.omslag, 192pp, met foto's, met foto's, Over de Kapaukoe`s bij de Wisselmeren in Centraal Nieuw-Guinea, naam op schutblad E 8,- 

3504 Smedts M., Geen tabak geen Hallelujah. Het leven van de laatste mensen uit de steentijd, 1956 , 1e druk, kunstleer+besch.omslag, 192pp, met foto's, met foto's, Over de Kapaukoe`s bij de Wisselmeren in Centraal Nieuw-Guinea, naam op schutblad E 10,- 

6103 Smit C., De indonesische quaestie. De wordingsfeschiedenis der souvereiniteitsoverdracht, Leiden, E.J.Brill, 1952 , 1e druk, linnen+omslag, gr.8vo, 290pp E 14,- 

12740 Smit C., De liquidatie van een imperium. Nederland en IndonesiŽ 1945-1962, A'dam, Arbeiderspers, 1962 , 1e druk, linnen+besch.omslag, 232pp E 7,- 

16716 Smith d.c., The land and people of Indonesia, 1983 , 3rd revised edition, boards, 149pp, with numerous photographs, roestvlekjes op de snede, rug verkleurd E 7,- 

4235 SMULDERS R.M., Een stem uit het veld. Herinneringen van de Ritmeester-Adjudant van Generaal S.H. Spoor, 1988 , 1e druk, ingenaaid, 144pp, met talrijke foto's E 8,- 

1594 Sneekes J., Hadden ze ons maar wild gelaten, 1987 , 1e druk, ingenaaid, 88pp, met foto's, Aartsbroederschap van OL Vrouwe van het HH E 6,- 

1516 Soerojo S., Siapa menabur angin akan menuai badai, 1988 , 1e druk, cloth+dj, 624pp, with photographs, name on endpapers, pakket E 10,- 

1251 Solenberger R.R., The social and cultural position of Micronesian Minorities on Guam, 1953 , 1st edition, paperback, kl.4vo, 11pp, South Pacific Commission, name on endpapers E 12,- 

12446 Speelman C., Journaal der reis van den gezant der O.I. Compagnie Joan Cunaeus naar PerziŽ in 1651-1652, A'dam, N.V. Johannes MĀller, 1908 , 1e druk, linnen, 466pp, met uitslaande kaarten, mooi ex in niet orginele (?) linen band, pakket E 125,- 

0861 STANLEY JONES E., Opnieuw langs den Indischen heirweg, 1940 , 1e druk, ingenaaid, 278pp, roestvlekkig. E 4,- 

3791 STAPEL F.W., Geschiedenis van Nederlandsch IndiŽ, Amsterdam, Joost van den Vondel, 1938-40, 1e druk, linnen, 4vo, ca.1800pp, dl 2 t/m 5 van de 5 delen. ills, l.besch. E 50,- 

4429 STAPEL F.W., Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ, A'dam, Meulenhoff, 1943 , 2e herz. druk, halflinnen, 8vo, 346pp, illustraties (foto's/tekeningen) E 10,- 

4511 STAPEL F.W., Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ, A'dam, Meulenhoff, 1943 , 2e herz. druk, halflinnen+l.besch.omslag, 8vo, 346pp, illustraties (foto's/tekeningen) E 12,- 

3465 STAPEL F.W., de Oostindische Compagnie en AustraliŽ, A'dam, van Kampen, 1943 , 2e druk, halflinnen, ills. E 5,- 

13926 Stapel F.W. (red.), Geschiedenis van Nederlandsch IndiŽ, Amsterdam, Joost van den Vondel, 1938 , 1e druk, linnen, kl.4vo, ca.1200pp, met ills., deel 1, 2 en 4, bovenkant 1 rug l.besch., pakket E 40,- 

15230 Steijlen F. e.a., Met ons alles goed. Brieven en films uit Nederlands-IndiŽ van de familie Kuyck, Zutphen, Walburg Pers, 2008 , 1e druk, ingenaaid, 144pp, incl. DVD E 7,- 

12441 Stellwagen A.W., Van en naar IndiŽ. Valentijn's 1ste en 2de uit- en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huets litterarisch-critische studie over Franáois Valentyn, 1882 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 189pp, 's-Gravenhage, H.J.Stemberg, rug besch., naam op omslag E 18,- 

16230 Steur J.J., Herstel of ondergang. De voostellen tot redres van de V.O.C. 1740-1795, HES, 1984 , 1e druk, paperback, 322pp, met ills. E 6,- 

15194 Stockdale J.J., Island of Java, 2003 , 1e druk, ingenaaid, 406pp, Periplus, z.g.a.n. E 12,- 

15201 Stortenbeker W. e.a.(red), Tijdschrift voor de Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel XIX. Zesde serie. Deel II, 1870 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 577pp, opnieuw ingebonden(?), met 2 uitvouwbare kaarten (Engano & Minahasa) en enkele tekeningen, pakket E 25,- 

13718 Stutterheim W.F., De kraton van Majapahit. Verh. Kon. Inst. Taal-Land en Volkenkunde VII, Leiden, Martinus Nijhoff, 1948 , 1e druk, ingenaaid, 131pp, met kaarten, rug besch., vochtvlekken, redelijk exemplaar E 20,- 

7934 SWELLENGREBEL J.L., Kerk en tempel op Bali, Den Haag, W.van Hoeve, 1948 , 1e druk, linnen, 318pp, ills.(f), rug licht gevlekte band, met foto's E 10,- 

7933 SWELLENGREBEL J.L., Kerk en tempel op Bali, Den Haag, W.van Hoeve, 1948 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 318pp, met foto's, pakket E 12,- 

4240 SWELLENGREBEL J.L., Kerk en tempel op Bali, Den Haag, W.van Hoeve, 1948 , 1e druk, linnen+omslag, 318pp, ills.(f), omslag gevlekt E 12,- 

0865 SWELLENGREBEL J.L., Kerk en tempel op Bali, 1948 , 1e druk, linnen, 318pp, ills.(f), licht roestvlekkige pagina's. E 7,- 

6821 Tadema Sporry B., Betoverend Bali, van Dishoeck, 1978 , 1e druk, paperback, kl.4vo, 172pp, met foto's, de eerste 5 pagina's liggen los, naam op schutblad E 6,- 

16233 Teitler G. (red.), De val van Nederlands-IndiŽ, A'dam, De Bataafsche Leeuw, 1982 , 1e druk, karton+omslag, gr.8vo, 128pp, met foto's E 8,- 

4774 TELDER P., de Zon tegemoet, A'dam, J.H.Paris, 1937 , 1e druk, linnen, 224pp, over o.a. Java & Sumatra, met foto's, hoek uit schutblad E 6,- 

5632 Termorshuizen G. (red), Rondom Daum, R'dam/Den Haag, Nijgh & v.Ditmar, 1997 , 1e druk, paperback, 134pp, met foto's, naam op schutblad E 7,- 

3898 TERPSTRA H., Insulinde. Nederland's verleden in het verre oosten, Den Haag, W.van Hoeve, 1949 , 1e druk, linnen+omslag, 176pp, ills(f/k) E 10,- 

12622 Terpstra H., De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, ArabiŽ, PerziŽ), MYH, 1918 , 1e druk, ingenaaid, 308pp, met uitslaande kaart, band hier en daar besch., tekst op schutblad, tekst op titelblad E 25,- 

3551 Tichelman G.L., Draaiboek van Nieuw Guinee, ca.1950, 1e druk, karton, 82pp, met foto's, l.gebruikssporen E 7,- 

3555 Tichelman G.L., Draaiboek van Nieuw Guinee, ca.1950, 1e druk, karton, 82pp, met foto's, naam op schutblad E 8,- 

16844 Tichelman G.L., Indonesische bevolkingstypen, R'dam/Den Haag, Nijgh & v.Ditmar, 1948 , 1e druk, karton, kl.8vo, 24pp, met mooie kleurentekeningen E 5,- 

14141 Tichelman G.L. e.a., Nieuw-Guineesche oerkunst, Den Haag, W.van Hoeve, 1944 , 1e druk, halflinnen+l.besch.omslag, gr.8vo, 48 pp + 41 platen, Serie: Vormen en verbeeldingen in IndonesiČ. No. 1, licht gevlekte band E 5,- 

3153 TICHELMAN G.L. / MEURS H.v., IndiŽ roept, Holkema & Warendorf, 1947 , 1e druk, linnen, kl.4vo, 208pp, met talrijke foto's E 4,- 

2305 TUINZING A.J.P., Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar?, A'dam, van Kampen, 1936 , 1e druk, ingenaaid, 200pp E 7,- 

4577 UHLIG H., NEUBAUER HF, LEEMANN A., ROLL W., IndonesiŽ in opkomst, Amerongen, W.Gaade, 1974 , 1e druk, karton+omslag, 4vo, 268pp, met talrijke kleurenfoto's E 13,- 

14629 VANVUGT E., De schatten van Lombok, 1994 , 1e druk, ingenaaid, 136pp, met foto's, z.g.a.n. E 7,- 

2288 VEER P. v.'t, Nieuw-Guinea tegen wil en dank, A'dam, Querido, 1960 , 1e druk, pocket, 160pp, ills(k/t),over politieke, econ. & culturele problemen E 4,- 

14511 VEER P. v.'t, Vriend en vijand in de kolonie. Enkele variaties op het thema der menselijke verhoudingen onder koloniale omstandigheden, A'dam, Arbeiderspers, 1956 , 1e druk, ingenaaid+l.besch.omslag, 156pp E 7,- 

16212 Veer P. van 't, Je moet er geweest zijn. Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela. (o.a. Zuid Celebes, Java). Raamvertelling met documentaire fragmenten, 1668-1946, A'dam, Arbeiderspers, 1971 , 1e druk, paperback, 199pp, ongelezen E 4,- 

15606 Veer P. van 't, Je moet er geweest zijn. Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela. (o.a. Zuid Celebes, Java). Raamvertelling met documentaire fragmenten, 1668-1946, A'dam, Arbeiderspers, 1971 , 1e druk, paperback, 199pp E 4,- 

15209 Velde P. van der, Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indie, Balans, 2000 , 1e druk, paperback, 450pp, l.gebruikssporen E 6,- 

10166 Velden D. v., De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog / The Japanese civil internment camps during the Second World War, 1977 , 3e druk, linnen+besch.omslag, 628pp, met talrijke ills., naam op schutblad, pakket E 38,- 

14451 Ver Huell Q.M.R., Herinneringen van eene reis naar de Oost-IndiŽn, 1835-36, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 278pp, 2 boekjes met gravures waaronder 4 uitvouwbare, hoeken band beschadigd, dl.1: bovenkant rug van achteren los, dl.2: rug zwaar besch. en voorplat ligt los, schaars E 175,- 

10343 Verheem R., Bevrijding zonder bevrijders. De `sinjo` tussen IndiŽ en Nederland, 1980 , 1e druk, ingenaaid met flappen, 112pp E 4,- 

4532 VERSTAPPEN H.Th., Djakarta Bay. A geomorphological study on shoreline development, 1953 , 1st edition, stiched, 8vo, 102pp, Den Haag, Trio, Thesis, with folding maps E 16,- 

14457 Veth B., Het leven in Nederlandsch-IndiŽ, A'dam, van Kampen, ca.1920, 4e druk, linnen, 167pp, band licht roestvlekkige pagina's., met enkele aantekeningen met pen, tekst op schutblad E 7,- 

16220 VIERHOUT M., Raden Adjeng Kartini 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk, Den Haag, Oceanus, 1943 , 1e druk, karton, 192pp, ills(f), licht gevlekte band E 6,- 

14407 Vissering G., Geweldige natuurkrachten, 1910 , 1e druk, linnen, folio, 91pp, met talrijke foto's, Batavia, G. Kolff & Co, met uitklapbare kaarten E 15,- 

0869 VLEKKE B.H.M., Geschiedenis van den Indischen archipel van het begin der beschaving tot het doorbreken der nationale revolutie, 1947 , 1e druk, halflinnen, 526pp, ills,licht smoezelig, pakket E 7,- 

1954 VLUGT E. v.d., AziŽ in vlammen. Het communisme in het oosten, W.P.van Stockum & Zn, 1951 , 1e druk, linnen, 300pp, ills(f/k),tekst op schutblad E 5,- 

10389 Vollenhoven C. v., Een adatwetboekje, voor heel IndiŽ, 1925 , 1e druk, ingenaaid, 47pp, Leiden, Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill, naam op voorplat E 7,- 

1510 Vos B., Naar het Sneeuwgebergte, 1992 , 1e druk, paperback, 259pp, naam op schutblad, naam op titelblad E 4,- 

11247 VRIES D. de (red.), Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van IndonesiŽ, A'dam, Contact, 1946 , 1e druk, halflinnen, gr.8vo, hoeken band l.beschadigd, rug gevlekt E 10,- 

4175 VRIES D.de, IndonesiŽ in een rugzak, 1992 , 6e druk, paperback, 200pp E 4,- 

3421 Vries I. de, Acceptatie en Resistentie. ecologisch milieu, heksen en genusverhoudingen en de reacties van twee Danigroepen op de vestiging van de blanken, 1987 , 1e druk, ringband, 4vo, 117pp, over voormalig Nieuw Guinea, met potloodaantekeningen, naam op schutblad E 8,- 

9996 Vries I. de, Acceptatie en Resistentie. ecologisch milieu, heksen en genusverhoudingen en de reacties van twee Danigroepen op de vestiging van de blanken, 1987 , 1e druk, ringband, 4vo, 117pp, over voormalig Nieuw Guinea, met enkele penaantekeningen E 10,- 

1966 Vries Tj.S. de, Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya, 1983 , 1e druk, karton, gr.4vo, 243pp, met talrijke foto's, Groningen, De Vuurbaak, naam op schutblad E 6,- 

1988 Vries Tj.S. de, Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya, 1983 , 1e druk, karton, gr.4vo, 243pp, met talrijke foto's, Groningen, De Vuurbaak, naam op schutblad E 6,- 

5191 VRIJBURG G.S., Een ereschuld ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog, ca.1970, 1e druk, karton+omslag, kl.4vo, 144pp, met talrijke foto's E 10,- 

3781 VROOLAND L., Ind(ones)iŽ. Een tropenjournaal, A'dam, Scheltens & Giltay, 1949 , 1e druk, linnen, 304pp, met talrijke foto's, pakket E 5,- 

14615 Wachlin S., Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by Marianne Fluitsma and Gerrit Knaap, 1994 , 1st edition, cloth+dj, gr.4vo, 219pp, Leiden, Kitlv Press, very nice copy, fine copy E 125,- 

3040 Wagenaar L., In het kielzog van de VOC, ANWB, 1996 , 1e druk, ingenaaid, 107pp, met talrijke ills. E 4,- 

15144 Wagner F.A., IndonesiŽ, A'dam, Elsevier, 1961 , 1e druk, linnen, 271pp, serie 'Kunst der wereld', met talrijke ingeplakte kleurenfoto's, in kartonnen casette, pakket E 7,- 

4902 Wagner F.A., IndonesiŽ, A'dam, Elsevier, 1961 , 1e druk, linnen, 271pp, serie 'Kunst der wereld', met talrijke ingeplakte kleurenfoto's, in kartonnen box, z.g.a.n., pakket E 8,- 

13712 WAL S.L. v.d., Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1977 , 1e druk, linnen+omslag, 334pp, met ills., Franeker, T.Wever, met fotoÔs, pakket E 8,- 

4290 WAL S.L. v.d., Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1977 , 1e druk, linnen, 334pp, Franeker, T.Wever, met fotoÔs, pakket E 5,- 

16238 Wal S.L. van der (bew.), De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands-IndiŽ. Een bronnenpublikatie / The Emergence of the Nationalist Movement in the Netherlands-Indies. (With an introduction and survey of the documents in English), Groningen, Wolters Noordhoff, 1967 , 1e druk, linnen+omslag, 541pp, pakket E 17,- 

16252 Wal S.L. van der (red.), Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, WEV, 1977 , 1e druk, linnen+l.besch.omslag, 329pp, pakket E 6,- 

13720 Walbeehm A.H.J.G., Javaansche spraakkunst (schrift, uitspraak, taalsoorten en woordafleiding), 1915 , 2e druk, ingenaaid, 146pp, Leiden, W.J.Brill, rug besch. E 25,- 

13724 Walbeehm A.H.J.G., De woorden als zindeelen in het Javaansch, 1897 , 2e druk, karton, 370pp, Batavia, Boekhandel Visser & Co, met potloodaantekeningen, rug ontbreekt E 8,- 

14657 Ward O.G., De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942-1945 / De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de jaren 1945-1950, 1986 , 2e druk, karton+omslag, kl.4vo, 806pp, met foto's, 2 delen, mooie set, pakket E 65,- 

12553 Warnsinck-Delprat C.E. (bew), De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, Leiden, Martinus Nijhoff, 1951 , 3e druk, ingenaaid, 70pp E 10,- 

5189 WASSING R., Adoeh, IndiŽ! Het beste van Hein Buitenweg, 1992 , 1e druk, karton, 4vo, 112pp, z.g.a.n. E 15,- 

7928 WECHEL P.te, Amiroť-beelden uit het Dajaksche volksleven, A'dam, Scheltema & Holkema, 1924 , 1e druk, linnen, 224pp, naam op schutblad, met foto's, pakket E 15,- 

3595 Wentink J.J., Nieuw Guinea. Schone slaapster, word wakker!, Voorhoeve, ca.1955, 1e druk, karton, 125pp, met foto's, naam op schutblad, met talrijke potloodonderstrepingen E 8,- 

10401 Westra H., De Nederlandsch-Indische staatsregeling, Leiden, Martinus Nijhoff, 1934 , 2e herz. druk, linnen, 259pp E 7,- 

5840 Whitten T./Cubitt G., Ongerept IndonesiŽ. De biologische diversiteit van IndonesiŽ, 1993 , 1e druk, karton+omslag, gr.4vo, 208pp, met talrijke foto's E 9,- 

0873 WIELENGA D.K., de Zending op Soemba, 1949 , 2e druk, linnen, 320pp, uitgebruikssporenregister, met foto's ,gevl. E 10,- 

10377 Wilken G.A., Opstellen over adatrecht, 1926 , 1e druk, paperback, 501pp, Semarang, Van Dorp & Co, deels onafgesnedeneden E 15,- 

16227 Winter P.J. v., De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande, Leiden, Martinus Nijhoff, 1978 , 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 280pp, ondiepe vouw in voorplat E 10,- 

11242 Witjes B. e.a., IndonesiŽ, 1990 , 1e druk, karton+omslag, 4vo, 320pp, met talrijke foto's E 12,- 

5831 Witjes B. e.a., IndonesiŽ, 1990 , 1e druk, karton+omslag, 4vo, 320pp, met talrijke foto's, St.Teleac, naam op schutblad E 12,- 

16217 Witte J.C., J.B.van Heutsz leven en legende, van Dishoeck, 1976 , 1e druk, paperback, 157pp, met foto's E 4,- 

0874 WOLLER J., Als officier van gezondheid naar Nederlands-IndiŽ, ca 1935, 1e druk, halflinnen, 277pp, rug verschoten E 6,- 

15200 Wormser C.W., Adat of recht, 1946 , 1e druk, halflinnen, 149pp, met foto's, Leiden, Burgersdijk & Niermans, rug besch. E 6,- 

6201 Wormser C.W., Bergenweelde, 1935 , 4e druk, karton, 4vo, 195pp, boven- en onderk.rug besch., vlekkerig E 7,- 

14412 Wormser C.W., Bergenweelde, 1935 , 4e druk, linnen, 4vo, 195pp, boven- en onderk.rug besch., hoeken band l.beschadigd E 7,- 

5682 WORMSER C.W., Drie en dertig jaren op Java dl. II. In de bergen, W.ten Have, 1935 , 4e druk, linnen, gr.8vo, 192pp E 10,- 

0877 WORMSER C.W., Ontginners van Java, 1942 , 4e druk, halflinnen, kl.8vo, 102pp, met foto's E 5,- 

5680 Wormser C.W. (red.), Wat IndiŽ ontving en schonk, A'dam, Wereldbibliotheek, 1946 , 1e druk, linnen, kl.4vo, 300pp, met foto's E 10,- 

14397 Wright A. e.a., Twentieth century impressions of Netherlands India. Its people,Commerce,Industries,and Resources, 1909 , 1st edition, leather, gr.4vo, 606pp, with numerous photographs, London, Lloyds, top spine damaged, some damage bottom spine, text on endpapers rare, pakket E 400,- 

2862 WRIGHT R., De KleurbarriŤre. Een verslag van de conferentie van Bandung, Den Haag, W.van Hoeve, 1957 , 1e druk, karton+omslag, 204pp, ills(f) E 7,- 

10250 Zach P. e.a., IndonesiŽ. het 13 000 eilandenrijk, A'dam, H.J.W.Becht, 1990 , 3e druk, karton+l.besch.omslag, gr.4vo, 239pp, met talrijke foto's E 12,- 

14473 ZENTGRAAFF H.C., Op oude paden, 1934 , 1e druk, karton, 542pp, Koninklijke Drukkerij de Unie, 2 delen, bovenkant rug licht beschadigd, hoek band 2 ingedeukt, pakket E 20,- 

15172 ZENTGRAAFF H.G./GOUDOEVER W.A, Sumatraantjes, ca.1935, 3e druk, ingenaaid, 4vo, 232pp, met talrijke foto's, Batavia, De Java-bode, rug mooi verstevigd, l.gebruikssporen E 8,- 

16594 ZENTGRAAFF H.G./GOUDOEVER W.A, Sumatraantjes, Den Haag, W.van Hoeve, 1947 , 5e druk, karton, 192pp, met talrijke foto's, licht gevlekte band E 8,- 

16247 Zijlmans G.C., Eindstrijd en ondergang van de Indische Bestuursdienst. Het Corps Binnenl. Bestuur op Java 1945-1950, A'dam, De Bataafsche Leeuw, 1985 , 1e druk, linnen+omslag, 374pp, mooi ex., pakket E 10,- 

16818 Zikken A., Sarung, Sari en Samfu. Een reis door MaleisiŽ en Noord-Borneo, R'dam/Den Haag, Nijgh & v.Ditmar, 1988 , 1e druk, paperback, 247pp, met foto's E 4,- 

11255 Zonneveld P. v., Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ, 1999 , 1e druk, karton+l.besch.omslag, gr.8vo, 128pp E 7,- 

11313 Zonneveld P. v., Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ, 1999 , 1e druk, karton+l.besch.omslag, gr.8vo, 128pp, z.g.a.n. E 7,- 

13695 Zuidberg L.C.L. (red), Family planning in Rural West Java, 1978 , 1st edition, paperback, 325pp, with photographs E 12,- 

4396 Zwaan J., Nederlands-IndiŽ 1940-1946 I.Gouvernementeel intermezzo 1940-1942, , 1e druk, karton, 4vo, 269pp, met talrijke foto's E 10,- 

14654 Zwaan J., Nederlands-IndiŽ 1940 - 1946. III Geallieerd intermezzo 15 augustus 1945 - 30 november 1946, 1985 , 1e druk, karton+omslag, 4vo, 288pp, met talrijke foto's, De Bataafsche Leeuw, z.g.a.n., pakket E 20,- 

13714 Zweers L., Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra, 1997 , 1e druk, ingenaaid, gr.8vo, 96pp, met talrijke foto's E 7,- 

16759 Zwitzer H.L., Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger 1830-1950, 1977 , 1e druk, ingenaaid, kl.4vo, 175pp, met talrijke foto's E 7,-