VOOR 1900

16279 Handboek voor Googchelaars, of natuur- en wiskundige vermaaklijkheden, kunstjes met de kaart en googcheltasch, gezelschaps-spelen, enz., 1802 , ingenaaid, kl.8vo, 200pp, Amsterdam, W.Holtrop, omslag, vooral de rug besch., schaars!, naam op titelblad E 75,- 

16534 Histoire de Jules César. Tome deuxième, 1866 , cloth, 552pp, Paris: D.Appleton et Cie, with a colored folding map, cover damaged and stained, pakket E 10,- 

16530 Inquiry within, or over 3700 facts for the people, 1857 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 434pp, title page missing, back damaged, stained pages. E 8,- 

16732 Jesus, Mijn Alles. Gebedenboek voor Roomsch Katholieke Christenen. Uittreksel der schoonste gebeden en aandachten, uit "Vergeet mij niet" en "Zaadkorreltje", [1881] , 1st edition, leer, kl.8vo, 420pp, M.Gladbach, A.Riffarth, miniboekje E 15,- 

15685 London. What to see and how to see it, 1856 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 268pp, with numerous illustrations, London, H.G.Clarke and Co, some pages loose, back damaged E 20,- 

16787 map met 38 platen met afbeeldingen van fruit met de hand ingekleurd, genummerd TAB.I. - TAB.XII, peren genummerd TAB.I. - TAB. VIII en van diversen waaronder bessen genummerd TAB.I - TAB.XIX, ca.1870, 1st edition, halflinnen, folio, 38pp, geen titelblad, band beschadigd E 50,- 

16200 Obras poéticas de Don José de Espronceda, 1856 , 2nd edition, cloth, 291pp, Paris, Ve Baudry, cover damaged, stained pages. E 8,- 

16201 A Ready calculator showing Computations os sums from 1 to 3,000, at the following prices; ..., 1874 , 1st edition, boards, 149pp, Manchester, Rylands & Sons, cover damaged E 15,- 

14389 The American Boy's book of Sports and Games, 1864 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 599pp, with numerous illustrations, New York, Dick & Fitzgerald, cover broken, book block intact, pakket E 35,- 

9246 Amplissimo, Consultissimoque Viro, domino Simoni van Hoorn, J.U.D. reipublicae Amstelaedamensis consuli, ac senatori / Indiarum orientalium ..., 1659 , 1st edition, perkament, kl.8vo, 547pp, Amstelodami, Apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, band besch., los in de band E 95,- 

14165 Beeldenaer ofte Figuer-boeck / dienende op de nieuwe ordonnantie van der Munte / gearresteert by ... / de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, 1610 , 1e druk, linnen, 8vo, 187pp, met talrijke ills., s'Graven-Hage, Hillebrant Jacobsz, opnieuw ingebonden samen met 'Manvael ofte handtboeck, inhoudende die weerde vanden marck ...', zeer schaars, mooi E 1500,- 

11848 Beschryvinge der bezoderste werken van de schilder-konst ende beeldhouwerte, ... in de kerken, kloosters ende openbaere plaetsen der stad Antwerpen, 1765 , e herz. druk, ingenaaid, kl.8vo, 111pp, in blinde (niet orginele beschreven) band E 75,- 

4258 Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1872, 1871 , e herz. druk, linnen, kl.8vo, 303pp, met 5 fraaie staalgravures, o.a. P.F. Brunings. J.J.L. Ten Kate, L.J.F. Tinbergh, O.G. Smit, J. Gram, W.E.N. Muskeyn, E. Laurillard, J.J. Cremer en G.J. Spoor, goud op snede, licht roestvlekkige pagina's., l.gebruikssporen E 25,- 

4260 Castalia. Jaarboekje aan de Fraaie Letteren gewijd. Jaargang 1868, 1867 , e herz. druk, linnen, kl.8vo, 294pp, met 5 fraaie staalgravures, o.a. P.F. Brunings. J.J.L. Ten Kate, E. Laurillard, J.v.Lennep, goud op snede, licht roestvlekkige pagina's., mooi ex, echter boekblok los van de band E 20,- 

15210 De Catholijke en Protestantsche zendelingen in Indië. Uit het Fransch vertaald, 1852 , 1e druk, karton, 142pp, Utrecht, J.R. van Rossum, rug zwaar besch., bibliotheekstempels voorin E 25,- 

8262 Daphné poëzie, 1852 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 288pp, Leiden, A.v.d.Hoop, met 6 schitterende kopergravures, gebruikssporen E 18,- 

15087 Dichtkundig Praal-Tooneel van Neerlands wonderen, vyfde deel & zesde deel, 1753/54, 1e druk, halfleer, ca.620pp, Embden (A'dam, G.v.Hattem), met 5 gravures, waarvan 1 grote uitklapbare, rug besch. en vastgeplakt, pakket E 125,- 

14386 Het eiland Bonaire (met eene schetskaart). Omschrijving der kavels en voorwaarden van verkoop ..., 1867 , 1e druk, geniet, kl.8vo, 14pp, N.B: Schetskaart ontbreekt!, gebruikssporen E 25,- 

10460 Engelsche tieranny in vier samenspraken. met fraaije kunstplaaten, 1781 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 100pp, Amsterdam, Hendrik Gartman, met 4 gravures, schaars E 75,- 

15068 Gids voor Haarlem en omstreken, H.D.Tjeenk Willink, 1893 , 2e herz. druk, ingenaaid, kl.8vo, 72pp, met foto's, met plattegronden (niet uitvouwbaar), randen besch. E 25,- 

15079 Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische Nederlanden, 1742 , 1e druk, leer, 562pp, A'dam, Isaak Tition, deel 10 uit een serie van 23 delen over verschillende volkeren, met 2 gravures, pakket E 95,- 

8505 Histoire des inquisitions, O— l'on rapporte l'origine & le progrès de ces Tribunaux, leurs variations, la forme de leur Jurisdiction, ..., 1769 , 2nd edition, leather, kl.8vo, 1001pp, Cologne, Pierre Marteau, 2 vols, top spine of part 1 damaged, 9 -sommige uitvouwbaar- gravures, some pen underlinements on a few pages E 250,- 

13366 Historie des ouden en nieuwen Testaments, verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden, 1700 , 1e druk, leer, folio, Amsterdam, Pieter Mortier, 2 banden, bovenkant rug deel I besch., compleet met 430 gravures waarvan 5 uitvouwbaar + 2 frontispieces E 1200,- 

11850 Historische verhandelinge: opkomste en voord-gang der land-bouw-konst in de Kempen / over de slaevernye / de ketterye der bloemardine / .., 1789-91, 1e druk, halfleer, gr.8vo, ca.400pp, 's Hertogenbosch, J.T.Pallier, 9 boeken in 1 band over de Kempen + 'Verlichtinge der Brabantsche en andere Nederlandsche oudheden', hoekje uit onderkant rug, zeldzaam, pakket E 325,- 

14514 Leerzame vertellingen, een schoolboekje voor jonge kinderen, 1842 , 2e druk, ingenaaid, kl.8vo, 43pp, Groningen, M.Smit, rug besch., tekst met potlood op titelblad, omslag vlekkerig E 25,- 

4953 Letteroogst. Een bundel verhalen overgenomen uit het tijdschrift Philarete. Eerste deel, 1841 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 216pp, met 3 etsen, achterste schutblad iets los E 15,- 

13445 Manuel de dévotion ou Recueil de Prières, no.15, ca.1860, 1e druk, linnen, kl.8vo, 316pp, Turnhout, Brepols et Dierckx Zoon, with intact silver lock E 25,- 

13372 Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. PII V. Jussu editum, CLementis VIII.et Urbani Papae Octavi Auctoritate ..., 1765 , 1st edition, leather, gr.4vo, Antverpiae, ex Architypographia Plantiniana, with etches, in Latin, printed in red and black, blind leather, pakket E 195,- 

2369 Le moniteur de la mode. Journal du monde élégant, 1855 , 1st edition, hleather, kl.4vo, 180pp, ingebonden tijdschrift, nr.2 t/m 12, with 43 beautiful lithographs (mostly stained but most of them only along the borders), back damaged E 125,- 

0319 Na vijftig jaar; Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura, 1888 , 2e druk, linnen, goud op snede,bovenk.rug l.besch verder z.g.a.n. E 5,- 

14860 Naamlijst der geborenen, gehuwden en overledenen, binnen Utrecht en deszelfs voorsteden... benevens eene lijst der verkochte huizen, landerijen, ..., 1836 , 2e druk, ingenaaid, zonder band, mogelijk niet compleet, met 7 etsen E 15,- 

15380 Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden, 1838 , 1e druk, halflinnen, kl.4vo, 416pp, met talrijke ills., bovenkant rug besch., randen besch. E 25,- 

15024 Nieuw Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden, 1849 , 1e druk, halfleer, gr.8vo, 416pp, met ills., onderk.rug gerep., randen afgesleten, pakket E 25,- 

15111 Oeuvres de P. et Th. Corneille précédées de la vie de Pierre Corneille par Fontenelle et des discours sur la poésie dramatique, ca.1880, 1e druk, hleather, gr.8vo, 527pp, Paris, Garnier FrŠres, with 10 engravings, gold plated, very nice copy, pakket E 30,- 

11846 Paradys der zielen, 1845 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 377pp, Mechelen, P.J.Hanicq, met gravures, Frontispice litografie, met zilveren slot en zilveren titelplaat op rug, in kartonnen box E 75,- 

8497 Parallele De la doctrine Des Payens Avec celle des Jesuites, Et de la constitution du Pape Clement XI, 1726 , 1st edition, leather, kl.8vo, 237pp, Amsterdam, Jean Roman, onderk. achterplat klein stukje aangevreten door papierluis, 3 bibl.stempels E 95,- 

14551 Le Paroissien. Romain contenant l'office de tous les Dimanches, 1851 , 1st edition, leather, kl.8vo, 660pp, Anvers, D. Spitaels, some damage bottom spine, pakket E 20,- 

15013 Paul Verlaine et ses contemporains, 1897 , 1st edition, stiched, kl.8vo, 77pp, Paris, BibliothŠque de l'- Association, avec un portrait par Gustave Bonnet E 10,- 

6394 Register op alle de deelen der Natuurkundige lessenvan den Heer Abt Nollet, 1772 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 160pp, Utrecht, Samuel de Waal, met een 'berigt van den boekverkoper', hoeken band l.beschadigd E 125,- 

14541 Selection of 150 plates from Sowfrby's thesaurus Conchyliorum or Genera of Shells, ca.1880, 1e druk, linnen, gr.8vo, ca.200pp, no text, 470 bl.w. drawings, back heavily stained, bovenkant rug licht beschadigd, VERY RARE! E 150,- 

12781 The story of Arthur and Guinevere and the fate of sir Lancelot of the lake, 1879 , 1e druk, linnen, folio, 66pp, London, E Moxon, Son, & Co, with 9 tissue guarded plates by Gustave Dor‚, gold plated, back damaged, licht roestvlekkige pagina's., hoeken band l.beschadigd, a few pages loose E 40,- 

15472 Tegenwoordige staat van der vereenigde Nederlanden; vierde deel. Behelzende eenen Aanvang der Beschryvinge van Holland / vyfde deel / zesde deel, 1742-46, 1e druk, leer, kl.8vo, 1733pp, A'dam, I.Tirion, N.B: alleen in dl.4 is nog 1 uitslaande plaat aanwezig, uiterlijk van de 3 boeken verschillend, onderk.rug dl.4 besch. E 65,- 

15080 Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Agtste deel, Zynde het Vervolg der Beschrijving van Holland, 1750 , 1e druk, halflinnen, 638pp, Amsterdam, Isaak Tirion, over diverse plaatsen in de huidige provincies N- en Z-Holland en Utrecht, de 10 illustraties zijn verwijderd, band besch., pakket E 40,- 

5181 Théatre de Voltaire. Nouvelle édition ornée de portraits en pied coloriés, 1885 , 1e druk, hleather, kl.8vo, 612pp, name on titlepage, goldplated pages E 25,- 

1387 Tijdschrift voor geschiedenis oudheden en statistiek van Utrecht, 1838 , e herz. druk, karton, 457pp, Utrecht, N. van der Monde, ills., rug besch., iets los in de band E 20,- 

11099 Utrechtsch jaarboekje voor 1890. (Utrechtsche Provinciale en Stads almanak.) 50ste jaargang, 1890 , e herz. druk, ingenaaid, kl.8vo, 342pp, Utrecht, J.G.van Terveen, ligt helemaal los E 17,- 

10406 Wetboek van strafregt voor Nederlandsch-Indië. Wetboek voor de Europeanen, 1866 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 91pp, Batavia, Lands-Drukkerij, 2 gaatjes in de rug E 50,- 

13444 Abb‚ M. l', Le secret du tabernacle, ca,1890, 1e druk, leather, kl.8vo, 268pp, Pariws, A.Fonteney Fils, name on endpapers E 10,- 

14387 Abbott J., Learning To Read. Consisting of Easy and Entertaining Lessons.to assist your children in the Forming of Letters and Learning to Read, 1856 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 191pp, with numerous illustrations, Harper's picture books for the nursery, cover heavily damaged E 25,- 

15686 Aguilar G., The days of Bruce. A Story from Scottish History. Vol.II, 1876 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 229pp, N.Y., D.Appleton E 6,- 

14129 Am‚ro C., Le tour de France d'un petit Parisien, 1885 , 1st edition, cloth, kl.4vo, 795pp, with numerous illustrations, Paris, la Librairie Illustr‚e, gold plated, some damage top spine, stained pages., pakket E 42,- 

3529 ANDRIESSEN P.J., Een Gentsche vrijheidszoon. Een episode uit de geschiedenis van Vlaanderen. 1335-1345, 1874 , 1e druk, linnen, 186pp, Leiden, G.Kooyker, met steendruken, onder- en bovenk. rug en 2 hoeken band besch. E 8,- 

16708 Andriessen P.J., De kinderen van den hugenoot, ca.1870, 1e druk, linnen, 245pp, A'dam, C.L.Brinkman, met 4 litho's, blz.15 ligt los E 10,- 

13446 Ange, Conducteur dans la dévotion, 1872 , 1e druk, leather, kl.8vo, 382pp, Malines, H.Dessain, gold plated E 15,- 

8521 Arnould M.A., Les Jésuites depuis leur origine jusqu'a nos jours. Histoire, types, moeurs, mystères, 1846 , 1e druk, hcloth, gr.8vo, 691pp, 2 vols in 1, rebound, with numerous engravings E 50,- 

4957 ARRENBERG R., Korte verhalen en levensbijzonderheden van vermaarde personen uit geloofwaadige schrijvers bijeenverzameld, 1842 , 1e druk, karton, kl.8vo, 108pp, met 4 litho's, rug besch. E 25,- 

11538 Asch Van Wijck H.M.A.J. v., Vergelijkend verslag aangaande den toestand der Stad Utrecht in 1827 en 1839, 1839 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 42pp, rug gerepareerd, omslag roestvlekkig. E 50,- 

4830 ATHIAS J./ Leusden J./ v.d.Hooght E./ d'Allemand J, Biblia Hebraica Secundum ultimam editionem Jos. Athiae Athias., 1705 , 1e druk, perkament, 8vo, ca.400pp, Amstelaedami, Boom, Waesberge,..., 357 pp + voorw. over Everardi van der Hooght, 1e dl: Genesis t.m. Deuteronomium, 'editio longe accuratiffima', niet org. perk E 75,- 

15684 Avenarius F., Deutsche lyrik der gegenwart seit 1850 Eine Anthologie. Mit Biographischen Und Bibliographischen Notizen, 1882 , 1e druk, cloth, gr.8vo, 341pp, corners plates sl. damaged E 25,- 

15107 B‚ranger P.-J., Chansons de P.-J. de Béranger anciennes et posthumes. Nouvelle édition populaire. Ornée de 161 dessins inédits et de vignettes par Andrieux, Bayard..., ca.1870, 1st edition, hleather, kl.4vo, 648pp, Paris, Garnier FrŠres, gold plated, stained pages., pakket E 30,- 

16107 Baedeker K., Belgium and Holland. Handbook for travellers, 1885 , 8th revised edition, cloth, kl.8vo, 342pp, Leipsic, Karl Baedeker, with 12 maps and 20 plans, endpapers missing, name on endpapers, some damage top spine E 50,- 

16528 Ballantyne R.M., The Young Fur Traders or Snow Flakes and Sunbeams from the Far North, 1856 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 429pp, paper browned, gevl. E 10,- 

16203 Baralt R.M. e.a., Resúmen de la historia de Venezuela desde el ano de 1797 hasta el de 1830. Tome segundo, 1841 , 1st edition, leather, 370pp, Paris,H. Fournier Y Comp, with c.18 engravings of important people, cover severly damaged and last 20 pages damaged E 15,- 

11788 Baudelocque J.L., De verloskunde. naar den nieuwen, verbeterden en uitgebreiden druk, vertaald, en met eenige aantekeningen vermeerderd door A.Soek, 1790 , 1e druk, halfleer, 402pp, Dordrecht, De Leeuw en Krap, deel 1 van 5 delen, met 6 gravures, hoeken band l.beschadigd, voor- en achterplat kaal karton, pakket E 125,- 

16204 Beecher Stowe H., La Cabana del Tio Tomás ó Los Negros En América, 1853 , 1st edition, leather, 436pp, Barcelona, D.Manuel Sauri, cover severely damaged E 10,- 

3925 BEERS J.v., Gedichten. Tweede deel 1857-1868, 1873 , 1e druk, linnen, 323pp, Antwerpen,L.Beerts E 9,- 

2182 BEETS N., Dichtwerken. Volledige uitgave naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien, Sijthoff, ca.1890, 1e druk, linnen, 4 deeltjes,l.gebruikssporen E 15,- 

16582 Beets N., Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Eerste deel, Utrecht, de Erven F.Bohn, 1876 , 2e herz. druk, linnen, 362pp E 6,- 

15653 Bekker B., Balthazar Bekker in Franeker. Een portret uit de zeventiende eeuw, 1848 , 1e druk, halflinnen, 264pp, Groningen, H.R. Roelfsema, niet-originele band, wat gevlekte litho op titelpagina met afbeelding van Bekker bij Van der Laan op slot Liaukema E 40,- 

10498 Berg-Stomp T. van den, De vrouwelijke handwerken in verband met de invoering volgens de Wet van 17 Augustus 1878 (STBL. no. 127), Groningen, Wolters Noordhoff, 1887 , 3e herz. druk, halflinnen, kl.8vo, 171pp, met talrijke ills., besch.band (vooral de rug), schaars E 45,- 

15063 Bilderdijk W., Nieuwe Dichtschakeering, 1819 , 1e druk, halflinnen, 412pp, 2 delen in 1, blinde band waarvan de rug ontbreekt E 20,- 

15078 Bilderdijk W., Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden. Derde en vierde deel, 1825 , 1e druk, karton, 414pp, Rotterdam, J.Immerzeel, blinde band met sticker op de rug, titelpagina's met een vignet door D. Veelwaard, hoek uit schutblad (op de foto ‚‚n van de 2 delen), pakket E 35,- 

16580 Bilderdijk W., Vaderlandsche uitboezemingen, 1834 , 1e druk, karton+omslag, kl.8vo, 116pp, Leyden, L.Herdingh, op geschept papier, rug besch. E 8,- 

2900 Bilz F.E., Das neue Naturheilverfahren. Jubiläums Ausgabe. Lehr- und Nachschlagebuch der naturgemassen Heilweise..., 1898 , 75th edition, cloth, gr.8vo, 1943pp, Leipzig, F.H.Bilz, with color plates and many photos and drawings, pakket E 40,- 

8389 Blink H., Nederland en zijne bewoners. Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland, 1892 , 1e druk, linnen, 1712pp, Amsterdam, C.L.Brinkman, met kaarten en afbeeldingen, 3 delen, bovenkant ruggen gevlekt E 25,- 

4765 Blink H.B., Nederland en zijne bewoners. Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland. Tweede deel, S.L.v.Looy, 1892 , 1e druk, linnen, 575pp, los in de band, rug besch., pakket E 10,- 

12776 Boddaert P., Stichtelyke gedichten, 1726 , 1e druk, karton, 240pp, Middelburg, Leendert Bakker, niet orginele besch. kartonnen band E 50,- 

3393 BOGAERS A., Balladen en andere dichtstukjes, 1846 , 1e druk, linnen, 248pp, met titelplaat, b.b.licht beschadigd, licht roestvlekkige pagina's. E 12,- 

11843 Bolognino G., VVT-VAERT van het ghereformeert NACHTMAEL Oft eene clare uyt-legghinghe ende vveder-legh desselfs van den gronde af, ..., 1632 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 291pp, Antwerpen, Jan Cnobbaert E 250,- 

10955 BOSBOOM TOUSSAINT A.L.G., De Delftsche Wonderdokter. Eerste deel, 1872 , 2e druk, linnen, kl.8vo, 324pp, W.H. Kirberger E 5,- 

0083 BOSBOOM TOUSSAINT A.L.G., de Graaf van Devonshire, ca 1895, 2e druk, halflinnen, ills E 5,- 

13248 Bosboom-Toussaint A.L.G., Een Leidsch student in 1593, ca.1882, 2e druk, linnen, 552pp, 's-Gravenhage, Charles Ewings E 15,- 

7101 Bouwmeester J.C., Jocko, ca.1890, 2e druk, halflinnen, gr.8vo, ca.30pp, met chromolithografi‰n en zw.w. ills. door J.Scheider, speelt in het koloniale indi‰, naam op schutblad, ligt deels los in de band, band besch. E 50,- 

8282 Bouwmeester J.C., Een lastige kwaal en Juno, Sijthoff, ca.1898, 1e druk, linnen, 76pp, serie 'De kindervriend', ills., boekblok tegen rug geplakt, verder goed ex., naam op schutblad E 7,- 

13317 Brandt G., Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, ..., 1835-37, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 2180pp, met ills., Dordrecht, F.Boekee, 5 boeken met (deels uitvouwbare) gravures, pakket E 325,- 

9198 Brink J. ten, Literarische schetsen en kritieken, Sijthoff, 1858-83, 1e druk, ingenaaid, ca.450pp, 3 delen. Over Bredero, Dickens e.a. onderwerpen E 10,- 

9728 Brongniart A., Traité des arts Céramiques ou des poteries, considerées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie. Atlas, 1854 , 2nd revised edition, hleather, gr.8vo, Paris, B‚chet Jeune, 80 pages with text + 60 pages with numerous etchings, back damaged, slightly stained pages., very rare E 160,- 

15296 Brou‰rius Van Nidek M. e.a., Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden Bestaande in Steden, Dorpen, Sloten, Adelyke Huysen, Kloosters, Kerken, Godshuysen, ... Tweede deel, 1731 , 1e druk, perkament, kl.4vo, 323pp, A'dam, Antony Schoonenburg, voorkant rug besch., alle platen zijn verwijderd, pakket E 50,- 

4833 BRUHL F.A. graf von, De burgemeester, tooneelspel., 1789 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 140pp, Amsteldam, Pieter Johannes Uylenbroek, op 4 pagina's achterin een fondslijst met prijzen van Uylenbroek E 45,- 

16202 Buchan G., Médecine domestique, ou Traité complet. Trsduit de lÁnglais par D.Duplanil des moyens de se conserver en senté, et de guérir les maladies par le Régime et les Remèdes simples; ..., 1802 , 5th edition, hleather, 1217pp, Paris, Moutardier, tome second & tome cinquième, 2 volumes of 5, covers severly damaged, pakket E 40,- 

0900 BUND L. (samenst.), Freudvoll und leidvoll Perlen der liebe, ca.1890, 5th edition, cloth, 196pp, illustrated by GEHRTS C., po‰ms, goud op snede, back slightly damaged E 7,- 

14162 Bunjan Joh., De leere der Wet en der Genade verklaart: Of Eene Verhandelinge van de Wet en van de Genade, [1755] , 1e druk, leer, kl.8vo, 313pp, Amsterdam, Abraham Cornelis, 'Getrouwelijk uit het Engelsch in het Nederduits overgebracht door Jan Ross', band heeft uitdrogingsverschijnselen, hoeken licht beschadigd E 40,- 

10131 Burgersdijk, De werken van William Shakespeare, Sijthoff, ca.1880, 2e druk, halfleer, gr.8vo, 6 delen, van 1 deel de rug en een stukje van de onderkant van de pagina's beschadigd E 40,- 

5268 Burmeister H., Zoologischer hand-atlas zum schulgebrauch und selbstunterricht, 1860 , 2e druk, stiched, gr.4vo, 192pp, mit 19 von der 32 tafeln mit zeichnungen, blindabdeckung E 35,- 

16625 BUYSSE C., Het recht van den sterkste, A'dam, Versluys, 1893 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 237pp, zeer schaarse 1e druk, belettering op de rug wat vervaagd E 90,- 

9363 Caesaris C.J., Que extant omnia Cum Animadversionibus integris Dion. Vossii, J. Davisii Ut & qui vocatur Julius Celsus de Vita et Rubus Gestis C. Julii Caesaris, ..., 1713 , 1e druk, perkament, kl.8vo, ca.1200pp, C. Boutesteyn & S. Luchtmans, met vele gravures, waaronder uitvouwbare kaarten, pakket E 495,- 

15687 Castelar D.E., Recuerdos de Italia. Segunda parte, 1884 , 3rd edition, leather, 393pp E 8,- 

14390 Catlow A., Popular Conchology; or, The shell cabinet arranged: being An Introduction to the Modern System of Conchology. With a sketch of the natural history ..., 1843 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 300pp, London, Longman, Brown, Green and Longmans, cover broken E 35,- 

8004 Cats J., Keur uit de werken van Jacob Cats, 1852 , 1e druk, linnen, kl.4vo, 640pp, LEIDEN, HEUVEL van den P.H., met portret, naam op schutblad, pakket E 30,- 

15351 Chomel M.N., Huishoudelyk Woordboek, Vervattende vele middelen om zyn Goed te vermeerderen, en zyne Gezondheid te behouden ... Tweede deel, 1743 , 1e druk, linnen, 4vo, 494pp, Leyden, S. Luchtmans, met 47 uitvouwbare gravures, opnieuw in blinde linnen band gebonden, pakket E 350,- 

12775 Cieglerum G., Konst-spiegel der Weereltlikke Vermaaken, ca.1700, 1e druk, perkament, kl.8vo, 411pp, Joannes Boekholt, met 8 gravures, titelblad en pag.81/82 ontbreken, blinde band met titel op rug geschreven, pakket E 95,- 

14848 Claudius M., Liedjes van Matthias Claudius, 1834 , 2e druk, halfleer, kl.8vo, 112pp, onderk.rug besch., enkele pagina's roestvlekkig E 20,- 

16861 Cleyn C., Verzaameling van aanteekeningen op het eerste deel der Vaderlandsche Historie van den heere Jan Wagenaar, 1790-91, 1e druk, ingenaaid, 88pp, R'dam, Nicolaas Cornel, incl. no.2, omslagen ontbreken E 10,- 

15859 Coenraad Mel, De Tabernakel, of breedvoerige beschryving van de Tente der t'Zamenkomste, Benevens alle derzelver deelen en heilige gereedschappen, als, d'Arke des Verbonds, het gouden Altaar, de Kandelaar, de Tafel der toonbrooden, het koperen Waschvat, en het Brandoffersaltaar. Alsmede ..., 1747 , 1e druk, halfleer, 317pp, Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, met een aantal (deels uitklapbare) gravures, pakket E 250,- 

14392 Combe G., Elements of phrenology, 1847 , 1e druk, cloth, kl.8vo, 256pp, with illustrations, New York, William H. Colyer, cover badly damaged, name on endpapers E 25,- 

15370 Commelin C., Beschryvinge van Amsterdam, Zynde een Naukeurige verhandelinge van desselfs eerste Oorspronk uyt den Huyse der heeren van Amstel, en Amstellant, ..., 1726 , 2e druk, halfleer, gr.4vo, 1223pp, A'dam, Andries Van Damme, met ruim 40 gravures, waarvan 1 gescheurd, ruggen besch., dl.1: pp. 501 t/m 504 vervangen door copies, enkele pagina's los, pakket E 950,- 

15381 Commelin C., Beschryvinge van Amsterdam, Desselfs eerste oorspronk uyt den Huyse der Heeren van Aemstal en Aemstellant, 1693 , 2e druk, perkament, folio, 528pp, Amsterdam, Waasberge, deel 1, slecht ex.met slechts 2 gravures, alleen bovenkant titelblad aanwezig, rug kapot, veel losliggende pagina's, pakket E 75,- 

14858 Conscience H., De plaeg der dorpen, 1855 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 181pp, Antwerpen, Drukkery van J.P. van Dieren, naam op schutblad, zeer roestvlekkig, bovenkant rug beschadigd E 10,- 

15188 Cool W., De Lombok Expeditie. Met een 100-tal platen, afbeeldingen, potretten, plattegronden en twee kaarten, 1896 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 496pp, Batavia, G.Kolff & Co, licht roestvlekkige pagina's., in blinde band, naam op schutblad, pakket E 60,- 

3030 COPPEE F., Olivier.-Les Récits et les Elégies, ca.1890, 1e druk, cloth, kl.form, 284pp, goldplated E 12,- 

10834 Cortgeen Van der Goude J.F. v. e.a., Stichtsche cleyne chronicke, ... / Beschryving van Utrecht, 1745 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 152pp, Amsterdam, Jan Hartig, blinde (niet orginele?) band E 150,- 

14159 Costerus F., De geestelike mensch, in sijn Begin, voort-gang, en uyt-eynde, Voor-gestelt in verscheyden Predicatien, 1687 , 1e druk, karton, kl.8vo, 840pp, Hoorn, Stoffel Iansz. Korting, blinde band (in ieder geval rug) wsch. niet orgineel, gebruiksporen zoals talrijke onderstrepingen en ontbrekend schutblad, schaars E 95,- 

13585 Courtin Ch., Bloemen van vreemden bodem. Verhalen voor de jeugd, 1852 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 90pp, Nieuwediep, C.J.Hoogvorst, met 3 kleuren steendrukken waarvan de kleurstof iets in te tegenovergelegen blz is getrokken, los in de band, zeer schaars E 50,- 

16159 Cowden Clarke M. (bew.), Shakespeare's Works Edited, with a Scrupulous Revision of the Text, 1876 , 1e druk, leather, gr.8vo, 1002pp, N.Y., D. Appleton & Company, with numerous etches, slightly stained pages., endpaper loose, pakket E 20,- 

10508 Craandijk C., Wandelingen door Nederland. Noord-Holland, H.D.Tjeenk Willink, 1887 , 3e druk, linnen, kl.8vo, 315pp, geillustreerd door P.A. Schipperus, met wandelkaartjes, mooi ex. E 75,- 

11095 Craandijk C., Wandelingen door Nederland. Utrecht, H.D.Tjeenk Willink, 1888 , 3e druk, linnen, 299pp, ills. waaronder wandelkaartjes E 20,- 

0007 Craandijk C./ Schipperus P.A., Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Amsterdamsche waterwegen, Helmond, Roermond, Arnhem, Baarn, het Gooi, Eemnes, Apeldoorn, ..., H.D.Tjeenk Willink, ca.1880, 1e druk, linnen, gr.8vo, 376pp, met 14 steendrukken E 60,- 

16719 Craandijk J., Wandelingen door Nederland. Noordholland, H.D.Tjeenk Willink, 1882 , 2e druk, linnen, 315pp, met talrijke ills. E 25,- 

13839 Crane W., Flora's feast. A masque of flowers, 1889 , 1st edition, hcloth, gr.8vo, 40pp, illustrated by Walter Crane, London, Cassel & Company Ltd., corners plates sl. damaged E 85,- 

11518 Croockewit J.F., De patriotten te Wijk-bij-Duurstede in de jaren 1783-1787, 1889 , 1e druk, ingenaaid, 80pp, Wijk bij Duurstede, C.Vonk, onder- en bovenk.rug besch., MOGELIJK REEDS VERKOCHT E 30,- 

4836 CUNAEUS P., De republyk der Hebreen of gemeenebest der Joden Onder de wet der Ceremonien en Dienstbaar Jeruza, Vervolgd op de drie boeken van P. Cunaeus, 1700 , 1e druk, leer, kl.8vo, 558pp, Amsterdam, Daniel vanden Dalen, mooi opnieuw gebonden, met 19 -deels uitvouwbare- gravures, PRIJS IS INCL. BOEKNR. 4835 E 195,- 

16145 Dächsel K.A., bijbel, of de geheele heilige schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, (volgens de staten-overzetting) met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden, ca.1880, 1e druk, halfleer, gr.8vo, vertaald door F.P.L.C. v. Lingen, A'dam, A.v.Oosterzee, 8 banden in goede staat, één deel onderk.rug besch., er zouden platen in moeten zitten maar alleen gravures tussen de tekst gezien E 40,- 

1980 DAUDET A., les Femmes d'artistes, ca.1880, 1e druk, cloth, 180pp, Alphonse Lemerre, Paris, with orginal frontispice from A. GILL, top of back sl.dam. E 15,- 

8384 Daudin F.M., Histoire naturelle, generale et particulière, des reptiles. Tome premier, ca.1802, 1st edition, leather, kl.8vo, 384pp, Paris, F.Dufart, with 15 etches, back damaged, scarce E 195,- 

11844 Diercxsens J.C., Antverpia christo nascens et crescens seu acta Ecclesiam Antverpiensem ejusque Apostolos ac Viros pietate... usque ad seculum XVIII,tomus II 1300-1460, 1773 , 1e druk, ingenaaid, 368pp, Antverpiae, Joannem Henricum van Soest, rug ontbreekt, schutblad ontbreekt wsch. E 60,- 

15280 Dorbeck Dr. e.a., Bloemengefluister. kleine gedichten, 1887 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 32pp, A'dam, Jacques Dusseau, met talrijke litho's, mooi exemplaar E 15,- 

14945 Dowling J., Geschiedenis der Roomsche kerk, inzonderheid ook in de Nederlanden, van het begin der pauselijke verdorvenheden tot op den tegenwoordigen tijd, 1855 , 1e druk, halflinnen, 447pp, Dordrecht, H.R. van Elk, tweede deel (van Gregorius VII tot de hervorming), schaars E 30,- 

14413 Dudok De Wit L.C., Herinneringen ontleend aan Reizen Te Water, Te Voet, Te Paard en per Spoor, 1881 , 1e druk, halflinnen, 4vo, 63pp, Amsterdam, Niet in den handel, 1 plaat en de kaart zijn uitgeknipt, gesigneerd door H.Buitenweg en een brief mogelijk door hem geschreven, zeer zeldzaam E 250,- 

15082 Dufour Mm., l'Echo des Feuilletons, recueil de nouvelles, légendes, ..., extraits de la presse contemporaine 8me Année, 1848 , 1st edition, hleather, gr.8vo, 574pp, Paris, with 12 engravings, pakket E 20,- 

13774 Dufresne C., Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, Auctore Carolo Dufresne, Domino Du Cange, Regi … Consiliis, & Franci‘ apud Ambianos Qu‘store ., 1733 , 1st edition, perkament, folio, ca.3900pp, Parisiis, Caroli Osmont, 'Editio Nova locupletioir et auctior; Opera et studio Monachorum Ordinis S. Benedicti Š Congretatione S. Mauri', NOTE: 5 out of 6 volumes!, pakket E 250,- 

8508 Duryer P. (trl), Histoire de la guerre de Flandre, de Famianus Strada traduite par P. Du-Ryer, 1712 , 1st edition, leather, kl.8vo, 1640pp, Bruxelles, Joseph T'Serstevens, 3 vols, with 23 -partly foldable- engravings, spine of part 2 sl.dam., VERY RARE, corners plates damaged E 500,- 

14472 Eckart, Indische brieven aan een staatsraad, Utrecht, de Erven F.Bohn, 1888 , 1e druk, halflinnen, gr.8vo, 247pp, 2 aantekeningen met pen ontdekt, bovenste helft voorkant rug los, gesigneerd door Hein Buitenweg, schaars E 60,- 

9546 Ecker J., Immanuel. Am groáen tag der kommunion, 1899 , 2nd edition, leather, kl.8vo, 828pp, endpapers missing E 10,- 

9458 EEDEN F. v., de Broeders. Tragedie van het recht, A'dam, Versluys, 1894 , 1e druk, linnen, 253pp, Op v.Gelder, mooi ex, onafgesneden E 14,- 

12979 Eeden F. v., DON TORRIBIO, 1890 , 1e druk, linnen, 127pp, naam op schutblad, aanhechting schutbladen los, maar stevig in de band E 10,- 

11831 Eikelenberg S./ Boomkamp G., Alkmaar en zyne geschiedenissen / Alkmaar en deszelfs geschiedenissen, 1747 , 2e herz. druk, leer, gr.8vo, 556pp, Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, rug besch. (voorplat half los en stukje aan onderkant ontbreekt), 7 uitvouwbare gravures w.o. kaarten e.a. ills., naam op schutblad, pakket E 1250,- 

2143 EMANTS M., Godenschemering, H.D.Tjeenk Willink, 1885 , 2e druk, linnen, naam op titelblad E 12,- 

8515 F‚real M.V. de, Mystères de l'inquisition et autres sociétes secrètes d'Espagne, 1846 , 1st edition, hleather, 580pp, Paris, P,Boizard, with 200 engravings, stained pages. E 95,- 

15681 Flammarion C., Viajes Aéreos. Impresoines y estudios diaro de á bordo de doce viajes científicos en globo, c.1870 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 396pp, with illustrations, gevl. E 15,- 

16865 Flavius J., Alle de werken van Flavius Josephus, Behelzende twintigh Boeken Van de Joodsche oudheden, Het verhaal van zyn eigen Leven, De Historie van de Oorlogen der Jooden tegens de Romeinen, De Twee Boeken tegens Apion, En zyne beschryvinge van de Marteldoodt der Machabeen, 1722 , 1st edition, halfleer, folio, 936pp, A'dam, Joannes Oosterwyk, met talrijke gravures w.o. 124 uitvouwbare, w.o. een landkaart v.d. landen rond de Midellandse Zee en een van Israël, scheur in 1 gravure, pakket E 250,- 

14495 Foore A., Bogoriana. Roman uit Indië, H.D.Tjeenk Willink, 1890 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 414pp, gesigneerd door Hein Buitenweg, onder- en bovenk. rug besch., schaars E 35,- 

8877 Formby E.H.H., Het klein Romeinsch martelaarsboek of beschrijving van eenige der voornaamste martelies uit het Romeinsche Keizerrijk..., 1878 , 1e druk, halflinnen, 144pp, met talrijke ills., Leuven, Karel Fonteyn, aanhechting 2 pagina's gerep. met wit papier, stuk v.omsl.voorin geplakt, SCHAARS E 30,- 

8523 Gallois L. (bew), Verkorte geschiedenis der Spaansche inquisitie, sedert derzelver vestiging door Ferdinand V, tot aan de regering van Ferdinand VII, 1828 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 447pp, A'dam, J.C.van Kesteren, bovenk.rug besch., met enkele onderstrepingen met pen, hoeken band l.beschadigd E 125,- 

11539 Geer Van Jutfaas B.J.L. de, De Dom van Utrecht. Eene voorlezing. Met Eenige Aanteekeningen, 1861 , 1e druk, karton, 171pp, Utrecht, Kemink en Zoon, rug kapot E 50,- 

6553 Gelder J. de, Beginselen der stelkunst ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vordering en beschaving, ..., 1821 , 2e herz. druk, perkament, kl.8vo, 506pp, met uitvouwbare platen, pakket E 195,- 

4831 GELLERT C.F., C.F. Gellert's brieven, nevens eenige brieven zyner vrienden, tot dezelven betreklyk, na zynen dood uitgegeeven, 1774 , 1e druk, halfleer, gr.8vo, 450pp, Amsterdam, Pieter Meijer, hoeken band beschadigd E 75,- 

15300 Gellerts C.F., Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, 1773-81, 1e druk, halfleer, Amsterdam Pieter Meijer, met 125 gravures, deel 2 en 3 1e drukken, deel 1 2e(?) druk, bij controle zijn 6 ontbrekende pagina's gevonden, pakket E 75,- 

3915 Général De WIMPFFEN, Sedan, 1871 , 1st edition, hleather, 382pp, with 1 folding map, back damaged, in French E 10,- 

11847 Gerlacvs Van den Bogaert, Den spieghel der devghden van Jesus, Maria, Ioseph, voorgestelt in Rijm-versen ende Gheestelijcke Bemerckinghe ..., 1676 , 1e druk, karton, kl.8vo, 231pp, Antwerpen, Gerardus Van Wolsschaten, met talrijke gravures, los in niet orginele band, eerste pagina's besch. E 250,- 

9243 Gerrits G.E., Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Naar het Engels van Sir Walter Scott. Tweede deel, 1834 , 1e druk, halflinnen, 240pp, blinde band, vertaling van 'Tales of a Grandfatherï, met 6 gravures en titelplaat, naam op schutblad E 45,- 

14454 Gevers Deynoot W.T., Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862, Leiden, Martinus Nijhoff, 1864 , 1e druk, linnen, gr.8vo, 234pp, bovenkant rug licht beschadigd, met onderstrepingen en aantekeningen met pen, band hier en daar verkleurd, gesigneerd door Hein Buitenweg E 75,- 

14588 Girardet F., De ouderlijke nalatenschap, of brieven van gene zijde des grafs. Naar het Hoogduitsch, 1820 , 1e druk, linnen, 348pp, Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, blinde (niet originele) band E 35,- 

12439 Gnther W., Codex Diplomaticus Rheno-Mosellanus. Urkunden-sammlung III. Theil, 1824 , 1st edition, hleather, 527pp, Coblenz, B.Heridt, top one side back loose, pakket E 125,- 

13980 Goeree W., Joodse Oudheden ofte Voor-bereidselen Tot de Bybelsche wysheid, en Gebruik der Heilige en Kerkelijke Historien, 1690 , 1e druk, perkament, gr.4vo, 1716pp, Amsterdam, Wilhelmus Goeree, 2 vols, met 86 full-page gravures, plaat p.827 met een scheur, en enkele afbeeldingen tussen de tekst, ruggen besch., zeldzaam, pakket E 1250,- 

0957 GOETHE J.W. v., Herman und Dorothea/Reineke Suchs/Egmont/Iphigenie auf Tauris, 1863 , 1e druk, hleather, gebr,492p E 7,- 

13546 Goeverneur J.J.A., Hoe langer hoe liever (Goeveneur's Fabelboek), ca.1880, 1e druk, linnen, kl.8vo, 66pp, Leeuwarden, Hugo Suringar, met 26 kleurenills., los in de band E 17,- 

8878 Graesse J.G.Th., Guide de l'amateur de Porcelaines et de Fa‹ences (y compris grès et rerres cuites). Collection complète des marques de porcelaines..., 1894 , 8th edition, cloth, kl.8vo, 236pp, with numerous illustrations, achterk.rug besch., band krasserig E 25,- 

13726 Groneman J., De Gamelan te Jogjakarta. Uitgegeven, met eene voorrede over onze kennis der Javaansche muziek, 1890 , 1e druk, ingenaaid, kl.4vo, 125pp, A'dam, Johannes Mller, rug ontbreekt, de katernen liggen los E 50,- 

13443 Grossi J., Premières Fleurs du Paradis, 1899 , 1st edition, leather, kl.8vo, Turin, L.Simondetti, with numerous beautiful illustrations in the style of getijdeboeken, name on endpapers, rare E 40,- 

7063 Guizot M., L'histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789 racontée … mes petits-enfants. Tome cinquième, 1876 , 1st edition, hleather, gr.8vo, 598pp, Paris, Librairie Hachette & Cie, with large index alphab‚tique, with numerous gravures, signs of usage, bottom back damaged, pakket E 25,- 

4828 GUIZOT P., Les enfans contes … l'usage de la Jeunesse, ca.1827, 2nd edition, leather, kl.8vo, 708pp, Paris, J.Klostermann Fils, 2 volumes, with engravings, backs a little loose, name on endpapers E 50,- 

0274 HAAR B.ter, de St.Paulusrots, 1856 , 2nd edition, linnen, ills,goud op snee E 7,- 

4570 HARBISON P., Irish art and architecture from prehistory to the present, 1878 , 1st edition, boards+dj, gr.8vo, 272pp, London 1978, Thames and Hudson, with 316 ills. E 25,- 

16527 Harris M.C., The Sutherlands, 1862 , 1e druk, linnen, 474pp, New York: Carleton, back damaged, pakket E 10,- 

15055 Harrison J., Floricultural cabinet and Florists' magazine. January to December, 1847, 1847 , 1st edition, hleather, 331pp, London, Whittaker & Co, back partly loose, with 13 hand coloured plates, mostly stained E 95,- 

1430 Hasselt J.L. v., Beknopte spraakkunst der Noefoorsche taal, 1876 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 32pp, het boekje is niet compleet!, los in de band E 5,- 

14664 Hectoreo P.C., zehn-t„gige Beistliche Eindde mit zusammen stimmenden / und zu eines jedes uberhebungweitl„uffig aussgefhrten Betrachtungen / ..., 1723 , 2nd edition, leather, kl.8vo, 640pp, with numerous photographs, Bogel Kreiss, Wilhelm Metternich, back damaged, pakket E 95,- 

14466 HEERING P., Indische schetsen, H.ten Brink, 1886 , 1e druk, linnen, 250pp, achterkant rug los, gesigneerd door Hein Buitenweg in 1951 E 15,- 

16525 Herschel J.F.W., Tratado de astronomia, 1844 , 1st edition, hleather, 354pp, Madrid: Sociedad Literaria y Tipografica, with folding maps, back is missing E 50,- 

16093 Hofman Peerlkamp P. (bew.), Q. Horatii Flacci Carmina, 1834 , 1e druk, perkament, 551pp, Harlemi, Vincentium Loosjes, Latijnse poëzie, pakket E 35,- 

16809 Hogendorp G.K.G. v., Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten Generaal, 1854 , 2e druk, halflinnen, 644pp, deel V, VII en VIII, in 2 vnl. aan de rug beschadigde banden, pakket E 15,- 

12082 Holbein H., L'Alphabet de la mort. Entouré de bordures du XVIè siècle et suivi d'anciens poëmes francais sur le sujet des trois mors et des trois vis, 1856 , 1st edition, cloth, Paris, Edwin Tross, front cover a little stained, otherwise a nice copy, name on endpapers, name on titlepage, rare E 175,- 

15219 Hollander J.J. de, Handleiding bij de beoefening der Javaansche taal, 1886 , 1e druk, ingenaaid, 216pp, Leiden, E.J.Brill, matig exemplaar (rug besch., voorkant los, randen besch.) E 20,- 

15887 Honings R., De dichter als idool, Bert Bakker, 2016 , 1e druk, karton+omslag, 512pp, mooi exemplaar, pakket E 13,- 

1679 Hoogstraten D. van, Beschryving der Heidensche Goden en Godinnen getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren, 1715 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 272pp, te Amsterdam by Nicolaas ten Hoorn, blinde band, met 31 gravures en titelvignet E 150,- 

11771 Hoogvliet A., Abraham, de aartsvader, in XII boeken, 1729 , 2e druk, perkament, Rotterdam, Jan Daniel Beman, met gegraveerde titelplaat en frontispice, voorste ca. 12 pagina's van boekblok iets los van de rest, blinde vlekkerige band E 79,- 

0327 HOOP A.van der, Van Speyk eene winterfantazy, 1840 , 1e druk, karton, tekst op schutblad,120p E 12,- 

10495 Horne A., Geschichte von Frankfurt am Main in gedr„ngter Dartstellung, 1893 , 1e druk, cloth, kl.8vo, 341pp, with illustrations, onderk.rug.slightly damaged E 15,- 

13291 Hove F.P. v., Liber Deoteronomii, vulgatae editionis, versione Belgica, tomus I / tomus II, 1777/80, 1st edition, leather, kl.8vo, ca.600pp, Antverpiae, Joan. Baptistae Carstiaenssens, 2 books, Latin text with dutch expl., top back of one book repaired, of the other sl.damaged, new endpapers book 1, pakket E 50,- 

15279 Hubner Joh., Beknopte vragen over de Geslacht-registers, Nevens de daar toe behoorende Tafelen Tot opheldering Der Regeering-kundige Geschied'nis. Tweede deel, 1729 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 104pp, vertaald door Johan Philip Grimseel, Leyden, Dirk Haak E 100,- 

6766 Hugo V., Le pape, 1878 , 1e druk, halflinnen, 158pp E 7,- 

15389 Hurd W., Oude en tegenwoordige staat en Geschiedenis van alle Godsdiensten, Van de Schepping af tot op den tegenwoordigen Tijd, 1781-91, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 3800pp, Amsterdam, Martinus de Bruyn, 7 boeken met 46 gravures (28 uitslaande) van 62, vnl. in de eerste 4 delen, niet alle platen aanwezig, enkele boeken met lichte besch., pakket E 150,- 

15390 Hurd W., Oude en tegenwoordige staat en Geschiedenis van alle Godsdiensten, Van de Schepping af tot op den tegenwoordigen Tijd, 1782-83, 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, Amsterdam, Martinus de Bruyn, 3e en 5e deel, zonder platen, banden beschadigd, pakket E 25,- 

4417 IGLESIAS DE LA CASA, D.Josef, Poesias postumas Tomo segundo, 1798 , 1e druk, leather, kl.8vo, 284pp, Salamanca, Toxar, good copy E 50,- 

8524 J‚rome M., Recueil de fadaises, composé sur la montagne … l'usage des habitans de la plaine, 1826 , 1st edition, hleather, 582pp, 2 volumes E 75,- 

6429 Jeroense J., Koddige en ernstige opschriften op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden, en andere Taferelen, 1683-91, 1st edition, halfleer, kl.8vo, 728pp, 3 delen in 1, met 15 gravures, matig exemplaar: rug en voorplat los van boekblok, andere kant rug besch., enkele pagina's los, ex-libris voorin E 295,- 

11759 Jowett B., The dialogues of Plato translated into English with analyses and introductions, 1897 , 3e druk, linnen, gr.8vo, Oxford, the Clarendon Press, complete in 5 volumes, backs of 3 volumes repaired (see picture), pakket E 150,- 

14163 Jussieu M.L.P. de, Simon van Nantua, 1819 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 216pp, Amsterdam, M.Westerman, stuk uit schutblad gescheurd, hoeken band l.besch., verder net exemplaar E 25,- 

9492 Kate J.J.L. ten, De nieuwe kerk van Amsterdam, 1885 , 1e druk, linnen, kl.4vo, 232pp, A'dam, D.B.Centen, met een ets van het interieur van de kerk door P.J. Arendzen E 15,- 

10278 Keill J., Inleiding tot de waare natuur- en sterrekunde, of de natuur- en sterrekundige lessen van den heer Johan Keill, M.D., 1741 , 1e druk, perkament, kl.4vo, 628pp, zeldzame Nederlandse vertaling van ''Introductiones ad veram Physicam et veram Astronomiam ...' from 1701, met uitklapbare tekeningen, pakket E 2950,- 

14164 Kemp Joh. van der, De Christen geheel en al het Eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, ..., 1754 , 14e druk, leer, 958pp, Rotterdam, Philippus Losel, rug uitgedroogd en helft titel ontbreekt, , naam op schutblad, pakket E 20,- 

12774 Kemp Vander Joh., De Christen geheel en al het Eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig Predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, 1724 , 4e druk, perkament, gr.8vo, 958pp, Rotterdam, Reinier van Doesburg, band zwaar beschadigd en los van boekblok, schaarse vroege druk, pakket E 45,- 

11234 Kiepert H., Atlas antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de Oude geschiedenis, ca.1880, 4e druk, halfleer, gr.4vo, 26pp, Berlijn, Dietrich Reimer, naam op schutblad, slijtage randen band E 50,- 

10132 Kinschot G..R. v., Beschryving der stad Oudewater; Waarin aangetoont word der zelver Herkomst uit het Uitrechtsche Bisdom, Overgang tot de Graaflykheid van Holland ..., 1747 , 1e druk, halflinnen, 8vo, 600pp, Delft, Reinier Boitet, met 2 tekstills. en 6 (van de 7) uitklapbare gravures, niet orginele l.besch.band, pakket E 395,- 

5468 Kist N.C., Neˆrland's bededagen en biddagsbrieven. Eene bijdrage ter opbouwing der Geschiedenis van Staat en Kerk in Nederland, 1848 , 1e druk, karton, Leiden, S.en J.Luchtmans, 2 delen, 508+675 pag., ruggen ontbreken vrijwel volledig, enkele pagina's los, SCHAARS, pakket E 100,- 

16260 Kleijn H. e.a., Verandermanagement, 2016 , 4e druk, paperback, gr.8vo, 365pp, A'dam, Pearson, z.g.a.n. E 20,- 

15297 KLIKSPAAN, Studentenleven. Met photogravures naar teekeningen van Johan Braakensiek, Sijthoff, ca.1890, 4e druk, linnen, gr.4vo, 334pp, geillustreerd door Joh.Braakensiek, onderkant rug besch., bovenkant l.besch., pakket E 20,- 

8538 Kluit A., Inwijingsrede over 't recht, 't welk de Nederlanders gehad hebben, om hunnen wettigen vorst en heer, Philips, koning van Spanje, aftezweren..., 1779 , 1e druk, halfleer, 114pp, Leiden, Johannes le Mair, rede bij de aanvaarding van zijn post als gewoon hoogleraar in de oudheden, uit het Latijn vertaald E 95,- 

8382 Kluit A., Wederlegging der ontzwagtelde en gezuiverde aldervroegste vaderlandze oudheden van den heer J.Bent benevens ..., 1761 , 1e druk, halfleer, 168pp, 's Gravenhage, Pieter Gerard van Balen, onderkant rug licht beschadigd, enkele pag. gevlekt E 125,- 

11852 Kmmer U., Carte drefsée pour servir … l'intelligence des projets de canaux décrétés & … d‚cr‚ter dans la Campine, 1844 , 1e druk, cloth, uitvouwbare landkaart op linnen van de Kempen in halflinnen boekje (rug besch.) E 75,- 

10365 Koenen M.J., School en studie. maandschrift voor opvoeding en onderwijs. 2e en 3e jaargang, 1880-81, 1e druk, halflinnen, 756pp, blinde banden, pakket E 20,- 

15758 Koenig R., Deutsche litteraturgeschichte, 1889 , 20e druk, halfleer, 296pp, met talrijke ills., Bielefeld und Leipzig, met kleurenplaten E 9,- 

15478 Kok J., Vaderlandsch woordenboek. Derde deel, 1786 , 20e druk, ingenaaid, kl.8vo, 372pp, A'dam, Johannes Allart, met uitklapbare tabellen, over o.a. A'foort, Amerongen, A'dam, blind omslag, rug besch., boekblok niet stevig, enkele pagina's achterin besch., pakket E 20,- 

15324 Koning C. de, Tafereel der stad Haarlem en derzelver geschiedenis van de vroegste tijden af tot op den tegenwoordigen toe, 1807-08, 1e druk, ingenaaid, 1384pp, dl. 1, 3 & 4, 1 van de ca. 8 platen nog aanwezig, plattegrond ontbreekt, ruggen half weggesleten, pakket E 150,- 

16679 Koster H., Het vinkje. Twee- en driestemmige liederen. muzijk van Bordèse..., 1863 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 48pp, onderkant rug beschadigd E 5,- 

11810 Kramm Chr., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd, 1857-61, 1e druk, halfleer, gr.8vo, 6 delen in 3 banden, licht roestvlekkige pagina's., pakket E 160,- 

14391 Kriegel M.A., Opera P. Virgilii Maronis, Welche aus den Schriften der alten und neuern Wortforscher, Und ... deutlich und zul„nglich erkl„ret ... Abraham Kriegel, 1757 , 1st edition, vellum, kl.8vo, 1060pp, Frankfurt, Paul Siegmund G„bler, in Latin and German, with some notes and underlinements, cover damaged, pakket E 95,- 

4829 LA CROIX J. FR. (MARQUIS DE CASTRIE), Anecdotes Arabes et musulmanes depuis l'an de J.C. 614, Epoque de l'établissement du Mahométisme en Arabie, par le faux Prophète Mahomet;..., 1772 , 1st edition, leather, kl.8vo, 736pp, Paris, Vincent, gilt paneled spine, corners damaged, back attached to pages (original?), hinge partly cracked, abou the life of Muhammed etc, pakket E 100,- 

8512 Lachatre M., Histoire des papes. Mystères d'iniquités de la cour de Rome/Histoire du consulat et de l'empire/histoire de la restauration/les mystères du confess..., ca.1890, 1st edition, hleather, gr.8vo, Paris, Docks de la Librairie, 3 vols, with numerous engravings, 1840 + 120 + 152 + 157pp, l.signs of usage, pakket E 125,- 

6374 Lassalle F., Ein litterarisches Characterbild, 1894 , 3rd edition, cloth, 190pp, belangrijk werk, Gotisch schrift E 15,- 

8774 LAURILLARD E., Graan en Groen. Opstellen en Dichten, 1894 , 1e druk, linnen, 164pp, binding losjes E 6,- 

6360 Laurillard E., De marsch der menschheid, 1897 , 1e druk, linnen, Met 45 illustrati‰n van G.J. Bos, band gekromd E 8,- 

14851 Laurillard E., Op uw stoel door uw land, 1891 , 1e druk, linnen, 224pp, met ills., A'dam, D.B.Centen, naam op schutblad E 15,- 

6162 LAURILLARD E., Uit de papierentasch, 1867 , 2e druk, linnen, 200pp, naam op schutblad E 5,- 

8510 Lavall‚e J., Histoire des inquisitions religieuses d'Italie, d'Espagne et de Portugal, Depuis leur origine jusqu' … la conquˆte de l'Espagne, 1809 , 1st edition, hleather, 815pp, Paris, Capelle et Renard, 2 vols in 1, with 6 engravings, very nice copy (near 'mint') E 225,- 

11849 Le Comte de Neny S.E.M., Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas autrichiens, tome second, 1785 , 2nd edition, stiched, 220pp, Bruxelles, BenoŒt Le Francq, band zwaar besch. E 65,- 

8264 Lennep J. v., Holland almanak voor 1864, 1863 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 264pp, Amsterdam, Kraay, met 6 gravures E 25,- 

14014 Lennep J.v./Gouw J.ter, Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven, 1869 , 1e druk, halfleer, 412pp, met talrijke ills., Amsterdam, Gebr. Kraay, mooi exemplaar, alleen randen karton wat afgesleten E 25,- 

16742 Lennep J.v./Gouw J.ter, Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven, 1869 , 1e druk, linnen, 412pp, met talrijke ills., Amsterdam, Gebr. Kraay, mooi exemplaar E 30,- 

14021 Lennep J.v./Gouw J.ter, De uithangteekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd, 1868 , 1e druk, linnen, 857pp, met talrijke ills., Amsterdam, Gebr.Kraay, 2 delen, bovenkant rug zeer licht besch., pakket E 95,- 

25068 Lisle L. de, Oeuvres de Leconte de Lisle. Poèmes Antiques, ca.1880, 1e druk, hleather, kl.8vo, 318pp, Paris, Alphonse Lemerre, goldplated on top E 30,- 

10415 Littrow J.J. von, Tafereel van het heel-al. Onderhoudende beschrijving van het Uitspansel en den Aardbol, 1848 , 1e druk, halfleer, gr.8vo, 1618pp, met talrijke ills., 4 delen in 3 banden, de hoeken van de banden zijn (soms behoorlijk) beschadigd, pakket E 100,- 

4976 LITTWACK J., Verhandeling over de proefgetallen van negen en elf; voorafgegaan door eene aanspraak, gedaan in het Wisk Gez.schap Mathesis Artium Genitrix, 1821 , 2e druk, leer, 8vo, 45pp, Amsterdam, Schallekamp en van de Crampel, met opdracht van de auteur!, goud op snede, goed ex. E 175,- 

15386 Long I. le (vert), Gedenkwaardig en Uytvoerig Historisch Verhaal, van de Verdrevene Ballingen, uyt het Aarts-Bisdom van Saltzburg ... Tweede deel, 1733 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 594pp, A'dam, Hendrik Vieroot, met een uitslaande kaart en een uitslaande gravure, band smoezelig en zonder titel, pakket E 75,- 

13749 Longfellow, Longfellow's poems, ca.1890, 1e druk, halflinnen, 4vo, 80pp, geillustreerd door sir John Gilbert, London, George Routledge & Sons E 15,- 

15385 Loon G. v., Beschryving zo van de onderscheydene Ridders en der zelver Schildknaapen in Holland, als van de Heele, halve, achtste eedelieden en daarbeneden ..., 1750 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 713pp, Leiden, Pieter vander Eyk, 5e deel uit de reeks 'Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland', blinde band, met uitgebreid register, pakket E 125,- 

15383 Loon G. v., Wat den voet tot het eyndigen der Dienstbaarheyd Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrijgemaakten en Welgeboorene Lieden; Midsgaders.., 1746 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 400pp, Leiden, Pieter vander Eyk, vierde deel van 'Beschryving de aloude Regeeringwyze van Holland', pakket E 60,- 

9019 Loti P., Pˆcheur d'islande. Cent vingt-huit compositions de E.Rudeaux, gravures sur bois de J.Huyot, 1893 , 1st edition, cloth, 4vo, 305pp, Paris, Calman L‚vy, pages loose, pakket E 15,- 

15357 Luiken Joh., De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen van het Nieuwe Verbond; vertoonende drie honderd zeven en dertig konstige figuuren. Verrykt met ..., 1712 , 1e druk, perkament, gr.8vo, ca.300pp, met talrijke ills., Amsteldam, Pieter Arentz, Tweede deel, pp. 380 t/m 675, boekblok op veel plaatsen los, blinde band, pakket E 75,- 

16731 Lutherus M., Het nieuwe Testament, 1852 , 1e druk, leer, kl.8vo, 686pp, A'dam, Nederlandsche Bijbel-Compagnie, pakket E 15,- 

15092 Luyken J., Het overvloeijend herte, of Nagelatene Verzen / Drie brieven, 1767 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 281pp, Haarlem, C.H.Bohn, met talrjke gravures, 19 bladen ontbreken, 7 bladen uitgeknipt maar wel aanwezig E 75,- 

16740 Macaulay Th.B., Geschiedenis van Engeland. Dl. 1, 2, 4 & 5 van 6 delen, 1869-71, 1st edition, hleather, A'dam, Wed. J. C. van Kesteren E 23,- 

8520 Maire H. le, Petit anacharsis, ou voyage du jeune anacharsis en Grèce abrégé de J.-J. Barthélemy, pour l'usage de la jeunesse, 1820 , 1st edition, hleather, kl.8vo, 416pp, Paris, Pierre Blanchard, ills., besch. E 25,- 

11974 Marmontel J.F., Contes Moraux, ca.1800, 1st edition, leather, kl.8vo, 532pp, Paris, Mme, veuve Richard, 2 parts in one, 2 frontispices, back damaged, pakket E 50,- 

7392 Marsay Ch.H. de, Zeugniá eines kindes von der Richtigkeit der Wege des Geistes... mystischen und buchst„blichen Erkl„rung der Offenbarung Jesu Christi... Johanni..., 1737 , 1st edition, leather, kl.8vo, 889pp, aus dem Frans”sischen original-manuscript, Erster teil, back damaged, mit vorrede des Autoris und register, pakket E 100,- 

14740 Martens Ch. de, Guide diplomatique précis des droits et des fonctions des agents diplomatiques et consulaires suivi d'un Traité des actes et offices ..., 1866 , 15th edition, hcloth, 990pp, Tome premier & second, 3 volumes, corner cut from titlepage, pakket E 40,- 

15089 Martinet J.F., Katechismus der natuur. Eerste deel / Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het eerste deel, 1778 , 4e druk, halfleer, 734pp, Amsterdam, Johannes Allart, met 4 gravures, sticker op de rug, pakket E 30,- 

9131 Marx L.F., Katholisches gebetbuch fr gefhlvolle kinder, 1834 , 4e druk, leather, kl.8vo, 296pp, met 4 kopergravures, gotisch schrift, slightly stained pages. E 10,- 

5063 MENOCHIO P.Io.Steph, Institutionis Oeconomicae ex Sacris Litteris depromptae. Libri duo, 1627 , 4e druk, vellum, kl.8vo, 542pp, Sumptib. ndreae & Iacobi Proft, ingekleurd vignet op titelpagina, boek ligt los in blinde perkamenten band E 175,- 

14660 Meulen R. v.d., Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld, Sijthoff, 1892 , 1e druk, linnen, 182pp, met talrijke ills., met talijke gravures, enkele in kleur, 3 pagina's met platen liggen los, roestvlekkig. E 26,- 

5067 MILTON J., The poetical works of Milton. Volume II. Containing Paradise regain'd; Samson Agonistes; and, poems upon several occasions. With The life of Milton, 1755 , 1e druk, leather, kl.8vo, 384pp E 95,- 

1369 Mitford M.R., Children of the village, ca.1880, 1st edition, hcloth, 134pp, George Routledge & Sons, many beautiful engravings, some pages loose, corners rubbed E 8,- 

11851 Moeller J., Atlas de géographie historique, ca.1870, 1st edition, hcloth, 4vo, Bruxelles, C.Callewaert FrŠres, cover heavily damaged E 75,- 

10565 Moens J.C.B., De kinacultuur in Azië 1854 t/m. 1882, 1882 , 1e druk, linnen, 4vo, Batavia, Ernst & Co., 'met 33 platen en een kaart', gevl. E 75,- 

10926 Mohn P., The holy child. Sixteen coloured illustrations by Paul Mohn, [1887] , 1st edition, hcloth, 4vo, London, Society for Promoting Christian Knowledge, name on endpapers, edges of the cover sl.dam. E 20,- 

16266 Moliere, Oevres complètes de Moliere. Tome premier, tome troisiène et tome cinquième, 1864 , 1st edition, halfleer, c.1030pp, Paris, Napoléon Chaix, covers damaged, pakket E 25,- 

8519 MoliŠre, Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition, 1878 , 1st edition, hleather, kl.8vo, 1632pp, Paris, Laplace, Sanchez et Cie, with 10 coloured ills. byGeffroy & H.Allouard, name on endpapers E 25,- 

11076 Motley J.L., De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Tweede afdeeling, 1868 , 1e druk, karton, kl.8vo, 353pp, rug besch. E 5,- 

13304 Motley J.L., The rise of the Dutch republic, 1896 , 2nd edition, cloth, kl.8vo, London, George Bell and sons, 3 volumes, 2 backs at one side a ltittle loose, pakket E 15,- 

8484 Mr. B., Idée generale de la theologie payenne Servant de Refutation au Systeme de Mr. Bekker Touchant L'existence & L'Operation des demons ..., 1699 , 1st edition, hleather, kl.8vo, 227pp, Amsterdam, Jean du Fresne, 13.7x9cm, nice copy, rare E 150,- 

11444 Mrs. Molesworth, Little miss Peggy. Only a nursery story, 1893 , 4th edition, cloth, kl.8vo, 195pp, illustrated by Walter Crane, name on endpapers, endpapers slightly stained pages. E 25,- 

9005 Multatuli, Aleid. Twee fragmenten uit een onafgewerkt Blyspel, A'dam, Versluys, 1891 , 1e druk, karton, 74pp, rug besch., los in de band, hoek uit schutblad E 10,- 

14850 Naber J.W.A., Rechlindis. Handleiding bij het Kunstnaaldwerk, Utrecht, de Erven F.Bohn, 1893 , 2e druk, linnen, 213pp, met ills., hoek uit schutblad, bandill. vervaagd, verder mooi exemplaar, licht roestvlekkige pagina's. E 25,- 

14846 Naber J.W.A., Rechlindis. Handleiding bij het Kunstnaaldwerk, Utrecht, de Erven F.Bohn, 1893 , 2e herz. druk, linnen, 213pp, met ills., vlek op de band (vnl. achterkant), verder mooi exemplaar E 25,- 

11102 Nijhoff P., Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald, 1869 , 2e herz. druk, karton, kl.8vo, 339pp, rug en achterplat ontbreken, boekblok ligt los, geen illustraties E 15,- 

15668 Noel Humphreys H., The Coin collector's manual, or Guide To the Numismatic Student in the Formation of a Cabinet of Coins, 1887 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 725pp, with illustrations, London, George Bell and Sons, 2 volumes (only one on the photo), top spine damaged,, gevl., a few pages loose E 25,- 

15258 Noordziek J.J.F., Gedenkboek der Costers-feesten Van 15, 16 En 17 Julij 1856, 1858 , 1e druk, linnen, 360pp, met ills., Haarlem, Lourens Janszoon Coster, SCHAARS, matig exemplaar (rug bijna los, boekblok los in band en niet geheel intact, enkele pag. besch.) E 50,- 

15651 Nuyens W.J.F., Geschiedenis van de vorming van de Republiek der Zeven Vereenigde Provincien, 1865-70, 1e druk, halfleer, A'dam, C.L. van Langenhuysen, alle 4 delen in 8 banden. mooie exemplaren E 95,- 

13778 Nyloe J., Predikaatsien en andere stichtelyke mengelstoffen over uitgeleze plaatsen van Godts H. Woort, 1740 , 4e druk, karton, 577pp, Amsteldam, Adriaan Wor, bijgebonden: Stichtelyke verklaringen over enige plaatsen der h.schrift en andere nutte stoffen, band besch., pakket E 75,- 

2790 Oldenborgh P. v., De belegering en verdediging van de Willemstad in Maart MDCCXCIII, 1793 , 1e druk, karton, 144pp, Dordrecht, A.Bluss‚ en Zoon en J.Allart, met 8 gravures, waarvan 5 uitvouwbaar, rug zwaar beschadigd, stevig boekblok, naam op schutblad, lijst intekenaren, SCHAARS E 375,- 

15070 Ollefen L.V., Verkorte beschryving van Amsteldam, geschikt voor de opvoeding der jeugd, 1782 , 1e druk, ingenaaid, 279pp, Amsteldam, J.B.Elwe, strookje uit titelblad en helft laatste pagina uitgeknipt, rug en randen besch. E 25,- 

9665 Oudemans C.A.J.A. (red), Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Eerste deel, Groningen, Wolters Noordhoff, 1865 , 1e druk, halfleer, gr.8vo, 158pp, met 18 chromolito's, waarvan sommige licht roestvlekkige pagina's. aan de randen, rug besch (los van achterplat) E 125,- 

9562 Ozanam A.F., La civilisation Chrétienne chez les Francs - Recherches sur l'histoire ecclésiastique, politique et littéraire des temps mérovingiens et ..., 1850 , 1st edition, hleather, 492pp, LiŠge, J.G.Lardinois E 25,- 

9921 Paffenrode J. v., Der Grieken en Romeynen krygs-handel: Ofte Beschrijvinge van de Griekse en Roomse land-militie waer onder vele outheden dier Volkeren ..., 1686 , 2e druk, perkament, 4vo, 392pp, Leiden, Pieter vander Meersche, met talrijke ills. waarsch. van Van der Ulft, zeer zeldzaam, pakket E 1950,- 

16199 Parley P., Peter Parley's Universal history on the basis of Geography. A new edition, brought down to the present day. Illustrated by 20 maps and 125 engravings, 1880 , 2e druk, boards, kl.8vo, 718pp, New York, Ivision, Blakeman, Taylor & Company, cover damaged, name on titlepage, pakket E 15,- 

8479 Parny E., Les galanteries de la bible Avec une Eau-Forte, 1892 , 2e druk, hcloth, kl.8vo, 118pp, Bruxelles, H. Levacher, not numberd copy of 250 copies, with an original etching, uncut E 25,- 

16531 Peck W.G., Manual of algebra, 1875 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 331pp, New York, A.S.Barnes, gevl., with pencil written on the endpages E 10,- 

3505 PELKWIJK J.ter, Beschrijving van Overijssels watersnood in Februarij 1825, 1826 , 1e druk, karton, 288pp, Zwolle, Clement, de Vri en van Stegeren, rug licht beschadigd, met 3 gravures en frontispice, enkele verbeteringen met pen, met krantenknipsel over de watersnood, naam op titelblad E 250,- 

14487 Perelaer M.T.H., Baboe Dalima. Opium roman, A'dam, Elsevier, 1890 , 2e druk, linnen, kl.8vo, 643pp, mooi exemplaar, pakket E 150,- 

11790 Persille L.F., Handleiding der algemeene natuurkunde van den zieken mensch, ten gebruike bij het onderwijs aan 's rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen, 1850 , 1e druk, halflinnen, 413pp, Utrecht, J.G.van Terveen en Zoon E 125,- 

8522 Picard L.B., Le Gilblas de la révolution ou Les confessions de Laurent Giffard, 1824 , 2nd edition, hcloth, kl.8vo, ca.850pp, Paris, Baudouin PFrŠres, 5 volumes in 2 books, with 5 engraved frontispieces, l.signs of usage E 75,- 

11789 Plutarchus, Tome II de la vie de Themistocle, Camillus, Pericles, Fabius Maximus, Alcibiade & Coriolan, ca.1800, 2nd edition, leather, kl.8vo, 568pp, De levens van Grieken en Romeinen onderling vergeleken, in het Frans, voor- en achterplat besch., met gravures, pakket E 40,- 

16533 Privat-Deschanel A., Tratado elemental de fisica, 1872 , 2nd edition, cloth, 855pp, with numerous illustrations, Paris, Hachette y Cia, paper browned, cover, especially spine damaged, pakket E 50,- 

15355 Razoux W.P., Een aardig prentenboek / Een nieuw aardig prentenboek, 1899 , 2nd edition, halflinnen, kl.4vo, 20pp, Schiedam, H.A.M. Roelants, 2 delen, versjes op rijm met kleuren ills., los in de band, gekrast op schutblad en binnen kant band, hoeken band beschadigd, in deel 1 veel gescheurde pagina's E 20,- 

4226 Reclus ., De oorspronkelijken. Sudiën over vergelijkende volkenkunde. Oostelijke en westelijke Eskimo's, Apachen, Monticolen der Nilgherris, Nairs, Khonds, 1898 , 1e druk, linnen, 417pp, keurig ex bibliotheek exemplaar met wat papierresten op schutblad en 3 bibliotheekstempels binnenin, sm. E 12,- 

14453 Rees W.A. v., Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier, D.Bolle, 1869 , 2e druk, linnen, 640pp, met ills., gesigneerd door Hein Buitenweg, pakket E 65,- 

14452 Rees W.A. v., Toontje Poland, D.Bolle, 1896 , 2e herz. druk, linnen, 378pp, met ills., licht roestvlekkige pagina's., schaars E 125,- 

16182 Reeve L.A., Elements of Conchology. An introduction to the Natural History of shells and of the Animals which form them, 1860 , 1st edition, cloth, 203pp, London, published by the author, with 46 color plates, very rare!, outside in bad, inside in very good condition, plates in clean condition E 195,- 

15088 Richard A., Nieuwe beginselen der kruidkunde en der planten-natuurleer, 1831 , 1e druk, halfleer, 613pp, Franeker, G.Ypma, vertaling door H.L.v.Altena van 'Nouveaux ‚l‚ments de botanique et de physiologie v‚g‚tale', met 4 gravures, tekst op schutblad, rug besch, pakket E 60,- 

15469 Riemersma F., A Life of ART, 2016 , 1e druk, paperback, gr.8vo, 174pp, met een uitgebreide opdracht van de auteur E 10,- 

15048 Rigord F.-X., Connoissance de la mythologie, par demandes et par réponses, 1777 , 7th edition, leather, kl.8vo, 444pp, Paris, Vve Savoye, back damaged, pakket E 25,- 

14464 Roorda Van Eysinga P.P., Nederlands roem in Oost-Indie in acht zangen, 1831 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 234pp, onder- en bovenkant rug besch., gesigneerd door de auteur!, zeer schaars E 150,- 

11772 Royen, M.D. A. van, Florae leydensis prodromus, exhibens plantas, quae in horto academico lugduno-batavo aluntur., 1740 , 1e druk, leer, kl.8vo, 538pp, Lugduni Batavorum, Apud Samuelem Luchtmans, met uitgebreide index op Latijnse namen, zeldzaam, pakket E 750,- 

5059 SAILLET A.de, Le mérite des enfants. Galerie anecdotique, 1846 , 1e druk, hleather, 544pp, Paris, P.-C.Lehuby, stained pages., avec beaucoup de gravures E 25,- 

5999 Saint-Pierre B. de, Paul & Virginie, 1878 , 1st edition, hleather, 250pp, Paris, Alphonse Lemerre, with 7 steel engravings, back damaged, corners plates sl. damaged E 40,- 

8531 Saint-Priest A. de, Histoire de la chute des Jésuites au dix-huitième siècle (1750-1782), 1845 , 1st edition, hcloth, 198pp, Bruxelles, Wouter FrŠres, with an engraving of Cl‚ment XIV, spine damaged E 25,- 

15384 Salmon Th., Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Switzerland en Italie., 1760 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 660pp, Amsterdam, IsaakTirion, 2 delen in 1band, zonder de 6 platen, met enkele naamstempels voorin, rug besch. en op geschreven, band smoezelig, pakket E 60,- 

9461 Schaepman H.J.A.M., Verzamelde dichtwerken, 1899 , 5e herz. druk, kunstleer, 182pp, met een portret door J.Veth, hoek uit schutblad, los in de band E 5,- 

8527 Scheltema J., Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands, 1828 , 1e druk, karton, 312pp, Haarlem, Vincent Loosjes, + 101p aanteekeningen en ophelderingen, rug en achterplat besch., onderstrepingen met pen E 125,- 

13549 Schiller F., Het lied van de klok, ca.1880, 1e druk, linnen, folio, 35pp, Neurenberg, Kunsthandel, Theo Stroefer, met prachtige band en prachtige etsen, voorste schutblad zit los E 20,- 

15471 Schouten P. e.a., Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren XXI. deel; vervolgende den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, en vervattende in 't byzonder die van Utrecht, 1758 , 1e druk, leer, kl.8vo, 447pp, A'dam, I.Tirion, N.B: zonder illustraties! deel 1 over Utrecht E 25,- 

15465 Schouten P. e.a., Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren XXIV-XXVIst deel, behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland. tweede deel / derde deel /, 1786-89, 1e druk, perkament, kl.8vo, 2149pp, A'dam, P.Schouten, N.B: zonder illustraties E 95,- 

16142 Schouten P. e.a., Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren XVIIde. deel. Vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Holland / XVIIIde deel, 1750 , 1e druk, karton, kl.8vo, 638pp, A'dam, I.Tirion, N.B: zonder illustraties!, 2 verschillende besch. banden, pakket E 25,- 

15476 Schouten P. e.a., Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, derde deel, Vervattende de beschryving der provincie Gelderland, 1741 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 526pp, A'dam, I.Tirion, N.B: zonder illustraties! Beschrijvingen van o.a. de provincie, Nijmegen, Tiel, Buren, Zutphen, Arnhem, Wageningen en Elburg, achterplat besch., pakket E 35,- 

15645 Schouten P. e.a., Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden. Eerste deel, Vervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, ..., 1739 , 2e druk, halfleer, kl.8vo, 638pp, A'dam, I.Tirion, N.B: met 6 platen (incompleet), naam op schutblad, pakket E 35,- 

15473 Schouten P. e.a., Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, twaalfde deel, Vervolgende de beschryving van de provincie van Utrecht, 1771 , 2e druk, leer, kl.8vo, 450pp, A'dam, I.Tirion, N.B: zonder illustraties! deel 2 (?) over Utrecht. Beschrijvingen van o.a. Amersfoort, Rhenen, Wyk te Duurstede en Montfoort E 28,- 

12779 Schrant J.M., Verkort Lees en Gebedenboek voor Katholijke Christenen. Naar het Hoogduitsch van J.M.Sailer, 1825 , 2e herz. druk, leer, kl.8vo, 465pp, naast de frontispice 1 van de 3 ills. aanwezig, rug aan ‚‚n kant deels los E 20,- 

16696 Scott W., Lord Nigel of De Schot in Londen, 1833 , 1e druk, halflinnen, 872pp, Leyden, A.&J. Honkoop, in 2 delen, met titelvignetten, pakket E 65,- 

4124 SELS W.H., Zedelyke uitspanningen, bestaande in vier geschiedenissen. Eerste deel, 1771 , 1e druk, halfleer, 346pp, Amsterdam, F.de Kruyff, met 4 gravures en 1 gezang, enkele stukjes papier van voor- en plat, verder goed ex. van dit bekende werk E 150,- 

2385 Sels w.h., Zedelyke uitspanningen bestaande in vier geschiedenissen. Eerste deel, 1771 , 1e druk, halfleer, 341pp, rug en 4 gravures ontbreken E 25,- 

11693 Shakespeare W., Outlines to Shakspeare's Tempest: A series of twelve plates; with [selections From] the text in English, German, French and Italian, [1836] , 1e druk, cloth, folio, illustrated by H.C.Selous, London, A.Schloss, stained pages., back repaired, etchings clean E 40,- 

9612 Shaw V., The illustrated book of the dog, 1890 , 1st edition, cloth, 4vo, 664pp, London, Casell & Company, with 28 chromolithograph plates and many wood engravings, top of spine damaged, stained pages., pakket E 695,- 

15896 Sluyters W., Buyten-Eensaem Huys- Somer en winterleven. aenwijsende ... / Eybergsche sang-lust, mitsgaders ... / Vreugd- en liefdes-sangen Aen de ... / Christelyke Doods-betrachting, Bestaende in verscheyde sterf-gesangen en doods-echt-scheydinge / Lyk-reden / Gesangen / Psalmen, Lofzangen / Lofsang Der Heylige, 1731-39, 9e druk, perkament, kl.8vo, 668pp, Amsterdam, By de Weduwe van Gysbert de Groot, 7 gravures, band zwaar besch., boekblok intact, pakket E 60,- 

11845 Smet C., Heylige en roemweerdige persoonen, De welke ... bezonderlyk medegewerkt hebben om de ROOMSCH-CATHOLYKE RELIGIE IN GEHEEL NEDERLAND, ..., 1808 , 1e druk, halfleer, 508pp, Brussel, P.-J.De Haes, rug los in het boek, pakket E 60,- 

15373 Smids L., Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of Woordenboek, Behelsende Nederlands. Steden en dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, ..., 1737 , 2e druk, perkament, kl.8vo, 417pp, Haarlem, Joannes Marshoorn, zonder de platen, tekst op schutblad, met een hoofdstuk door P.Langendyk over de huizen Breederoode en Aelbrechtsberg, pakket E 75,- 

15374 Smids L., Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of Woordenboek, Behelsende Nederlands. Steden en dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, ..., 1711 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 402pp, A'dam, Pieter de Coup, zonder de platen, naam op schutblad, perkament heel grauw, pakket E 60,- 

15375 Smids L., Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of Woordenboek, Behelsende Nederlands. Steden en dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, ..., 1711 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 402pp, A'dam, Pieter de Coup, zonder de platen, naam op schutblad, pakket E 65,- 

15376 Smids L., Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of Woordenboek, Behelsende.... Steden en dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, ... / Aanhangsel tot Ludolf, 1774-78, 3e druk, perkament, kl.8vo, 896pp, Haarlem, Joannes Marshoorn, tekst op schutblad, titelbl. ontbr., hoofdstuk door P.Langendyk over 2 huizen/ Auteur 2e boek: Th.v.Brussel, uitg. G.Bom, schaars, beide zonder de platen, pakket E 150,- 

15377 Smids L., Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of Woordenboek, Behelsende.... Steden en dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, ... / Aanhangsel tot Ludolf, 1774-78, 3e herz. druk, karton, kl.8vo, 896pp, Haarlem, Joannes Marshoorn, hoofdstuk door P.Langendyk over 2 huizen/ Auteur 2e boek: Th.v.Brussel, uitg. G.Bom, schaars, beide zonder de platen en ruggen besch., pakket E 125,- 

16526 Smith Asa, Primer libro de geografia de Smith, o Geografia elemental, 1867 , 2nd edition, hleather, kl.8vo, 142pp, with numerous illustrations, Noeva York: Appleton y Ca, with colored maps, cover damaged E 20,- 

12922 Smith F.E., English botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters. vol.XXIII, 1806 , 1st edition, hleather, 8vo, ca. 80 nice col.ills. by James Sowerby, spine at both sides damaged E 95,- 

11842 Smits F.W. Wilhelmo, Psalterium vulgatum versione Belgica, tomus I, 1744 , 1e druk, leer, 843pp, Antverpiae, Petri Jouret, hoekje uit onderkant rug, pakket E 195,- 

15757 Spruijt C.B., Proeve van eene geschiedenis van de leer der aangeboren begrippen, 1879 , 1e druk, linnen, 357pp, Leiden, E.J.Brill, naam op titelblad E 25,- 

8281 STAMPERIUS J., Keetje, Sijthoff, ca.1898, 1e druk, linnen, 76pp, serie 'De kindervriend', ills., boekblok tegen rug geplakt, verder goed ex. E 60,- 

14161 Steenstra P., Grondbeginselen der meetkunst, 1825 , 9e druk, halfleer, 579pp, Leyden, Samuel en Johannes Luchtmans, tekst op schutblad, randen band l.besch., onderkant rug licht beschadigd, , bovenkant rug beschadigd, pakket E 75,- 

12441 Stellwagen A.W., Van en naar Indië. Valentijn's 1ste en 2de uit- en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huets litterarisch-critische studie over Fran‡ois Valentyn, 1882 , 9e druk, ingenaaid, kl.8vo, 189pp, 's-Gravenhage, H.J.Stemberg, rug besch., naam op omslag E 18,- 

15201 Stortenbeker W. e.a.(red), Tijdschrift voor de Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel XIX. Zesde serie. Deel II, 1870 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 577pp, opnieuw ingebonden(?), met 2 uitvouwbare kaarten (Engano & Minahasa) en enkele tekeningen, pakket E 25,- 

15919 Straaten P. v., Was ik maar thuis gebleven, A'dam, de Harmonie, 2017 , 1e druk, paperback, gr.8vo, 160pp, z.g.a.n. E 8,- 

8609 Strada F., Supplement a l'histoire des guerres civiles de Flandre sous Philippe II, roi d'Espagne, du pere famien strada, et d'autres auteurs, 1729 , 1st edition, leather, kl.8vo, 560pp, A'dam, Pierre Michiels, bottom of spine of vol.1 damaged, with 3 engravings, VERY RARE E 175,- 

11791 Strootman H., Vraagstukken en oefeningen, ter toepassing van het geleerde in de beginselen der stelkunst van S.F. Lacroix, 1840 , 2e herz. druk, karton, 110pp, Breda, Van Gulick en Hemans, gebruikssporen E 40,- 

15388 Stuart M., Vaderlandsche historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van de vestiging van het erfstadhouderschap ..., 1824-26, 2e herz. druk, ingenaaid, 1117pp, Amsterdam, E.Maaskamp, 3e en 4e deel, zonder platen, slechte exemplaren, ruggen zwaar besch, 1 boekblok niet geheel intact, pakket E 50,- 

8386 Susemihl A.J., Eisenbahn-bauwesen fr bahnmeister und bauausseher, 1892 , 5e herz. druk, linnen, kl.8vo, 428pp, met talrijke ills., Wiesbaden, Verlag von J.F.Bergmann, pakket E 100,- 

16105 Swedenborg E., Over den Hemel en zijne wonderen en over de Hel naar hetgeen gehoord en gezien is, 1899 , 1e druk, linnen, 463pp, Enkhuizen, Posthuma, onderkant rug licht beschadigd, naam op schutblad E 17,- 

9955 Tennyson, Enoch Arden, 1895 , 1e druk, leather, kl.8vo, 86pp, with numerous illustrations, Berlin, Hermann Seemann Nachfolger, borders back sl.dam. E 10,- 

14856 Teunisse A. e.a., De Vrouwelijke Handwerken voor school en huis. Het naaien en knippen, A'dam, Versluys, 1892 , 3e herz. druk, ingenaaid, kl.8vo, 108pp, met talrijke ills., rug besch. E 10,- 

15353 Texier M.E., Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique, ca.1860, 1st edition, cloth, gr.8vo, 484pp, Paris, Motizot, gold plated, without plates, bottom back sl.damaged E 75,- 

16820 Thesing-Leijer A.G., Leven en daden der vorsten uit het Huis van Oranje, 1835 , 1e druk, halflinnen, kl.8vo, 404pp, Nijmegen, D.J.Haspels, met steendrukken, naam op schutblad, pakket E 30,- 

2843 Theuriet A., L'Abbé Daniel, 1893 , 1st edition, cloth, kl.8vo, 161pp, Paris, Alphonse Lemerre, ills., slightly stained cover E 10,- 

10129 Thiers A., Geschiedenis van het consulaat en het keizerrijk, 1873-80, 1st edition, halflinnen, gr.8vo, ca.3000pp, Schiedam, H.A.M. Roelants, 5 delen, pakket E 49,- 

16167 Thiers M.A., Historia de la Revolución Francesa 1789 & 1815. Tomo primero, 1876 , 1st edition, hleather, 4vo, 628pp, with numerous illustrations, Barcelona, Montaner Y Simon, some damage bottom spine, with many underlinements with pencil, volume 1 of 2 volumes, pakket E 25,- 

15091 Thou J.-A. de, Historiarum sui temporis pars quinta ab A.C.N. 1594 usque ad annum Gusdem seculi 1617, 1621 , 1st edition, vellum, 1471pp, Francofurti (Francfort-sur-le-Main), Excudebatur typis Egenolphi Emmelii, impensisque Petri Kopffii bibliopolae, pakket E 250,- 

8734 Tine, Uilen-geluk. Tekst van Tine. Geteekend op steen door Th. van Hoytema, 1895 , 1e druk, halflinnen, 20pp, A'dam, C.M.van Gogh, met 20 lithografi‰n, prachtig exemplaar (minieme breukjes aan bovenkhoeken kaft), SCHAARS E 395,- 

15460 Tirion i., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; vierde deel behelzende eenen aanvang der beschryvinge van Holland / tevens 5e, 6e en 7e deel, 1742-49, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 2308pp, Amsterdam, Isaak Tirion, 4 van de 5 delen over Holland, slechts de frontispices en 1 (uitslaande) plaat aanwezig, pakket E 95,- 

10831 Tirion i., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, elfde deel, Behelzende eene beschryving van de provincie van Utrecht, 1758 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 447pp, Amsterdam, Isaak Tirion, met 140 pagina's over de stad Utrecht, N.B: zonder illustraties, randen rug beginnen hier en daar iets te scheuren,naam op titelblad, pakket E 50,- 

10832 Tirion i., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, twaalfde deel, Vervolgende de beschryving van de provincie van Utrecht, 1772 , 1e druk, perkament, kl.8vo, 450pp, Amsterdam, Isaak Tirion, N.B: zonder illustraties, titel op rug van blinde band geschr, over o.a. A'foort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort, katern v.10 pag. los, pakket E 50,- 

16144 Tirion i., Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, elfde deel, behelzende eene beschryving van de provincie van Utrecht, 1758 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 447pp, Amsterdam, Isaak Tirion, N.B: zonder illustraties, band zwaar besch., pakket E 10,- 

2519 TOLLENS H., Gedichten. Eerste deel, 1822 , 4e druk, ingenaaid, 218pp, oorspr. blind (besch.) omsl. E 7,- 

14841 TOLLENS H., Gedichten. Eerste deel + tweede deel, 1822 , 4e druk, ingenaaid, 218pp, rug besch., gebruikssporen E 10,- 

16767 Töpffer R., Histoire de mr. Jabot, 1860 , 1st edition, cloth, gr.8vo, 52pp, Caillet, top of front cover damaged, (heavily) stained E 25,- 

3918 Töpffer R., Premiers voyages en zigzag ou excursions d'un pensionnat en vacances dans les cantons suisses / nouveaux voyages en zigzag a la grande-Chartreuse..., 1877/78, 1st edition, leather, 934pp, Paris, Garnier Frères, 2 volumes (7th / 4th printing), endpapers missing, with numerous etches, morocco, slightly stained pages. E 125,- 

15775 Tornielli A., Paus Franciscus. De naam van God is genade, 2016 , 1e druk, karton, kl.8vo, 143pp, z.g.a.n. E 7,- 

11973 Traudenius D., Tyd-zifter, dat is, Korte verhandelingen van de Onderscheidinge en Afdeelinge des Tyds. Nevens een Eeuwigduurende Almanak, 1700 , 3e herz. druk, karton, kl.8vo, 151pp, A'dam, Pieter Scep‚rus, stukken van ca.10 pag. ontbreken, laatste 10 pagina's liggen los, deel rug ontbreekt, naam op schutblad, zeer schaars E 95,- 

14388 Trotter Th., Neue Bemerkungen ber den Scorbut, Mitgliede der k”n. Gesellschaft zu Edinburg. Aus dem Englischen bersetzt von D. Christian Friedrich Michaelis, 1787 , 1st edition, boards, kl.8vo, 114pp, Leipzig, Siegfried Debrecht Crusius, šbersetzungsrezension, cover stained E 35,- 

11840 Tuinman C., Vervolg op de fakkel der Nederduitsche taale, opgedolven uit de aaloude oorsprongen, 1731 , 1e druk, perkament, 263pp, Middelburg, Michiel Schryver, band smoezelig, naam op schutblad E 195,- 

14385 Turner J.A., The cotton planter's manual: being a compilation of facts from the best authorities on the Culture of Cotton; Its Natural history, chemical ..., 1857 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 320pp E 50,- 

13435 Uildriks F.J. v. e.a., Vlinderwereld. Honderd Nederlandsche vlinders en rupsen, afgebeeld, beschreven en in hun leven geschetst, A'dam, Versluys, 1899 , 1e druk, linnen, kl.8vo, 108pp, mooi ex., naam op schutblad, naam op titelblad E 65,- 

14548 Valerii M., Martialis Epigrammata, 1654 , 1st edition, vellum, kl.8vo, 456pp, Amstelodami, Apud Ioannem Iansonium, uitgegeven samen met Auli Persii Flacci Satyrae VI met commentaren van Joannis Bond (1659, 126pp), cover badly damaged E 75,- 

15699 Vandervynckt L.J.J., Histoire des troubles des Pays-Bas, 1822 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, Bruxelles, Hublou, 4 volumes E 95,- 

14154 Velius Th., Chronyk Van Hoorn. Daar in het Begin, Aanwasch, en tegenwoordige Staat dier Stad verhaalt worden. Alsmede ..., 1740 , 4e druk, leer, ca.750pp, Hoorn, Jacob Duyn, tekst op schutblad, ingeplakt ex libris, uitdrogingsverschijnselen rug, maar geen scheuren, met (meest uitvouwbare) ills. waarvan een plattegrond, pakket E 750,- 

15295 Ver Huell A., Zie Daar! / Afspiegelingen / Denkende beeldjes, Sijthoff, ca.1880, 4e druk, linnen, gr.4vo, met talrijke ills., 3 delen van 'De Werken van Alexander Ver Huell', roestvlekkig., pakket E 30,- 

14451 Ver Huell Q.M.R., Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën, 1835-36, 1e druk, halfleer, kl.8vo, 278pp, 2 boekjes met gravures waaronder 4 uitvouwbare, hoeken band beschadigd, dl.1: bovenkant rug van achteren los, dl.2: rug zwaar besch. en voorplat ligt los, schaars E 175,- 

8191 Vergers P., Blikken in het verleden voor het Nederlandsche volk. Beschreven en afgebeeld, 1876/77, 1e druk, halflinnen, 1280pp, 2 boeken met steendrukken, rug dl.1 licht beschadigd E 50,- 

13743 Vergers P., De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk, ca.1880, 1e druk, halflinnen, kl.4vo, 576pp, met ills., rug en enkele pagina's besch., pakket E 8,- 

3912 VERNE J., Aventures de trois russes et de trois anglais dans l'Afrique Australe, 1872 , 1st edition, cloth, 204pp, illustrated by Ferat / Pannemaker, Paris, J.Hetzel, endpapers missing, stained pages., upper side and bottom back slightly damaged E 60,- 

14128 Verne J., Cinq semaines en ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais / Voyage au centre de la terre, ca.1880, 1st edition, hleather, gr.8vo, 487pp, with numerous illustrations, Paris, BibliothŠque L'‚ducation et de Recreation, stained pages., , corners plates sl. damaged, pakket E 25,- 

3910 VERNE J., De la terre a la lune. Trajet direct en 97 heures 20 minutes / Autour de la lune, 1872 , 1st edition, leather, 352pp, illustrated by Montaut/Bayard (41+44), Paris, J.Hetzel, 2 volumes in 1, 172 + 180pp, decorated brown morocco, gravures par Pannemaker / Hildibrandi, text on endpapers, corner cut from endpaper, stained pages E 150,- 

14134 VERNE J., l'Ile … hélice, ca.1895, 1st edition, cloth, kl.4vo, 422pp, Paris, J.Hetzel, slightly stained pages, upper part of back damaged, a few pages loose, name on endpapers, pakket E 25,- 

14127 Verne J., Le pays des fourrures, ca.1880, 1st edition, hleather, gr.8vo, 412pp, with numerous illustrations, Paris, BibliothŠque L'‚ducation et de Recreation, with many very little notes with pencil, pakket E 15,- 

3917 VERNE J., Vingt mille lieues sous les mers, 1871 , 1st edition, leather, 438pp, Paris, J.Hetzel, decorated brown morocco, 111 desins par De Neuville / Riou , endpapers missing, stained pages, , top of back sl.damaged E 65,- 

1395 Verver B. (red), Lucifer. Een volksboek tot verbreiding van natuurwetenschap. Derde deel, ca.1875, 1st edition, halflinnen, 568pp, met 4 litho's en 1 chromolitho, gebruikssporen, schutbladen ontbreken, pakket E 10,- 

8518 Vicomterie L. de la, Les crimes des papes, 1857 , 1st edition, hcloth, gr.8vo, 477pp, Bruxelles, J.-B. Hausman, with 8 engravings E 95,- 

13916 Vignola I.B. v., Regel Van de Vijf Ordens der Architecture. Overfien, vermeerdert, ende uyt het groot in `t kleen gebracht, door Mr. Muet, ca.1650, 1e druk, leer, kl.8vo, Amsterdam, Justus Dancker, 16 pagina's tekst en 50 pagina's met tekeningen, zeldzaam, band besch. en papier binnenk.band weg E 250,- 

1960 Vinet A., Homiletiek of theorie der prediking. Eerste deel, 1854 , 1e druk, karton, 312pp, rug, achterkant en hoek pag. 312 ontbreken E 6,- 

13827 Viollet-Le-Duc M., Dictionnaire raisonné du Mobilier Francais de l'époque Carlovingienne al la Renaissance, 1874 , 1st edition, hleather, with numerous illustrations, Paris, Morel et cie, 6 vols. E 250,- 

14954 Vissering S., Curiositeiten van het Protectionisme. Overgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1884 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 72pp E 10,- 

14393 Voltaire, Poemes et discours en vers, 1800 , 1e druk, hleather, kl.8vo, 240pp, cover badly damaged E 10,- 

1680 Vondel J. v., Palamedes of Vermoorde Onnozelheit, treurspel, Met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven / Hekeldichten, met aenteekeningen, 1736 , 3e herz. druk, ingenaaid, kl.8vo, 261pp, Amersfoort. By Pieter Brakman, Den derden druk merkelijk vermeerdert, blind omslag, hoek uit schutblad, gebruikssporen, met 11 gravures, enkele pag.achterin gevlekt E 65,- 

9783 VOSMAER C., Inwijding, Leiden, Martinus Nijhoff, 1896 , 3e druk, linnen, 330pp, rug l.besch E 4,- 

0629 VOSMAER C., Inwijding, Leiden, Martinus Nijhoff, 1896 , 3e druk, linnen, 330pp, rug l.besch E 4,- 

15365 Wagenaar J., Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, 1760 , 1e druk, karton, gr.4vo, 1351pp, A'dam, Isaak Tirion, deel 1, slechts 4 gravures, rug besch., vignet uit titelpag. geknipt, los in de band, pakket E 150,- 

15369 Wagenaar J., Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, 1760-67, 1e druk, halfleer, gr.4vo, 1860pp, A'dam, Yntema en Tiboel (dl.1: bij Isaak Tirion), met 114 gravures waarvan vele uitvouwbaar, ruggen besch., pakket E 1250,- 

15371 Wagenaar J., Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, 1802 , 1e druk, karton, gr.4vo, 1351pp, Harlingen, V. van der Plaats, deel 4, slechts 4 (alle uitvouwbaar) gravures, rug besch., enkele pagina's liggen los, pakket E 250,- 

15372 Wagenaar J., Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, 1749-59, 2e druk, halfleer, A'dam, Isaak Tirion, complete set van 21 delen, diverse delen besch (1 achterplat ontbr.), met ruim 90 gravures (niet compleet). Extra: dl.22 uit 1788 (ingenaaid), pakket E 400,- 

12778 Wagenaar J., Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, ..., 1792-96, 2e druk, ingenaaid, ca.1500pp, A'dam, Johannes Allart, deel 8, 9 en 19, uitslaande platen van Vlissingen, Deventer, Breda, Nijmegen, Oostende, Den Haag, bndn zw. besch., boekbl. intact, pakket E 100,- 

15647 Wagenaar J., Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland ... Veertiende deel, beginnende met den oorlog des jaars 1672, en eindigende met de Nieu, 1756 , 1e druk, leer, 506pp, A'dam, Isaak Tirion, deel 14 van 21 delen, zonder de illustraties, bovenkant rug licht beschadigd, pakket E 35,- 

16143 Wagenaar J., Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, ...Vierde deel, Beginnende, met het jaar 1443 / Vijfde deel / Zesde deel (..) en eindigende met het ontzet van Leiden, in 't jaar 1574, 1791-92, 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 1448pp, A'dam, Johannes Allart, 3 van 21 delen, zonder de illustraties, omslagen zitten los, pakket E 25,- 

16139 Wagenaar J., Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, ...Negentiende deel, Beginnende, met het jaar 1729, en eindigende met het sluiten der vrede van Dresden, in 't jaar 1745, 1796 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, 531pp, A'dam, Johannes Allart, deel 19 van 21 delen, zonder de illustraties, rug los, pakket E 10,- 

13724 Walbeehm A.H.J.G., De woorden als zindeelen in het Javaansch, 1897 , 1e druk, karton, 370pp, Batavia, Boekhandel Visser & Co, met potloodaantekeningen, rug ontbreekt E 8,- 

16115 Watts I., Logica of Onderwijs van 't recht gebruik der reden, in't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven zoo wel als in de wetenschappen, 1768 , 2e druk, halfleer, kl.8vo, 420pp, 's Gravenhage, Johannes Thierry, pakket E 75,- 

15865 Welagen R., Nachtwandeling, R'dam/Den Haag, Nijgh & v.Ditmar, 2017 , 1e druk, karton, 237pp, z.g.a.n. E 6,- 

10877 Welsch A.G., Oud-Utrecht. Voornaamste Bladzijden ui de Geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, 1893 , 1e druk, linnen, 234pp, Utrecht, Joh.de Liefde, met gravures, los in de band E 8,- 

10842 Welsch A.G., Oud-Utrecht. Voornaamste Bladzijden ui de Geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht, 1893 , 1e druk, linnen, 234pp, Utrecht, Joh.de Liefde, met gravures, , naam op titelblad E 15,- 

16681 Wenk W., De zangvogeltjes. Verzameling van zangstukjes. 1e stukje & 2e stukje, 1886-91, 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 48pp, R'dam, W.Wenk, roestvlekkig., gevl. E 5,- 

15945 Westermarck E., Origine du mariage dans l'espèce humaine, 1895 , 1st edition, cloth, 530pp, traduit de l'Anglais par Henry de Varigny, pakket E 25,- 

16529 Willson M., The fourth reader of the school and family, 1860 , 1st edition, hleather, kl.8vo, 360pp, New York, Harper & Brothers, back severely damaged, stained pages. E 8,- 

15016 Winkler T.C. (red), Kennis en kunst. Ge‹llustreerd volksboek, 1867 , 1st edition, halflinnen, 4vo, 408pp, met talrijke ills., randen afgesleten E 15,- 

4832 WINTER N.S. v., De jaargetyden in vier zangen, 1769 , 1e druk, halfleer, 8vo, 198pp, Amsteldam, Pieter Meijer, aanhechting rug voorkant half los, stukje aan bovenkant weg, op titelpagina vignet door S. Fokke, rug zit aan pagina's vast (orgineel?), naam op schutblad E 100,- 

6967 Witt Mme de, Un patriote au XIVe siècle. Les héroines de Harlem - une heureuse femme. Scènes historiques, sixième série, 1888 , 1st edition, cloth, gr.8vo, 300pp, Paris, HACHETTE, with 84 gravures by E.Zier, endpapers missing, goldplated, slightly stained pages. E 20,- 

11594 Witte E.Th., Handleiding tot het kweeken van planten in huis. Naar Riese's 'W”hnungsg„rtnerei ' bewerkt, H.D.Tjeenk Willink, 1889 , 1e druk, linnen, 283pp, met ruim 150 houtgravures tussen de tekst E 30,- 

3506 WOUDE Joh. v., Mijn Vertelselboek. Keur van nieuwe, oorspronkelijke vertellingen, Deventer, AE.E.Kluwer, ca.1895, 2e druk, linnen, 227pp, geillustreerd door E.S.Witkamp Jr. E 7,- 

15474 Wyn H. v., Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar, 1747 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 448pp, A'dam, Johannes Allart, dl.1 van 2, blinde omslag, rug besch., ligt een beetje los, voorplat los, pakket E 15,- 

15475 Wyn H. v., Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar, 1747 , 1e druk, halfperkament, kl.8vo, 959pp, A'dam, Johannes Allart, compleet in 2 delen (1747 en 1801), blinde omslag, naam op schutblad, pakket E 95,- 

15477 Wyn H. v. e.a., Byvoegsels en aanmerkingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar. Van het elfde tot het vijftiende deel, 1749 , 1e druk, halfleer, kl.8vo, A'dam, Johannes Allart, met 2 portretten, deel 3 van 4 (?), hoeken band l.beschadigd, pakket E 25,- 

15479 Wyn H. v. e.a., Register op de Byvoegsels en naleezingen van Wagenaars Vaderlandsche historie, 1748 , 1e druk, ingenaaid, kl.8vo, 279pp, A'dam, Johannes Allart, blind omsl., rug besch., ligt los, naam op titelblad E 20,- 

10844 Zangemeister K. (hrsg.), Die wappen, helmzierden und Standarten der Grossen Heidelberger Liederhandschrift (Manesse-Codex), 1892 , 1st edition, leather, folio, G”rlitz u.a., Sichert, mit 62 chromolithogr., very rare, top spine sl.damaged, otherwise a very nice copy E 250,- 

8498 Zuerus Van Boxhorn M., Nederlandsche historie, behelsende de staat van de Nederlandsche Kerk voor de hervorming... / Den Nederlandschen Sulpitius, van Jacobus Baselius, 1732 , 2e druk, leer, kl.8vo, 690pp, 2 werken in een band, het eerste deel bevat 12 gravures, waarvan 4 uitvouwbaar, boven- en onderk. rug besch., hoeken onderk. besch. E 195,-